Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Інформація щодо змінюваної процентної ставки

Розмір змінюваної процентної ставки розраховується за формулою (з урахуванням вимог ст. 10561 Цивільного кодексу України): 

Фіксована маржа + UIRD (12m)*, де: 

Фіксована маржа – незмінна частина розміру процентної ставки протягом всього строку кредитування. 

Фіксована маржа дорівнює:

 Фіксована маржа для значення UIRD (12m)
Для клієнтів, які отримують заробітну плату або дохід від підприємницької діяльності на рахунок АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»1,79%
Для загального переліку клієнтів2,79%

UIRD (12m) – «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» в гривні на 12 місяців, який фіксується в перший робочий день календарного місяця, що передує місяцю прийняття рішення про видачу кредиту / місяцю перегляду процентної ставки. Публікується на сайті НБУ: http://bank.gov.ua/files/UIRD.xls.

Станом на 01.11.2022 р. ставка UIRD (12m) становила 11.68%.

Перегляд та зміна процентної ставки по кредиту здійснюється Банком кожного року протягом строку дії Договору, у перший банківський день січня, відповідно до ставки UIRD (12m) зафіксованої в перший робочий день грудня попереднього року.

Максимальний розмір збільшення змінюваної процентної ставки не повинен перевищувати 20 (двадцяти) процентних пунктів від розміру змінюваної процентної ставки, встановленого Договором на дату його укладення

*UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб - індикативна ставка, що розраховується о 15:00 за Київським часом кожного Банківського дня в системі Thomson Reuters на основі номінальних ставок по строкових депозитах фізичних осіб у гривні з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору, що діють в 20 найбільших українських банках за розміром депозитного портфелю фізичних осіб.

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно