Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Доступні кредити 5-7-9% від Credit Agricole

Отримайте фінансування на пільгових умовах в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» в Сredit Agricole!

«Доступні кредити 5-7-9%» – це програма, що передбачає спрощення доступу підприємств малого та середнього бізнесу до банківського кредитування, а саме отримання кредитів за зниженою процентною ставкою.

Мета Програми:

 • розвиток інвестиційних проектів, що сприятиме створенню нових робочих міст;
 • запобігання виникнення та поширення хвороби (COVID-19) в Україні, а також подолання її наслідків;
 • рефінансування існуючої заборгованості за діючими кредитами на бізнес цілі в банках України.

Умови Програми:

Цільове призначення
Сума кредиту
Базова процентна ставка
Процентна ставка для Позичальника
Комісійна винагорода
Кредит на поповнення обігових коштів
до 50 млн грн (максимальна сума кредиту(ів) Позичальника та ГПК, одночасно включених до Програми)
змінювана з щоквартальним переглядом UIRD3m + маржа
(маржа встановлюється на рівні від 5% до 7% в залежності від річної виручки Позичальника сумарно з ГПК)
 • 0% річних - на строк дії карантину/обмежувальних заходів + 90 днів з дня відміни
 • 3% річних - після завершення періоду, зазначеного вище і до кінця строку кредиту
 • 0,5% - за надання кредиту (разова комісія)
 • 0,5% - за обслуговування кредиту (разова комісія)
Фінансування капітальних витрат виробників лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, а також рефінансування діючих кредитів, наданих на такі цілі
Рефінансування існуючих кредитів
 • 0% річних - до 31.03.2021
 • 3% річних - з 01.04.2021 і до кінця строку кредиту

Різниця між Базовою процентною ставкою та Процентною ставкою компенсує Фонд розвитку підприємництва.

* Процентна ставка для Позичальника – це частина Базової процентної ставки за кредитом, яку сплачує Позичальник за умови відстутності обставин для призупинення надання йому компенсації або припинення його участі в Програмі.

У випадку настання обставин для призупинення надання Позичальнику компенсації або припинення його участі в Програмі, Позичальник сплачує Базову процентну ставку самостійно в повному розмірі.

Хто може отримати кредит?

юридичні особи та ФОП (резиденти України), учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких є фізичні особи – резиденти України

річний дохід (виручка) сумарно по ГПК не перевищує еквівалент 20 млн євро

строк ведення господарської діяльності не менше 12 місяців

загальний обсяг будь-якої державної підтримки, отриманої Позичальником /ГПК протягом трирічного періоду та 3 останніх календарних років, не може перевищувати еквівалент 200 000 євро

Участь в Програмі припиняється у випадку:

 • використання Позичальником кредитних коштів не за цільовим призначенням кредиту;
 • перевищення ліміту державної допомоги, отриманої Позичальником та ГПК за трирічний період, яка сукупно не може перевищувати еквівалент 200 000,00 євро;
 • надання Позичальником недостовірної / недійсної інформації, що призвело до виплати коштів державної підтримки на користь Позичальника;
 • відсутність обставин визнання уповноваженим органом з питань державної допомоги державної підтримки, наданої Фондом на користь Позичальника, державною допомогою недопустимою для конкуренції;
 • Позичальник належить до суб’єктів, які визначені ст. 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

Компенсація процентів призупиняється у випадку:

 • виникнення простроченої заборгованості за кредитом (як за тілом кредиту, так і за процентами) строком більше 15 днів (компенсації процентів за кредитом відновлюється з наступного календарного місяця за місяцем, в якому було усунене зазначене порушення);
 • недотримання Позичальником збереження не менше 50% фонду оплату праці та не менше 50% чисельності персоналу порівняно зі станом на 01.03.2020 року (для кредитів, наданих на цілі рефінансування заборгованості);
 • у разі відсутності коштів від Фонду розвитку підприємництва для компенсації процентів довше 6 місяців, Позичальник забезпечує сплату Базової процентної ставки самостійно (в т.ч. за період відсутності коштів)

Поєднання умов Програми та інших напрямів фінансової державної підтримки сільгосптоваровиробників

Компенсація процентів за кредитом

Постанова КМУ № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».


 • Якщо клієнт отримав кредит в рамках Програми Доступні кредити 5-7-9%, то клієнт не має права на отримання компенсації за Постановою КМУ № 300 за таким кредитом.
 • Якщо клієнт бажає здійснити рефінасування діючого кредиту за Програмою Доступні кредити 5-7-9%, він може використати своє право на компенсацію сплачених відсотків по цьому кредиту в поточному році (згідно Постанови КМУ № 300 ), але лише до моменту рефінансування. З моменту рефінансуваня клієнт не має права на отримання компенсації за Постановою КМУ № 300.

Компенсація вартості техніки

Постанова КМУ № 130 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».


Клієнт має право скористатися обома програмами підтримки одночасно (Постанова КМУ № 130 та Програма Доступні кредити 5-7-9 %).

Заявка

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 0004 Безкоштовно