Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

 

Календар

Ми знаємо, як українці об’єднуються з французами й разом створюють високоякісний сервіс у Credit Agricole в Україні. А тепер уявімо, який би вигляд мали всесвітньо відомі шедеври мистецтва французьких майстрів, якби вони створювали їх спільно з талановитими українськими художниками.

We know how the Ukrainians cooperate with French people at Credit Agricole Ukraine, creating high-level banking service. Now, imagine how the world-famous masterpieces of the French masters would have looked like had they been created in collaboration with the Ukrainian artists.

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Тарас Шевченко «Катерина» (1842 р., Національний музей Тараса Шевченка, Київ, Україна).

Taras Shevchenko “Kateryna” (1842, Taras Shevchenko National Museum, Kyiv, Ukraine).

Клод Моне «Поле маків» (1886 р., Державний Ермітаж, Санкт-Петербург, Російська Федерація).

Сlaude Monet «Poppy Field» (1886, State Hermitage Museum, Saint Petersburg, Russian Federation).


Грудень 2019 / December 2019

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Іван Похитонов «Сніговий ефект. Підлісок у По» (1889р., приватна колекція).

Ivan Pokhitonov «Snow Effect. Undergrowth in Pau» (1889, Private collection).

Франсуа Буше «Чотири пори року. Зима» (1775р., колекція Фріка, Нью-Йорк, США).

François Boucher «Four Seasons: Winter» (1775, The Frick Collection, NY, USA ).


Січень 2020 / January 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Олександр Мурашко «Зима» (1905 р., Національний художній музей України, Київ, Україна).

Oleksandr Murashko «Winter» (1905, The National Art Museum of Ukraine, Kyiv, Ukraine).

Густав Курбе «Зимова сцена» (1855 р., Ешмолівський музей мистецтва та археології, Оксфорд, Велика Британія).

Gustave Courbet «Winter Scene» (1855, The Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford,UK).


Лютий 2020 / February 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Сергій Васильківський «Тип запорожця» (1900 р., Музей українського живопису, Дніпро, Україна).

Serhii Vasylkivsky «Zaporizhzhia Cossack Character» (1900, Museum of Ukrainian Painting, Dnipro, Ukraine).

Ежен Делакруа «Свобода, що веде народ» (1830 р., Лувр, Париж, Франція).

Eugène Delacroix «Liberty Leading the People» (1830, The Louvre Museum, Paris, France).


Березень 2020 / March 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Марія Приймаченко «Українські танцюристи» (1963 р., Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Київ, Україна).

Maria Prymachenko «Ukrainian Dancers» (1963, The National Folk Decorative Art Museum, Kyiv, Ukraine).

Анрі Матісс «Червона кімната» (1908р., Державний Ермітаж, Санкт-Петербург, Російська Федерація).

Henri Matisse «Dessert: Harmony in Red (The Red Room)» (1908, The State Hermitage Museum, Saint Petersburg, Russian Federation).


Квітень 2020 / April 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Народна картина «Козак-бандурист» (поч. XIX ст., Національний художній музей України, Київ, Україна).

A collective painting «Cossack Mamay» (early XIX century, The National Art Museum of Ukraine, Kyiv, Ukraine).

Жан-Антуан Ватто «Радощі життя» (1718 р., Зібрання Воллеса, Лондон, Велика Британія).

Jean-Antoine Watteau «The Charms of life» (1718, The Wallace Collection, London, UK).


Травень 2020 / May 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Микола Пимоненко «Вечоріє» (1900 р., Рибінський державний історико-архітектурний і художній музей-заповідник, Рибінськ, Російська Федерація).

Mykola Pymonenko «Night is Falling» (1900, The Rybinsk State Historical, Architectural and Art Preserve Museum, Rybinsk, Russian Federation).

Каміль Піссарро «Пагорб Жалле, Понтуаз» (1867р., Музей мистецтва Метрополітен, Нью-Йорк, США).

Camille Pissarro «Jalais Hill, Pontoise» (1867, The Metropolitan Museum of Art, NY, USA).


Червень 2020 / June 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Федір Кричевський «Кохання» (ліва частина триптиха «Життя») (1925-1927 рр., Національний художній музей України, Київ, Україна).

Fedir Krychevsky «Love», the left part of the triptych «Life», (1925-1927, The National Art Museum of Ukraine, Kyiv, Ukraine).

Анрі Руссо «Заклиначка змій» (1907 р., Музей д’Орсе, Париж, Франція).

Henri Rousseau «The Snake Charmer» (1907, The Musée d'Orsay, Paris, France).


Липень 2020 / July 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Тетяна Яблонська «Літо» (1967 р., Державна Третьяковська галерея, Москва, Російська Федерація).

Tetyana Yablonska «Summer» (1967, The State Tretyakov Gallery, Moscow, Russian Federation).

Поль Ґоґен «Пейзаж у Ле-Пулдю» (1890 р., Національна галерея мистецтва, Вашингтон, США).

Paul Gauguin «Landscape at Le Pouldu» (1890, The National Gallery of Art, Washington DC, USA).


Серпень 2020 / August 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Катерина Білокур «Кавун, морква, квіти» (1951 р., Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Київ, Україна).

Kateryna Bilokur «Watermelon, Carrots, Flowers» (1951, The National Folk Decorative Art Museum, Kyiv, Ukraine).

Поль Сезанн «Натюрморт з яблуками та першоцвітами в горщику» (1890 р., Музей мистецтва Метрополітен, Нью-Йорк, США).

Paul Cézanne «Still Life with Apples and a Pot of Primroses» (1890, Metropolitan Museum of Art, NY, USA).


Вересень 2020 / September 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Федір Кричевський «Автопортрет в білому кожусі» (1926-1932 рр., Національний художній музей України, Київ, Україна).

Fedir Krychevsky «Self-Portrait in White Sheepskin Coat» (1926-1932, The National Art Museum of Ukraine, Kyiv, Ukraine).

Едґар Деґа «Танцювальне фоє Опери на вулиці Ле-Пелетьє» (1872 р., Музей д’Орсе, Париж, Франція).

Edgar Degas «Dance Foyer at the Opera on the Rue Le Peletier» (1872, The Musée d'Orsay, Paris, France).


Жовтень 2020 / October 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Марія Башкирцева «Парасолька від дощу» (1833р., Державний російський музей, Санкт-Петербург, Російська Федерація).

Marie Bashkirtseff «Umbrella» (1833, The State Russian Museum, Saint Petersburg, Russian Federation).

Ґюстав Кайботт «Паризька вулиця в дощову погоду» (1877 р., Чиказький художній інститут, Чикаго, США).

Gustave Caillebotte «Paris Street, Rainy Day» (1877, The Art Institute of Chicago, Chicago IL, USA).


Листопад 2020 / November 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Микола Пимоненко «Свати» (1882 р., Краснодарський крайовий художній музей імені Ф. Я. Коваленка, Краснодар, Російська Федерація).

Mykola Pymonenko «Co-parents-in-law» (1882, Kovalenko Regional Art Museum of Krasnodar, Krasnodar, Russian Federation).

Едуар Мане «Залізниця» (1873, Національна галерея мистецтва, Вашингтон, США).

Édouard Manet «Railway» (1873, The National Gallery of Art, Washington DC, USA).


Грудень 2020 / December 2020

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Сергій Васильківський «На варті» (1890 р., Одеський художній музей, Одеса, Україна).

Serhii Vasylkivsky «On the Guard» (1890, The Odessa Fine Arts Museum, Odessa, Ukraine).

Александр-Еваріст Фраґонар «Генріх II і Діана де Пуатьє в майстерні Жана Ґужона» (1830 р., Лувр, Париж, Франція).

Alexandre-Évariste Fragonard «Henri II and Diane de Poitiers in the Studio of Jean Goujon» (1830, The Louvre Museum, Paris, France).


Січень 2021 / January 2021

Цей колаж створено з таких витворів мистецтва. / This collage was created from such works of art.

Олександр Мурашко «Дівчина в червоному капелюсі» (1902-1903 рр., Національний художній музей України, Київ, Україна).

Oleksandr Murashko «Girl in a Red Hat» (1902-1903, The National Art Museum of Ukraine, Kyiv, Ukraine).

Валантен де Булонь «Солдати, що грають у карти та кості» (1618-1620 рр., Лондонська національна галерея, Лондон, Велика Британія).

Valentin de Boulogne «Soldiers Playing Cards and Dice» (1618-1620, The National Gallery, London, UK).

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно