Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Інформаційний блок

Дострокове розірвання кредитного договору за ініціативою клієнта можливе виключно шляхом повного дострокового погашення кредиту та усіх платежів, передбачених договором.

Право на відмову від кредитного договору протягом 14 календарних днів з дня його укладення не застосовується, так як виконання зобов’язань за кредитним договором забезпечується шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) (ч. 6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування»).

У разі невиконання клієнтом обов'язків за кредитним договором банк має право у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом (повного дострокового погашення кредиту) та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою:

 1. Пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу      
 2. Пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу
 3. Штраф за порушення позичальником умов цільового використання кредиту – 25 % від суми коштів, використаних не за цільовим призначенням.
 4. Штраф за:
  • відсутність договору обов’язкового страхування предмета іпотеки;
  • ненадання повного пакету документів та/або неукладення необхідних договорів, які вимагаються для видачі кредиту;
  • недотримання положень укладених з банком договорів (кредитного, іпотечного);
  • отримання кредитів в інших фінансових установах, надання поруки, передачу майна в заставу/іпотеку без попереднього письмового погодження з банком;
  • неповідомлення банку про зміну персональних даних, контактної інформації, місця проживання, місця роботи, посади та інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за Договором;
  • ненадання банку інформації про майновий стан та доходи в порядку та строки, що визначені кредитним договором;
  • відмову достроково повернути кредит у випадках, визначених кредитним договором – 1 % від суми виданого кредиту за кожен випадок порушення.
Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно