Меню
UA
0 800 30 5555 Для дзвінків по Україні
0 800 30 5555 Для дзвінків по Україні
+38 044 495 22 77 Для міжнародних дзвінків
Про банк
i-Bank
Інтернет-банкінг
Інтернет-банкінг
приватним клієнтам
Вхід Реєстрація
корпоративним клієнтам
Вхід Реєстрація
Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Надійний інструмент забезпечення виконання платежів.

Документарні операції

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» пропонує документарні операції як надійний інструмент забезпечення виконання платежів.

Документарні операції - перевірена та зручна форма розрахунків, що дозволяє захистити інтереси клієнтів та їх контрагентів та мінімізувати ризики, притаманні торговим операціям.

Переваги документарних операцій:

 • поєднують в собі розрахункові, гарантійні та кредитні операції, що дозволяють враховувати інтереси різних учасників угоди;
 • вартість даних послуг набагато нижче звичайного кредитування;
 • гарантії Credit Agricole визнаються більшістю українських та іноземних компаній в Україні.

Наявність широкої міжнародної мережі CREDIT AGRICOLE GROUP і високий рейтинг надійності банка дозволяють використовувати внутрішньогрупові ліміти для підтвердження іноземними банками CREDIT AGRICOLE GROUP акредитивів, випущених банком та/або надання ними гарантій, забезпечених контр-гарантіями банку.

Це дає перевагу клієнтам АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в організації торгової угоди і знижує вартість банківських послуг - ціна підтвердження іноземним банком CREDIT AGRICOLE GROUP є нижчою, оскільки діє внутрішньогрупова політика ціноутворення.

Документарні акредитиви

Документарний акредитив – зобов’язання банку, яке надається за розпорядженням покупця (наказодавця), здійснити платіж на користь продавця (бенефіціара) за умови отримання від нього документів, які підтверджують поставку товарів та відповідають умовам акредитиву.


Переваги використання

Для покупця (наказодавця)Для продавця (бенефіціара)
 • можливість отримання відстрочення платежу;
 • відсутність ризику непоставки товару / поставки товару не в повному обсязі;
 • розширення географії торговельних відносин;
 • значно дешевший інструмент порівняно з кредитуванням.
 • відсутність ризику несплати за поставлений товар;
 • отримання коштів за акредитивом у стислі строки після відвантаження товару;
 • можливість вийти на нові ринки збуту;
 • відсутність ризику відмови покупцем від товару, який був своєчасно поставлений в повному обсязі.


Умови надання акредитиву
Cума та строк діївідповідно до вимог контракту
Вимоги до заставигрошове покриття, майнові прав на депозитнерухомість, обладнання, транспортні засоби, інші активи та їх комбінація
Страхування предмету застави-в будь-якій з акредитованих банком страхових компаніях на вибір клієнта
Комісія за надання акредитиву[1]2%-2,4% річних, мін. 33 USD [2] в місяць - при сплаті комісії щомісяця / мін. 100 USD [2] у квартал – при сплаті комісії щоквартально3,5% річних, мін. 33 USD [2] в місяць - при сплаті комісії щомісяця / мін. 100 USD [2] у квартал – при сплаті комісії щоквартально
Інші комісії банку за наданим акредитивом [1]1) комісія за внесення змін до акредитиву: 50 USD [2]/за кожну зміну (окрім зміни умов акредитиву в частини збільшення суми або продовження строку його дії)
2) комісія за ануляцію акредитиву (разова): 50 USD [2]
3) комісія за перевірку документів та/або платіж: 0,2% від суми документів, мін. 100 USD [2] / за кожний пакет документів та/або платіж за акредитивом
4) комісія за розбіжності в документах: 50 USD [2] / за кожний пакет документів
5) комісія за випуск акредитиву у формі SWIFT- повідомлення (разова): 25 USD [2]
Інші можливі витрати1) оплата послуг третіх осіб (страхової компанії, нотаріуса, оцінювача майна тощо) – згідно з тарифами таких третіх осіб, обраних клієнтом для отримання відповідних послуг
2) комісії третіх банків (авізуючого банку, підтверджуючого банку, банка-кореспондента тощо) – у разі їх виникнення сплачуються відповідно до тарифів таких банків

[1] за домовленістю з клієнтом може бути встановлений інший розмір комісії за надання акредитиву/інших комісій банку

[2] комісійна винагорода, визначена в іноземній валюті, сплачується за офіційним курсом НБУ на день сплати комісії


Пакет документів, необхідний для надання акредитиву, залежить від структури операції та забезпечення. Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до Вашого персонального менеджера або у відділення банку у Вашому місті.

Перейти
Авалювання векселів

Авалювання векселя – прийняття банком зобов’язання перед векселедержателем оплатити вексель за основного платника за векселем у разі несплати (непогашення) векселя платником у строк.


Переваги використання

Для покупця (платника за векселем)Для продавця (векселедержателя)
 • можливість отримати від продавця товарів/послуг відстрочення платежу, що дозволяє клієнту не відволікати власні обігові кошти/не залучати кредитні кошти;
 • економія — значно дешевший інструмент порівняно із традиційним кредитуванням;
 • розширення/встановлення взаємовигідних відносин з продавцем товарів/послуг;
 • інструмент розрахунку з бюджетом з оплати податків.
 • відсутність ризику неотримання платежу за поставлений товар/надані послуги за рахунок гарантування банком такого платежу;
 • можливість використання авальованого банком векселя в подальших розрахунках з іншими контрагентами;
 • розширення/встановлення взаємовигідних відносин з покупцями товарів/замовниками послуг.


Умови авалювання векселів
Види векселів, що авалюються банком
 • товарні векселі, що оформлюються для придбання техніки, агрохімії та інших товарів/послуг;
 • векселі, які оформлюються для сплати акцизних зборів (для підприємств, які використовують в своїй господарській діяльності спирт та інші підакцизні товари)
Валютагривня
Вимоги до заставигрошове покриття, майнові прав на депозитнерухомість, обладнання, транспортні засоби, інші активи та їх комбінація
Страхування предмету застави-в будь-якій з акредитованих банком страхових компаніях на вибір клієнта
Вартість авалювання векселя[1]
 • комісія за аваль векселя: 2%-2,4% річних, мін. 33 USD [2] в місяць - при сплаті комісії щомісяця / мін. 100 USD [2] у квартал – при сплаті комісії щоквартально
 • комісія за встановлення ліміту (разова): 0.5%-1%, мін 100 USD [2]
 • комісія за аваль векселя: 4%-4,5% річних, мін. 33 USD [2] в місяць - при сплаті комісії щомісяця / мін. 100 USD [2] у квартал – при сплаті комісії щоквартально
Інші комісії банкуза домовленістю з клієнтом можуть застосуватись інші комісії
Інші можливі витратиоплата послуг третіх осіб (страхової компанії, нотаріуса, оцінювача майна тощо) – згідно з тарифами таких третіх осіб, обраних клієнтом для отримання відповідних послуг

[1] за домовленістю з клієнтом може бути встановлений інший розмір вартості авалювання векселя

[2] комісійна винагорода, визначена в іноземній валюті, сплачується за офіційним курсом НБУ на день сплати комісії


Пакет документів, необхідний для авалювання векселя, залежить від структури операції та забезпечення. Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись до Вашого персонального менеджера або у відділення банку у Вашому місті.

Перейти
Банківська гарантія

Гарантія від CREDIT AGRICOLE є інструментом забезпечення своєчасного та належного виконання договірних зобов’язань перед Вашими контрагентами, який передбачає письмове зобов'язання банку здійснити платіж на користь бенефіціара (яким є Ваш контрагент) у випадку невиконання Вами зобов'язань за контрактом та отримання банком вимоги платежу.

CREDIT AGRICOLE пропонує своїм клієнтам наступні види гарантій:

 • гарантію платежу – забезпечить виконання платіжних зобов'язань покупця товарів/послуг перед продавцем у строки, обумовлені контрактом;
 • тендерну гарантію (в т.ч. в електронній формі з накладанням ЕЦП) – забезпечить виконання зобов’язань учасника тендера (постачальника) перед організатором тендеру;
 • гарантію виконання – забезпечить зобов'язання продавця  з поставки товару / виконання робіт / надання послуг у строки, обумовлені контрактом;
 • гарантію повернення авансового платежу - забезпечить повернення авансового платежу покупцю у випадку невиконання продавцем своїх зобов'язань з постачання товарів / виконання робіт / надання послуг та неповернення покупцю авансового платежу;

CREDIT AGRICOLE також надає резервний акредитив – за своєю суттю є операцією схожою з банківською гарантією, яка також забезпечує виконання платіжних або інших зобов'язань, передбачених контрактом, але резервний акредитив доцільно використовувати, якщо законодавство країни продавця/постачальника забороняє гарантійну форму розрахунку або такий продавець/постачальник вимагає резервний акредитив в якості інструменту.


Переваги використання

Для покупця
Для продавця
 • можливість отримання відстрочення платежу
 • вивільнення обігових коштів та/або можливість їх використання на інші цілі
 • значно дешевший інструмент порівняно з кредитуванням
 • відсутність ризику несплати за поставлений товар / надані послуги / виконані роботи
 • можливість збільшення обсягів поставок
 • вихід на нові ринки збуту


Умови надання банківської гарантії/резервного акредитиву (далі - гарантія)
Cума та строк діївідповідно до вимог контракту/тендерної документації
Вимоги до застави
 
грошове покриття, майнові прав на депозит
нерухомість, обладнання, транспортні засоби, інші активи та їх комбінація
Страхування предмету застави-в будь-якій з акредитованих банком страхових компаній на вибір клієнта
Вартість надання гарантії [1] 
 
 • комісія за надання гарантії: 2%-2,4% річних, мін. 33 USD [2] в місяць - при сплаті комісії щомісяця / мін. 100 USD [2] у квартал – при сплаті комісії щоквартально
 • комісія за встановлення ліміту (разова): 0.5%, мін 100 USD [2];
 • комісія за надання гарантії: 4,5%-5,5% річних, мін. 33 USD [2] в місяць - при сплаті комісії щомісяця / мін. 100 USD [2] у квартал – при сплаті комісії щоквартально;
Інші комісії банку за наданою гарантією [1] 
 
1) комісія за внесення змін в гарантію: 50 USD [2]/за кожну зміну (окрім зміни умов гарантії в частини збільшення суми гарантії або продовження строку її дії)
2) комісія за ануляцію гарантії (разова): 50 USD [2]
3) комісія за перевірку (експертизу) вимоги за гарантією та/або платіж: 0,2% від суми вимоги/документів, мін. 100 USD [2] / за кожну вимогу та/або платіж за гарантією
4) комісія за випуск гарантії у формі SWIFT- повідомлення (разова): 25 USD [2]
Інші можливі витрати
 
1) оплата послуг третіх осіб (страхової компанії, нотаріуса, оцінювача майна тощо) – згідно з тарифами таких третіх осіб, обраних клієнтом для отримання відповідних послуг
2) комісії третіх банків (авізуючого банку, підтверджуючого банку, банка-кореспондента тощо) – у разі їх виникнення сплачуються відповідно до тарифів таких банків.

[1] за домовленістю з клієнтом може бути встановлений інший розмір вартості надання гарантії/інших комісій банку

[2] комісійна винагорода, визначена в іноземній валюті, сплачується за офіційним курсом НБУ на день сплати комісії


Пакет документів та форма заявки на отримання банківської гарантії залежить від структури операції та забезпечення.
Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до Вашого персонального менеджера або у відділення банку у Вашому місті.

Перейти
Програма винагород Mastercard
Як додати картку у Google Pay
Перекази з картки на картку
Інтернет-банкінг «i-Bank»
Оплата за кредит, комунальні послуги та сервіси
Акції
Заявка на довідку/виписку
Заявка на GSM банкінг
Бонусна Програма MasterCard® Rewards