Меню
UA
0 800 30 5555 Для дзвінків по Україні
0 800 30 5555 Для дзвінків по Україні
+38 044 495 22 77 Для міжнародних дзвінків
Про банк
i-Bank
Інтернет-банкінг
Інтернет-банкінг
приватним клієнтам
Вхід Реєстрація
корпоративним клієнтам
Вхід Реєстрація
Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Задати питання
Онлайн консультант

Очікування оператора...

Онлайн консультант

Весь банк саме для Вас

Комплаєнс

Комплаєнс (контроль за дотриманням норм)


АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк), як частина міжнародної Групи Креді Агріколь, зобов’язується зробити комплаєнс основою свого розвитку. Надання послуг нашим клієнтам у повній відповідності з нормами законодавства та найвищими етичними стандартами щодо захисту клієнтів та прозорості діяльності є ключовими основами стратегії Банку. Банк впроваджує та регулярно оновлює свої внутрішні процедури відповідно до міжнародних та українських норм та стандартів.

Кодекс Етики Групи


Кодекс Етики Групи Креді Агріколь, опублікований у 2017 році, визначає, що основними цінностями будь-якої установи Групи в світі є орієнтація на клієнтів, відповідальність та солідарність. Цей документ визначає принципи щодо дій та поведінки, яких слід дотримуватися стосовно наших клієнтів та всіх зацікавлених сторін, включаючи працівників, постачальників товарів та послуг, державних представників, асоціацій та недержавних установ, акціонерів та інвесторів.

Протидія відмиванню коштів та боротьба з фінансуванням тероризму


Банк впроваджує та реалізує процедури Групи, а також безумовно виконує чинне законодавство України, направлене на протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (затверджене постановою НБУ №417) та інші нормативно-правові акти в сфері фінансового моніторингу. Банк приділяє посилену увагу здійсненню коректної ідентифікації, верифікації та вивченню клієнтів (процедура KYC). Крім того, Банк не здійснює операцій, що мають ознаки ризикової та фіктивної діяльності, ознаки яких визначені Національним банком України (як наприклад, відсутність економічного обґрунтування, невідповідність між операцією та фінансовим станом клієнта, неповна ідентифікація кінцевого бенефіціарного власника, операції, що мають ознаки ухилення від сплати податків, відтоку капіталу або легалізації кримінальних доходів, тощо). Банк має право запросити у своїх клієнтів усю необхідну інформацію для підтвердження законності операцій. Спроба використання клієнтами послуг Банку для заборонених чи незвичних операцій, або відмова клієнта щодо надання на запит Банку необхідної інформації для підтвердження законності операцій, призведе до відмови в проведенні операцій, закриття рахунків та будь-яких інших наслідків відповідно до умов укладених договорів та вимог чинного законодавства України.

Українські та міжнародні санкції


Банк суворо виконує вимоги законодавства України про санкції та не здійснює операцій, що заборонені або обмежені законодавством. Крім того, як частина міжнародної Групи Креді Агріколь, Банк не здійснює операцій, заборонених Організацією Об'єднаних Націй, США, Європейським Союзом та Політикою Банку.

Протидія корупції


Банк застосовує політику нульової толерантності стосовно будь-якого виду корупції чи хабарництва. Банк очікує, що його працівники, клієнти, постачальники, партнери та будь-які треті сторони, що взаємодіють з Банком, боротимуться з корупцією.Антикорупційна система Банку, як і Групи Креді Агріколь, була відзначена сертифікатом ISO 37001 за оцінкою незалежної зовнішньої компанії. Це свідчить про рішучість Групи та Банку в становленні якісної програми запобігання корупції (виявленні та аналізу корупційних ризиків, запобіжних заходів для зменшення таких ризиків). Банк запровадив Антикорупційну Політику, затверджену Наглядовою Радою. Ця Політика визначає загальні заходи, що застосовуються всіма підрозділами Банку.


Зокрема, антикорупційна система базується на:

  • управлінні, що передбачає участь Правління та Наглядової Ради Креді Агріколь Банку
  • картографуванні ризиків корупції;
  • вимогах Кодексу Поведінки, затвердженого Наглядовою Радою Банку, який визначає норми поведінки співробітників в різних аспектах, включаючи антикорупційні;
  • системі тренінгів і обізнаності для всіх співробітників;
  • системі конференційного інформування

Система протидії корупції оновлюється на періодичній основі, щоб відповідати зовнішньому середовищу і забезпечувати покращення механізму виявлення та протидії.

Співробітники банку грають ключову роль в банківські політиці протидії корупції. Вони повинні діяти у відповідності до принципів лояльності та відповідальності. Вони регулярно отримують інформацію шляхом проходження тренінгів з протидії корупції. Якщо співробітник став свідком спроби або скоєння корупційної дії, він повинен проінформувати свого керівника або компанію у відповідності з принципом повної конфіденційності через систему конференційного повідомлення.


Запобігання конфлікту інтересів


Політика запобігання конфлікту інтересів Банку, затверджена Наглядовою Радою Банку, визначає правила, що застосовуються до працівників Банку, щоб уникнути ситуацій конфлікту інтересів. Така Політика спрямована на забезпечення належного управління Банком, а також захисту інтересів клієнта.

Інформування АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» про будь-яку неетичну поведінку або подію


Банк дуже серйозно сприймає будь-яку подію, яка завдає шкоди його цінностям, етичним стандартам та репутації. Якщо Вам стало відомо про корупційні чи шахрайські дії, пов’язані з працівниками Банку, його клієнтами чи партнерами, або про будь-яку іншу невідповідну професійну поведінку працівників Банку, що суперечить Кодексу Етики Групи Креді Агріколь, ви маєте змогу проінформувати про такі факти з безкорисливих міркувань із зазначенням суттєвих деталей, використовуючи платформу BKMS. Ця платформа використовується Групою Креді Агріколь з урахуванням захисту інформатора від впливу осіб та фактів про які він повідомляє. Отримані факти будуть проаналізовані співробітниками підрозділу Комплаєнс з урахуванням принципів конфіденційності. Система BKMS доступна через інтернет в будь-якому місці і будь-який час. Система інформування доступна на 11 мовах, включаючи Українську та Англійську.

https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/alertes-ethiques

Важливо: це послання має використовуватись для інформування про порушення вимог Кодексу Етики Креді Агріколь.

По іншим питанням пов’язаним з поточним обслуговуванням клієнтів прохання звертатись в Центр Якості Обслуговування (всі контакти знаходяться на сайті Креді Агріколь Банку).

Оцінити роботу відділення
Як додати картку у Google Pay
Перекази з картки на картку
Інтернет-банкінг «i-Bank»
Оплата за кредит, комунальні послуги та сервіси
Кредитний калькулятор
Акції
Зворотній зв'язок
Заявка на довідку/виписку
Заявка на GSM банкінг
Бонусна Програма MasterCard® Rewards