Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Надійний інструмент забезпечення виконання платежів.

Документарні акредитиви

Документарний акредитив – зобов’язання банку, яке надається за розпорядженням покупця (наказодавця), здійснити платіж на користь продавця (бенефіціара) за умови отримання від нього документів, які підтверджують поставку товарів та відповідають умовам акредитиву.


Переваги використання

Для покупця (наказодавця)Для продавця (бенефіціара)
  • можливість отримання відстрочення платежу;
  • відсутність ризику непоставки товару / поставки товару не в повному обсязі;
  • розширення географії торговельних відносин;
  • значно дешевший інструмент порівняно з кредитуванням.
  • відсутність ризику несплати за поставлений товар;
  • отримання коштів за акредитивом у стислі строки після відвантаження товару;
  • можливість вийти на нові ринки збуту;
  • відсутність ризику відмови покупцем від товару, який був своєчасно поставлений в повному обсязі.


Умови надання акредитиву
Cума та строк діївідповідно до вимог контракту
Вимоги до заставигрошове покриття, майнові прав на депозитнерухомість, обладнання, транспортні засоби, інші активи та їх комбінація
Страхування предмету застави-в будь-якій з акредитованих банком страхових компаніях на вибір клієнта
Комісія за надання акредитиву[1]2%-2,4% річних, мін. 33 USD [2] в місяць - при сплаті комісії щомісяця / мін. 100 USD [2] у квартал – при сплаті комісії щоквартально3,5% річних, мін. 33 USD [2] в місяць - при сплаті комісії щомісяця / мін. 100 USD [2] у квартал – при сплаті комісії щоквартально
Інші комісії банку за наданим акредитивом [1]1) комісія за внесення змін до акредитиву: 50 USD [2]/за кожну зміну (окрім зміни умов акредитиву в частини збільшення суми або продовження строку його дії)
2) комісія за ануляцію акредитиву (разова): 50 USD [2]
3) комісія за перевірку документів та/або платіж: 0,2% від суми документів, мін. 100 USD [2] / за кожний пакет документів та/або платіж за акредитивом
4) комісія за розбіжності в документах: 50 USD [2] / за кожний пакет документів
5) комісія за випуск акредитиву у формі SWIFT- повідомлення (разова): 25 USD [2]
Інші можливі витрати1) оплата послуг третіх осіб (страхової компанії, нотаріуса, оцінювача майна тощо) – згідно з тарифами таких третіх осіб, обраних клієнтом для отримання відповідних послуг
2) комісії третіх банків (авізуючого банку, підтверджуючого банку, банка-кореспондента тощо) – у разі їх виникнення сплачуються відповідно до тарифів таких банків

[1] за домовленістю з клієнтом може бути встановлений інший розмір комісії за надання акредитиву/інших комісій банку

[2] комісійна винагорода, визначена в іноземній валюті, сплачується за офіційним курсом НБУ на день сплати комісії


Пакет документів, необхідний для надання акредитиву, залежить від структури операції та забезпечення. Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до Вашого персонального менеджера або у відділення банку у Вашому місті.

Заявка

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 0004 Безкоштовно