Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Весь банк саме для Вас

Корпоративний банкінг

Cash Management – це сукупність продуктів, рішень, процесів та методик, що спрямовані на управління грошовими потоками.

Cash Management є важливим інструментом для ефективного ведення бізнесу, завдяки якому Клієнт може зменшити свої витрати і ефективно управляти своїми фінансовими показниками.

Управління грошовими потоками є ключовим напрямком в обслуговуванні Клієнтів для Креді Агріколь Банк і для Групи Credit Agricole в цілому.

Поточний рахунок – це відправна точка в організації управління грошовими потоками та відносин між Банком та Клієнтом. Креді Агриколь Банк пропонує поточні рахунки в національній та іноземних валютах, що відкривають доступ до послуг Банку для забезпечення покриття щоденних потреб підприємства у транзакційному банкінгу.

Платежі та надходження - платежі контрагентам, податки та соціальні виплати, платежі по заробітній платі, корпоративні картки, зарахування грошових коштів у готівковій та безготівковій формах.

Фізичний пулінг - регулярне перерахування (консолідація) залишків коштів з підрядних рахунків на мастер-рахунок клієнта (автоматично, відповідно до графіку, узгодженого з Клієнтом). Моделі Фізичного Пулінгу:

  • Zero Balance – це автоматичний переказ коштів з підрядних рахунків на мастер-рахунок в рамках наявного балансу
  • Target balance – автоматичний переказ грошових коштів з підрядних рахунків на основний рахунок у випадку, якщо залишок на рахунку перевищує мінімальний незнижувальний залишок на підрядному рахунку
  • Closing of overdrafts – це автоматичний переказ коштів з мастер-рахунку на підрядний рахунок у сумі заборгованості за овердрафтом з метою її погашення

Host-to-Host SFTP - це автоматизоване рішення для передачі даних між Банком та Клієнтом. Рішення пропонується для великих корпорацій з великою кількістю дочірніх компаній та централізованим казначейством у Головному офісі (так звана «фабрика платежів»)

SWIFT Net - виконання договірного списання коштів з рахунку Клієнта на основі отриманої платіжної інструкції по SWIFTNet (МТ 101 повідомлення для формату FIN, або XML ISO20022 – для FileAct), що ініціює материнська компанія Клієнта

Автоматичний депозит овернайт - автоматичне щоденне розміщення коштів на депозит «овернайт» з поточного рахунку Клієнта за умови наявного балансу в сумі, обумовленій в договорі, та автоматичне повернення цих коштів на поточний рахунок Клієнта наступного ранку (перша операція по рахунку). На поточному рахунку залишається незнижувальний залишок. Відсотки сплачуються в останній робочий день місяця (якщо останній робочий день випадає на вихідний/святковий день - напередодні)

Звіти Банк надає різноманітні виписки та звіти Клієнтам: офіційна та прогнозна (проміжна) виписка по рахунку, виписки SWIFT MT 940, структурований звіт для аудиторів щодо загальної суми кредитів, депозитів на рахунках та ін., автоматична розсилка вхідних повідомлень SWIFT МТ103.

Фінансування:

  • фінансування обігових коштів; 
  • фінансування під гарантії іноземних експортних кредитних агенцій (COFACE, Hermes та інших агенцій);
  • фінансування разом з ЄБРР та МФК;
  • дисконтування векселів з метою отримання більш привабливих умов для торгівлі;
  • передекспортне та постекспортне фінансування;
  • фінансування дистриб’юторів та постачальників.

Заявка

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 0004 Безкоштовно