Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

   

Інформація для клієнтів

Загальна інформація щодо здійснення операцій із застосуванням Е-лімітів
Інформація щодо фінансових послуг
Тарифи для банківського продукту Пакетна пропозиція "Professionals" для клієнтів ФОП-ІТ
Тарифи РКО (приєднання нових клієнтів на обслуговування на підставі цих тарифів не здійснюється)
Плани надзвичайних заходів у випадку зміни бенчмарків або неможливості їх застосування (згідно зі статтею 28.2. Регламенту ЄС про бенчмарки BMR)
Реформи базових ставок (бенчмарків)

Що таке базова ставка (бенчмарк)?

Базова ставка (бенчмарк) – це показник, що регулярно оприлюднюється і розраховується за формулою на основі вартості чи ціни одного чи декількох базових активів. Ставка вважається базовою (бенчмарком), якщо вона використовується для:

 • розрахунку процентної ставки, що підлягає сплаті за фінансовим інструментом або контрактом;
 • визначення вартості фінансового інструменту;
 • оцінки ефективності інвестиційного фондування з метою поширення ефективності цього бенчмарку;
 • визначення розподілу активів портфеля;
 • розрахунку винагороди за ефективність фондування.

Чому базові ставки важливі?

Вони широко використовуються в економіці у фінансових операціях або для цілей бухгалтерського обліку компаніями та банками для розрахунку, зокрема, вартості їхніх фінансових активів. Також вони можуть використовуватися для обчислення винагороди за депозитами (вкладами) або кредитами.

Бенчмарки також є вкрай важливими для центральних банків, оскільки вони дозволяють краще розуміти фінансові ринки та ситуацію у сфері ліквідності.

Реформи базових ставок (бенчмарків)

Бенчмарк €STR був створений 2 жовтня 2019 року. Цей новий бенчмарк був розроблений з тим, щоб назавжди замінити EONIA до 2022 року. Цей перший крок у Європі обумовлений всесвітньою ініціативою, розпочатою у 2013 році, і знаходить відображення у рамках Європейського Союзу та EFTA (Європейської асоціації вільної торгівлі) через Регламент ЄС про бенчмарки (BMR). З метою задоволення вимог €STR починаючи з 2 жовтня та з метою підтримки всіх своїх клієнтів, як приватних осіб, так і компаній, у цьому переході до нових базових ставок, Група Креді Агріколь запровадила проєкт «Бенчмарки», який регулює поступові кроки цього переходу у рамках Групи в цілому.

Контекст і ризик припинення застосування ставки LIBOR

Лондонська міжбанківська ставка овернайт (LIBOR) використовується з 1980-х років для розрахунку процентних ставок у фінансових контрактах та інструментах (таких як позики, облігації та іпотека). Наразі LIBOR є однією з найбільш часто вживаних базових ставок, що використовується в різних валютах для фінансових контрактів на трильйони доларів, що охоплює усі категорії клієнтів – від фінансових установ до фізичних осіб. Також ставка LIBOR часто використовується як бенчмарк у проспектах фондів.

На прохання G20 (країн «Великої двадцятки») Рада з фінансової стабільності (FSB) та Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) встановили ключові принципи для посилення еталонних ставок і розширення використання «майже безризикових» альтернативних ставок (RFRs). Банки та інші зацікавлені сторони за підтримки компетентних органів працюють над реалізацією цих принципів.

Попри це ставка LIBOR дедалі частіше вважається «нерепрезентативною» через постійне скорочення доступних даних, на яких вона базується.

16 січня 2020 року Управління з фінансового регулювання і нагляду (FCA) підтримало орієнтовний графік трансфомації, запропонований Робочою групою для валюти Фунт стерлінга, з трьох основних етапів:

 1. 2 березня 2020 року: рекомендується перехід на використання свопів SONIA маркетмейкерами
 2. До кінця 3 кв. 2020: припинення запуску на ринок нових продуктів, у т.ч. кредитів, з прив’язкою до ставки LIBOR для валюти GBP
 3. До кінця 1 кв. 2021: «суттєве скорочення» залишку операцій з прив’язкою до ставки LIBOR GBP до мінімуму (про що свідчить термін «tough legacy» для договорів, за якими складніше застосувати ставки SONIA).

У Європі ця реформа втілюється відповідно до Регламенту ЄС про бенчмарки (BMR), який був опублікований у 2016 році і застосовується з початку 2018 року. Слід зазначити, що BMR застосовується до всіх класів активів, а не лише до операцій з фіксованим доходом. Це посилює зобов’язання адміністраторів, джерел і користувачів бенчмарків.

Потенційні наслідки

Припинення ставки LIBOR для різних валют і заміна її новими альтернативними базовими ставками  ймовірно матиме наслідки різного характеру, зокрема:

 • операційні (оновлення систем, оскільки, наприклад, LIBOR – це прогнозна ставка, а в основі безризикових ставок (RFRs) лежать історичні операції овернайт). Заміна LIBOR для кожної з валют може використовувати різні періоди та методи публікації.
 • правові (упровадження застережних положень «fallback clauses», що дозволяють здійснити перехід або безпосередній перегляд контракту з посиланням на ставку заміщення)
 • фінансові (управління активами і пасивами; коригування спреду між старим і новим індексом і різниця між забезпеченими і незабезпеченими безризиковими ставками залежно від валюти).

Точний план переходу на RFRs – у т.ч. елементи/етапи календаря переходу – ще остаточно не визначений, оскільки вони досі обговорюються національними робочими групами із залученням відповідних наглядових органів.

Слід зазначити, що для існуючих контрактів перехід до нової базової ставки, швидше за все, вимагатиме корекції спреду між LIBOR та цією ставкою, що досі обговорюється у робочих групах.

Роботи, що тривають

У найбільших фінансових центрах відповідні компетентні органи створили «робочі групи по RFRs», які брали участь у створенні безризикових ставок LIBOR у своїй місцевій валюті на заміну відповідної ставки LIBOR.

Стратегія переходу Групи Креді Агріколь визначається відповідно до роботи цих груп.

Для валют GBP / USD / CHF / JPY безризиковими ставками було визначено SONIA (Sterling Overnight Index Average) / SOFR (Secured Overnight Financing Rate) / SARON (Swiss Average Rate Overnight) / TONAR (Tokyo Overnight Average rate).

Адміністратором ставки SONIA є Банк Англії (the Bank of England – BoE).

Адміністратором SOFR є Федеральний резервний банк Нью-Йорка (the Federal Reserve Bank of New York – Fed).

Адміністратором SARON є Швейцарська біржа (Six Swiss Exchange).

Адміністратором TONAR є Банк Японії (the Bank of Japan – BoJ).

В основі прогнозованої строкової ставки (forward-looking term rate) буде лежати капіталізована ставка SONIA / SOFR / SARON / TONAR.

На відміну від LIBOR, для ставок SONIA / SOFR / SARON / TONAR відсоткова ставка здебільшого буде відома на наступний робочий день після закінчення періоду нарахування відсотків.

SARON і SOFR визначаються на ринку РЕПО і, відтак, прив’язані до забезпечених угод, на відміну від ставок SONIA і TONAR, які засновані на незабезпеченому ринку.

Джерело: https://www.fca.org.uk/markets/libor

Джерело: https://www.fca.org.uk/markets/libor

Джерело: https://www.fca.org.uk/markets/libor

Необхідність запровадження надійних резервних положень

Запровадження надійних резервних положень є обов’язковим пунктом Регламенту про бенчмарки для низки фінансових контрактів та інструментів, і загалом дозволяє забезпечити плавний перехід у разі припинення дії бенчмарку.

Резервні положення визначають тригерні події припинення публікації або припинення надання бенчмарку, а також визначають методики визначення бенчмарку, що замінює припинений у разі настання такої події. Метою цих положень є зменшення невизначеності у випадку тимчасового або постійного припинення дії використовуваних бенчмарків.

Заключна частина

Пропонуємо Вам оцінити, як можливе припинення надання поточних бенчмарків і перехід на нові бенчмарки вплинуть на фінансування та ведення Вашого бізнесу.

У разі необхідності ми готові надати Вам додаткову інформацію.


Корисні посилання

Вебсторінка FCA, присвячена реформі LIBOR https://www.fca.org.uk/markets/libor

Інформаційний бюлетень щодо реформи LIBOR – фокус на Фунт стерлінга

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/rfr/factsheet-calling-time-on-libor-why-you-need-to-act-now.pdf?la=en&hash=5832419D3782354BAC3E041E4F5C2860D5D3B75F

Сторінка FCA, присвячена ризику поведінки https://www.fca.org.uk/markets/libor/conduct-risk-during-libor-transition

Вебсторінка робочої групи по валюті Фунт стерлінга GBP https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor

Вебсторінка національної робочої групи по валюті Швейцарський франк CHF https://www.snb.ch/fr/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates

Вебсторінка робочої групи по валюті Долар США USD (Комітет з альтернативних довідкових ставок – ARRC) https://www.newyorkfed.org/arrc

Вебсторінка робочої групи по валюті Японська єна  JPY https://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 0004 Безкоштовно