Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Купівля валюти під депозит

Ви можете придбати безготівкові долари США під відкриття валютного депозиту у всіх відділеннях АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ми пропонуємо вигідний курс та надійність однієї із найбільших фінансових груп у Європі. Місячний ліміт купівлі доларів становить 100 000 гривень в еквіваленті. Щоб придбати безготівкові долари США за вигідним курсом, завітайте з паспортом та ідентифікаційним кодом у будь-яке відділення АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та подайте заявку.

Переваги:

Вигідний курс

Надійність від міжнародної фінансової групи

Повернення коштів в валюті вкладу

Умови:

Щомісячний ліміт - 100 000 гривень

Курс - 37,67 грн.

Мінімальна сума – 1 000 доларів США

Мінімальний строк депозиту – від 3 місяців

Rate, p.a. – 0.01%

Комісія за купівлю валюти на МВРУ – 0,5% min 10 USD

Куплена валюта розміщується на умовах вкладу "Строковий"


Ваш депозит надійно захищений, адже CREDIT AGRICOLE є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Детальніше

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

•За Банківською послугою щодо розміщення банківського вкладу Банк, що прийняв від Вкладника або для нього грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати Вкладникові таку суму та проценти на неї на умовах та в порядку, встановлених Договором, Заявою про надання Банківської послуги та Правилами Комплексного банківського обслуговування фізичних осіб

•Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.

•Якщо вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати.

2. Наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

вклад буде пролонгований на той же строк і на тих же умовах, на яких був внесений згідно умов договору на розміщення вкладу, за винятком процентної ставки, яка діє в Банку на дату пролонгації вкладу. У разі відсутності або скасування пролонгації (згідно з умовами договору банківського вкладу (депозиту)), сума вкладу з нарахованими відсотками буде виплачена на рахунок, що вказаний в Заяві про надання Банківської послуги.

3. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

4. Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

5. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою дистанційних каналів комунікації.

6. Додаткові та супутні послуги, пов’язані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) – відсутні.

7. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

8. За банківською послугою «Вклад фізичної особи «Накопичувальний», «Вклад фізичної особи «Строковий», «Вклад фізичної особи «Щомісячний дохід» повна або часткова видача вкладу до дати повернення/нової дати повернення вкладу не дозволяється.

За банківською послугою «Вклад фізичної особи «Перспектива» та «Вклад фізичної особи «Дитячий» наявна можливість дострокового розірвання договору про надання банківської послуги, за умови попередження Банку клієнтом про свій намір достроково повернути вклад не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до бажаної дати отримання коштів шляхом подання Заяви про відмову від банківської послуги щодо розміщення вкладу. При цьому нараховані проценти за весь період надання Банківської послуги перераховуються і сплачуються за процентною ставкою, що вказана у Заяві про надання Банківської послуги для дострокового повернення вкладу за ініціативою Вкладника (Клієнта).


Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно