Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

КРЕДИТ НА МРІЮ

Кредит під заставу нерухомості

Кредит під заставу нерухомості від Credit Agricole – це можливість отримати кошти строком до 7 років та використовувати їх за власним бажанням.


Умови кредитування:

Кредит надається на споживчі цілі (оплата навчання, ремонт, подорож тощо)

Забезпеченням по кредиту можуть виступати квартири, приватні житлові будинки із земельними ділянками.

Сума кредиту ― від 200 000 до 2 000 000 гривень, не більше 50% від вартості забезпечення

17 % річних – для клієнтів, які отримують заробітну плату або дохід від підприємницької діяльності на рахунок в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

18 % річних – для інших клієнтів.

Одноразова комісія при видачі кредиту:

1,2 % від суми кредиту – для клієнтів, які отримують заробітну плату або дохід від підприємницької діяльності на рахунок в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

2,5 % від суми кредиту – для загального переліку клієнтів.

Строк кредиту ― до 7 років (включно)

Форма видачі кредиту: безготівково - шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку

Схеми погашення кредиту на вибір:

щомісячно однаковими сумами;

платежами, що зменшуються щомісяця.

Страхування: обов’язкове страхування нерухомості, що надається в заставу в одній зі страхових компаній, погоджених Банком, на Ваш вибір

Реальна річна процентна ставка: 42,76% (розрахована виходячи із максимального строку кредиту 12 місяців, стандартного графіку погашення).

Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо).

Ви можете отримати кредит, якщо:

Ваш вік від 25 до 65 років

Ви маєте постійне джерело доходів та стаж на останньому місці роботи становить не менше 12 місяців.

Додаткові платежі за кредитом:

 • послуги нотаріуса, разово (середня ціна 10 000 грн.)
 • послуги оцінювача, разово (середня ціна 2 000 грн.)
 • страхування предмету іпотеки (на рік) – 0,3% від оціночної вартості житла
 • страхування життя Позичальника – відсутнє

Дострокове розірвання кредитного договору за ініціативою клієнта можливе виключно шляхом повного дострокового погашення кредиту та усіх платежів, передбачених договором.

Право на відмову від кредитного договору протягом 14 календарних днів з дня його укладення не застосовується, так як виконання зобов’язань за кредитним договором забезпечується шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) (ч. 6 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування»).

У разі невиконання клієнтом обов'язків за кредитним договором банк має право у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом (повного дострокового погашення кредиту) та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою:

 1. Пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу      
 2. Пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу
 3. Штраф за порушення позичальником умов цільового використання кредиту – 25 % від суми коштів, використаних не за цільовим призначенням.
 4. Штраф за:
  • відсутність договору обов’язкового страхування предмета іпотеки;
  • ненадання повного пакету документів та/або неукладення необхідних договорів, які вимагаються для видачі кредиту;
  • недотримання положень укладених з банком договорів (кредитного, іпотечного);
  • отримання кредитів в інших фінансових установах, надання поруки, передачу майна в заставу/іпотеку без попереднього письмового погодження з банком;
  • неповідомлення банку про зміну персональних даних, контактної інформації, місця проживання, місця роботи, посади та інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за Договором;
  • ненадання банку інформації про майновий стан та доходи в порядку та строки, що визначені кредитним договором;
  • відмову достроково повернути кредит у випадках, визначених кредитним договором – 1 % від суми виданого кредиту за кожен випадок порушення.
 • плата за  експертну оцінку предмета іпотеки, яку можна провести за допомогою однієї з оцінювальних компаній, погоджених Банком
 • плата за отримання витягу/витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
 • плата за отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 • плата за нотаріальні послуги, пов’язані з укладенням та виконанням договору іпотеки
 • плата за державну реєстрацію іпотеки
 • плата за державну реєстрацію обтяження прав на нерухоме майно (заборони відчуження предмета іпотеки)
 • плата за державну реєстрацію припинення іпотеки
 • плата за державну реєстрацію припинення обтяження прав на нерухоме майно (заборони відчуження предмета іпотеки)
 • плата за отримання витягів про реєстрацію іпотеки / про реєстрацію обтяження
 • плата за отримання витягів про реєстрацію припинення іпотеки / реєстрацію припинення обтяження
 • страховий платіж за договором страхування предмета іпотеки
 • платежі, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням поточного рахунку
Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно