Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Гарантована підтримка Вашого банку

Банківська гарантія

Гарантія від CREDIT AGRICOLE є інструментом забезпечення своєчасного та належного виконання договірних зобов’язань перед Вашими контрагентами, який передбачає письмове зобов'язання банку здійснити платіж на користь бенефіціара (яким є Ваш контрагент) у випадку невиконання Вами зобов'язань за контрактом та отримання банком вимоги платежу.

CREDIT AGRICOLE пропонує своїм клієнтам наступні види гарантій:

 • гарантію платежу – забезпечить виконання платіжних зобов'язань покупця товарів/послуг перед продавцем у строки, обумовлені контрактом;
 • тендерну гарантію (в т.ч. в електронній формі з накладанням ЕЦП) – забезпечить виконання зобов’язань учасника тендера (постачальника) перед організатором тендеру;
 • гарантію виконання – забезпечить зобов'язання продавця  з поставки товару / виконання робіт / надання послуг у строки, обумовлені контрактом;
 • гарантію повернення авансового платежу - забезпечить повернення авансового платежу покупцю у випадку невиконання продавцем своїх зобов'язань з постачання товарів / виконання робіт / надання послуг та неповернення покупцю авансового платежу;

CREDIT AGRICOLE також надає резервний акредитив – за своєю суттю є операцією схожою з банківською гарантією, яка також забезпечує виконання платіжних або інших зобов'язань, передбачених контрактом, але резервний акредитив доцільно використовувати, якщо законодавство країни продавця/постачальника забороняє гарантійну форму розрахунку або такий продавець/постачальник вимагає резервний акредитив в якості інструменту.


Переваги використання

Для покупця
Для продавця
 • можливість отримання відстрочення платежу
 • вивільнення обігових коштів та/або можливість їх використання на інші цілі
 • значно дешевший інструмент порівняно з кредитуванням
 • відсутність ризику несплати за поставлений товар / надані послуги / виконані роботи
 • можливість збільшення обсягів поставок
 • вихід на нові ринки збуту


Умови надання банківської гарантії/резервного акредитиву (далі - гарантія)
Cума та строк діївідповідно до вимог контракту/тендерної документації
Вимоги до застави
 
грошове покриття, майнові прав на депозит
нерухомість, обладнання, транспортні засоби, інші активи та їх комбінація
Страхування предмету застави-в будь-якій з акредитованих банком страхових компаній на вибір клієнта
Вартість надання гарантії [1] 
 
 • комісія за надання гарантії: 2%-2,4% річних, мін. 33 USD [2] в місяць - при сплаті комісії щомісяця / мін. 100 USD [2] у квартал – при сплаті комісії щоквартально
 • комісія за встановлення ліміту (разова): 0.5%, мін 100 USD [2];
 • комісія за надання гарантії: 4,5%-5,5% річних, мін. 33 USD [2] в місяць - при сплаті комісії щомісяця / мін. 100 USD [2] у квартал – при сплаті комісії щоквартально;
Інші комісії банку за наданою гарантією [1] 
 
1) комісія за внесення змін в гарантію: 50 USD [2]/за кожну зміну (окрім зміни умов гарантії в частини збільшення суми гарантії або продовження строку її дії)
2) комісія за ануляцію гарантії (разова): 50 USD [2]
3) комісія за перевірку (експертизу) вимоги за гарантією та/або платіж: 0,2% від суми вимоги/документів, мін. 100 USD [2] / за кожну вимогу та/або платіж за гарантією
4) комісія за випуск гарантії у формі SWIFT- повідомлення (разова): 25 USD [2]
Інші можливі витрати
 
1) оплата послуг третіх осіб (страхової компанії, нотаріуса, оцінювача майна тощо) – згідно з тарифами таких третіх осіб, обраних клієнтом для отримання відповідних послуг
2) комісії третіх банків (авізуючого банку, підтверджуючого банку, банка-кореспондента тощо) – у разі їх виникнення сплачуються відповідно до тарифів таких банків.

[1] за домовленістю з клієнтом може бути встановлений інший розмір вартості надання гарантії/інших комісій банку

[2] комісійна винагорода, визначена в іноземній валюті, сплачується за офіційним курсом НБУ на день сплати комісії


Пакет документів та форма заявки на отримання банківської гарантії залежить від структури операції та забезпечення.
Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до Вашого персонального менеджера або у відділення банку у Вашому місті.

Заявка

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 0004 Безкоштовно