Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Отримання податкової знижки

Credit Agricole повідомляє Вас про можливість отримання податкової знижки фізичними особами, що отримали кредит на придбання житлової нерухомості.

Порядок та підстави для отримання платниками податку на доходи фізичних осіб податкової знижки регулюються Податковим кодексом України (надалі – ПКУ).

Податкова  знижка  для  фізичних  осіб,  які  не  є суб'єктами  господарювання,  -  це документально  підтверджена   сума (вартість)  витрат  платника  податку  -  резидента  у  зв'язку  з придбанням товарів (робіт,  послуг) у резидентів  -  фізичних  або юридичних   осіб  протягом  звітного  року,  на  яку  дозволяється зменшення  його  загального   річного   оподатковуваного   доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ (п. 14.1.170 ПКУ).

Загальна сума податкової знижки, нарахованої платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми нарахованої за рік офіційної заробітної плати, зменшена на суму єдиного внеску  на  загальнообов'язкове  державне соціальне   страхування,  страхових  внесків  до  Накопичувального фонду,  а  у  випадках,  передбачених  законом,   -   обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної  плати  працівника,  а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності (ст. 166 ПКУ).

Зокрема, відповідно до пп. 166.3.1. ПКУ, - до податкової знижки може бути включено частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 цього ПКУ, а також відповідно до пп.166.3.8. ПКУ - суми  витрат  платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла,  визначеного законом,  у тому  числі  на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Платник податку (виключно резидент) має право  на  податкову  знижку  за наслідками звітного податкового року (ст. 166 ПКУ).

Документальне підтвердження витрат,  що включаються до податкової знижки (ст. 166 ПКУ): 

а) до податкової знижки включаються фактично  здійснені протягом  звітного  податкового  року  платником  податку витрати, підтверджені    відповідними    платіжними    та    розрахунковими документами,   зокрема   квитанціями,  фіскальними  або  товарними чеками,  прибутковими касовими  ордерами,  копіями  договорів,  що ідентифікують  продавця  товарів  (робіт,  послуг)  і  їх  покупця (отримувача).  У зазначених документах  обов'язково  повинно  бути відображено  вартість  таких  товарів  (робіт,  послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
б) оригінали  зазначених  документів  не  надсилаються  органу  державної податкової служби,  але  підлягають  зберіганню  платником  податку  протягом строку давності, встановленого ПКУ.
Якщо  платник  податку  до  кінця податкового року, наступного   за  звітним  не  скористався  правом  на  нарахування податкової  знижки  за  наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (ст. 166 ПКУ).

Порядок отримання знижки за процентами по іпотечному кредиту, у т.ч. визначення суми процентів, сплачених платником  податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки, здійснюється згідно положень ст. 175 ПКУ.

Враховуючи вищевикладене, кожна фізична особа, яка отримала кредит на придбання житла, при умові проживання в цій нерухомості (що підтверджується відміткою про реєстрацію в паспортному документі), має право на відшкодування частини сплачених процентів за кредитним договором за попередній рік користування кредитом.

Для цього фізичній особі необхідно звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації, та надати наступний пакет документів:

  • копію договору купівлі-продажу нерухомості, що була придбана за рахунок кредитних коштів;
  • копію кредитного договору;
  • копію договору іпотеки;
  • копії квитанцій про сплату щомісячного платежу (важливо щоб в квитанції були виділені розмір нарахованих та сплачених процентів за місяць).;
  • копію паспорту та ідентифікаційного номеру;
  • довідка про доходи.

Цей перелік є основним, АЛЕ не вичерпним, оскільки кожна податкова інспекція може висувати додаткові вимоги.

Окрім вищезазначених документів, у відповідності до  ст.166 ПКУ, подається декларація про майновий стан і доходи.

Форму декларації про майновий стан і доходи фізична особа може отримати в податкової інспекції за місцем реєстрації.

Також, слід зазначити, що згідно з п. 166.5 ПКУ, державна податкова адміністрація повинна забезпечувати  безоплатні    роз'яснення   порядку   документального підтвердження прав  на  податкову  знижку  та  подання  податкової декларації,  у  тому  числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо,  забезпечувати безоплатне надання бланків  податкових декларацій  з цього податку,  інших розрахунків,  передбачених цим розділом,  податковими органами за першим запитом  платника  цього податку.

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно