Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

 

Комплаєнс

Комплаєнс (контроль за дотриманням норм)


АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк), як частина міжнародної Групи Креді Агріколь, зобов’язується зробити комплаєнс основою свого розвитку. Надання послуг нашим клієнтам у повній відповідності з нормами законодавства та найвищими етичними стандартами щодо захисту клієнтів та прозорості діяльності є ключовими основами стратегії Банку. Банк впроваджує та регулярно оновлює свої внутрішні процедури відповідно до міжнародних та українських норм та стандартів.

Кодекс Етики Групи


Кодекс Етики Групи Креді Агріколь, опублікований у 2017 році, визначає, що основними цінностями будь-якої установи Групи в світі є орієнтація на клієнтів, відповідальність та солідарність. Цей документ визначає принципи щодо дій та поведінки, яких слід дотримуватися стосовно наших клієнтів та всіх зацікавлених сторін, включаючи працівників, постачальників товарів та послуг, державних представників, асоціацій та недержавних установ, акціонерів та інвесторів.

Кодекс Поведінки Креді Агріколь Банку


Кодекс Етики визначає наші зобов’язання, ідентичність та цінності, а також принципи, що лежать в основі наших дій, а Кодекс Поведінки Креді Агріколь Банку реалізовує визначені у Кодексі Етики зобов’язання Банку та його співробітників. Окрім застосування усіх юридичних, регулятивних та професійних правил, які регламентують різні види діяльності Банку, Кодекс Поведінки, затверджений Наглядовою Радою Банку, відображає прагнення зробити навіть більше, аби якнайкраще надавати обслуговування клієнтам Банку та усім стейкхолдерам. Цей Кодекс Поведінки – це інструмент та орієнтир, створений з метою кращого пояснення професійних обов’язків працівників Банку та дотримання поведінки, яка відповідає етиці та цінностям Банку та Групи.

Протидія відмиванню коштів та боротьба з фінансуванням тероризму


Банк впроваджує та реалізує процедури Групи, а також безумовно виконує чинне законодавство України, направлене на протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (затверджене постановою НБУ №417) та інші нормативно-правові акти в сфері фінансового моніторингу. Банк приділяє посилену увагу здійсненню коректної ідентифікації, верифікації та вивченню клієнтів (процедура KYC). Крім того, Банк не здійснює операцій, що мають ознаки ризикової та фіктивної діяльності, ознаки яких визначені Національним банком України (як наприклад, відсутність економічного обґрунтування, невідповідність між операцією та фінансовим станом клієнта, неповна ідентифікація кінцевого бенефіціарного власника, операції, що мають ознаки ухилення від сплати податків, відтоку капіталу або легалізації кримінальних доходів, тощо). Банк має право запросити у своїх клієнтів усю необхідну інформацію для підтвердження законності операцій. Спроба використання клієнтами послуг Банку для заборонених чи незвичних операцій, або відмова клієнта щодо надання на запит Банку необхідної інформації для підтвердження законності операцій, призведе до відмови в проведенні операцій, закриття рахунків та будь-яких інших наслідків відповідно до умов укладених договорів та вимог чинного законодавства України. Якщо вам відомі випадки порушення законодавства та внутрішніх процедур у сфері запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом, ви можете конфіденційно повідомити ці факти, скориставшись зовнішнім посиланням, розміщеним внизу цієї веб сторінки.

Українські та міжнародні санкції


Банк суворо виконує вимоги законодавства України про санкції та не здійснює операцій, що заборонені або обмежені законодавством. Крім того, як частина міжнародної Групи Креді Агріколь, Банк не здійснює операцій, заборонених Організацією Об'єднаних Націй, США, Європейським Союзом та Політикою Банку.

FATCA

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) – це Закон США, спрямований на боротьбу з ухиленням від сплати податків громадянами США та резидентами США, які мають фінансові активи за межами США. Податкова служба США (Internal Revenue Service, IRS - податковий орган США) створила систему щорічного збору інформації від неамериканських фінансових установ про іноземні доходи та активи платників податків США за межами США. Цей закон вимагає від фінансових установ запровадити процедури для ідентифікації платників податків США серед своїх клієнтів, в тому числі, шляхом надання такими клієнтами необхідної інформації у вигляді заповнених форм самосертифікації, і передачі відповідної інформації в Податкову службу США (IRS).

Україна підписала міжурядову угоду зі США, яка набула чинності 18 листопада 2019 року, і погодилася на включення її до списку країн, опублікованого IRS на своєму веб-сайті. Відповідно до законодавства України, АТ „Креді Агріколь Банк“ застосовує вимоги щодо зобов'язань FATCA.

Для виконання вимог FATCA, АТ „Креді Агріколь Банк“ зареєстрований на веб-сайті IRS (www.irs.gov) із статусом іноземної фінансової установи, на яку поширюється Модель 1 IGA, і отримав глобальний ідентифікаційний номер посередника (GIIN) CEQ4EV.00390.ME.804

Отже, АТ „Креді Агріколь Банк“ висловлює подяку своїм клієнтам за інформування Банку про свої податкові зобов’язання перед США, щоб забезпечити належне виконання зобов’язань FATCA.

Протидія корупції


Банк застосовує політику нульової толерантності стосовно будь-якого виду корупції чи хабарництва. Банк очікує, що його працівники, клієнти, постачальники, партнери та будь-які треті сторони, що взаємодіють з Банком, боротимуться з корупцією.Антикорупційна система Банку, як і Групи Креді Агріколь, була відзначена сертифікатом ISO 37001 за оцінкою незалежної зовнішньої компанії. Це свідчить про рішучість Групи та Банку в становленні якісної програми запобігання корупції (виявленні та аналізу корупційних ризиків, запобіжних заходів для зменшення таких ризиків). Банк запровадив Антикорупційну Політику, затверджену Наглядовою Радою. Ця Політика визначає загальні заходи, що застосовуються всіма підрозділами Банку.


Зокрема, антикорупційна система базується на:

  • управлінні, що передбачає участь Правління та Наглядової Ради Креді Агріколь Банку
  • картографуванні ризиків корупції;
  • Спеціальна глава Кодексу Поведінки, яка визначає очікувану від співробітників Банку поведінку в антикорупційній сфері;
  • вимогах Кодексу Поведінки, затвердженого Наглядовою Радою Банку, який визначає норми поведінки співробітників в різних аспектах, включаючи антикорупційні;
  • системі тренінгів і обізнаності для всіх співробітників;
  • системі конференційного інформування

Система протидії корупції оновлюється на періодичній основі, щоб відповідати зовнішньому середовищу і забезпечувати покращення механізму виявлення та протидії.

Співробітники банку грають ключову роль в банківські політиці протидії корупції. Вони повинні діяти у відповідності до принципів лояльності та відповідальності. Вони регулярно отримують інформацію шляхом проходження тренінгів з протидії корупції. Якщо співробітник став свідком спроби або скоєння корупційної дії, він повинен проінформувати свого керівника або компанію у відповідності з принципом повної конфіденційності через систему конференційного повідомлення.


Запобігання конфлікту інтересів


Політика запобігання конфлікту інтересів Банку, затверджена Наглядовою Радою Банку, визначає правила, що застосовуються до працівників Банку, щоб уникнути ситуацій конфлікту інтересів. Така Політика спрямована на забезпечення належного управління Банком, а також захисту інтересів клієнта.

Інформування АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» про будь-які порушення законодавства, будь-яку неетичну поведінку або подію


Банк дуже серйозно сприймає будь-яку подію, яка завдає шкоди його цінностям, етичним стандартам та репутації. Якщо вам відомо або ви стали свідками корупційних дій, шахрайства, порушень законодавства та/або внутрішніх процедур чи будь-яких інших випадків неналежної професійної поведінки співробітників Банку, що суперечать Кодексу Етики Групи Креді Агріколь та/або Кодексу Поведінки Банку, ви маєте змогу проінформувати про такі факти з безкорисливих міркувань із зазначенням суттєвих деталей, використовуючи платформу BKMS. Ця платформа використовується Групою Креді Агріколь з урахуванням захисту інформатора від впливу осіб та фактів про які він повідомляє. Отримані факти будуть проаналізовані співробітниками підрозділу Комплаєнс з урахуванням принципів конфіденційності. Система BKMS доступна через інтернет в будь-якому місці і будь-який час. Система інформування доступна на 11 мовах, включаючи Українську та Англійську.

https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/alertes-ethiques

Важливо: це послання має використовуватись для інформування про порушення вимог Кодексу Етики Креді Агріколь.

По іншим питанням пов’язаним з поточним обслуговуванням клієнтів прохання звертатись в Центр Якості Обслуговування (всі контакти знаходяться на сайті Креді Агріколь Банку).

Інструкції до заповнення форм самооцінки W-8BEN-E 

Інструкції до заповнення форм самооцінки W-8BEN  

Інструкції до заповнення форм самооцінки W-9

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно