Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Найвища ставка–не головне.

Головне–це стабільність

«Дитячий»

Накопичуйте кошти до повноліття дитини та створюйте матеріальну основу для отримання бажаної освіти, придбання омріяного житла та всього необхідного.

Переваги продукту:

Розміщення вкладу від імені або на користь дитини

Отримання процентів щорічно

Можливість накопичити значну суму на майбутнє для своєї дитини

Умови продукту:

Строк розміщення: до повноліття

Валюта: гривня, долар США, євро

Мінімальна сума вкладу:500 гривень/100 доларів США/100 євро

Максимальна сума вкладу: 1.0 млн. грн або еквівалент у валюті вкладу

Мінімальна сума поповнення:100 гривень/20 доларів США/20 євро

Сплати процентів:раз у рік (капіталізація або на поточний рахунок)

З можливістю поповнення

Відсоткові ставки:
Строк вкладу(міс.)ГривняДолар СШАЄвро
до повноліття6.00%0.01%0.01%

Заявка на депозит

Ваш депозит надійно захищений, адже CREDIT AGRICOLE є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Детальніше

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

•За Банківською послугою щодо розміщення банківського вкладу Банк, що прийняв від Вкладника або для нього грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати Вкладникові таку суму та проценти на неї на умовах та в порядку, встановлених Договором, Заявою про надання Банківської послуги та Правилами Комплексного банківського обслуговування фізичних осіб

•Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.

•Якщо вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати.

2. Наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

вклад буде пролонгований на той же строк і на тих же умовах, на яких був внесений згідно умов договору на розміщення вкладу, за винятком процентної ставки, яка діє в Банку на дату пролонгації вкладу. У разі відсутності або скасування пролонгації (згідно з умовами договору банківського вкладу (депозиту)), сума вкладу з нарахованими відсотками буде виплачена на рахунок, що вказаний в Заяві про надання Банківської послуги.

3. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

4. Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

5. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою дистанційних каналів комунікації.

6. Додаткові та супутні послуги, пов’язані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) – відсутні.

7. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

8. За банківською послугою «Вклад фізичної особи «Накопичувальний», «Вклад фізичної особи «Строковий», «Вклад фізичної особи «Щомісячний дохід» повна або часткова видача вкладу до дати повернення/нової дати повернення вкладу не дозволяється.

За банківською послугою «Вклад фізичної особи «Перспектива» та «Вклад фізичної особи «Дитячий» наявна можливість дострокового розірвання договору про надання банківської послуги, за умови попередження Банку клієнтом про свій намір достроково повернути вклад не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до бажаної дати отримання коштів шляхом подання Заяви про відмову від банківської послуги щодо розміщення вкладу. При цьому нараховані проценти за весь період надання Банківської послуги перераховуються і сплачуються за процентною ставкою, що вказана у Заяві про надання Банківської послуги для дострокового повернення вкладу за ініціативою Вкладника (Клієнта).


Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно