Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Доступні кредити 5-7-9% від Credit Agricole

Отримайте фінансування на пільгових умовах в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» в Сredit Agricole!

«Доступні кредити 5-7-9%» – це програма, що передбачає спрощення доступу підприємств малого та середнього бізнесу до банківського кредитування, а саме отримання кредитів за зниженою процентною ставкою.

Мета Програми:

 • розвиток інвестиційних проектів, що сприятиме створенню нових робочих міст;
 • запобігання виникнення та поширення хвороби (COVID-19) в Україні, а також подолання її наслідків;
 • рефінансування існуючої заборгованості за діючими кредитами на бізнес цілі в банках України.

Умови Програми:

Цільове призначення
Сума кредиту
Базова процентна ставка
Процентна ставка для Позичальника
Комісійна винагорода
Кредит на поповнення обігових коштів
до 50 млн грн (максимальна сума кредиту(ів) Позичальника та ГПК, одночасно включених до Програми)
змінювана з щоквартальним переглядом UIRD3m + маржа

маржа встановлюється
на рівні:
 • 7% — якщо річна виручка Позичальника сумарно з ГПК до 2 млн. євро;
 • 6% — якщо річна виручка Позичальника сумарно з ГПК від 2 до 10 млн. євро;
 • 5% — якщо річна виручка
  Позичальника сумарноз ГПК від 10 до 20 млн. євро
 • 0% річних - на строк дії карантину/обмежувальних заходів + 90 днів з дня відміни
 • 7% річних - після завершення періоду, зазначеного вище і до кінця строку кредиту

 • 0,75% за надання кредиту (разова комісія)
 • 0,75% за обслуговування кредиту (за весь строк кредитування)
Фінансування капітальних витрат виробників лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, а також рефінансування діючих кредитів, наданих на такі цілі
Рефінансування існуючих кредитів
 • 0% річних - до 31.03.2021
 • 3% річних - з 01.04.2021 і до кінця строку кредиту

* Процентна ставка для Позичальника – це частина Базової процентної ставки за кредитом, яку сплачує Позичальник за умови відсутності обставин для призупинення надання йому компенсації або припинення його участі в Програмі.

Різницю між Базовою процентною ставкою та Процентною ставкою для Позичальника компенсує Фонд розвитку підприємництва.

У випадку настання обставин для призупинення надання Позичальнику компенсації або припинення надання компенсації в рамках Програми, Позичальник сплачує Базову процентну ставку самостійно в повному розмірі.

Хто може отримати кредит?

 • Юридичні особи та ФОП — резиденти України, учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких є фізичні особи – резиденти України.
 • Річний дохід (виручка) сумарно по ГПК не перевищує еквівалент 20 млн євро.
 • Строк ведення господарської діяльності не менше 12 місяців.
 • Загальна сума отриманої Позичальником разом з ГПК:
  • незначної державної допомоги протягом останнього трирічного періоду не може перевищувати еквівалент 200 тис. євро;
  • державної допомоги, яка відповідає критеріям Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 року № 200 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19», не може перевищувати еквівалент 400 тис. євро починаючи з дати карантину (включаючи незначну державну допомогу, отриману за останній трирічний період).
 • Додаткова вимога для кредитів, наданих на ціль «Рефінансування існуючих кредитів»: збереження не менше 50% фонду оплату праці та не менше 50% чисельності персоналу порівняно зі станом на 01.03.2020 (у разі наявності найманих працівників);
 • Позичальник не має належати до суб’єктів, які визначені ст. 13 ЗУ «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», а саме не відноситись до суб’єктів господарювання, які:
  • є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
  • є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
  • здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
  • здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;
  • визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство; перебувають  у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
  • подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;
  • мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.

Компенсація процентів призупиняється у випадку:

 • виникнення простроченої заборгованості за кредитом (як за тілом кредиту, так і за процентами) строком більше 15 днів (компенсації процентів за кредитом відновлюється з наступного календарного місяця за місяцем, в якому було усунене зазначене порушення);
 • недотримання Позичальником збереження не менше 50% фонду оплату праці та не менше 50% чисельності персоналу порівняно зі станом на 01.03.2020 року (для кредитів, наданих на цілі рефінансування заборгованості);
 • у разі відсутності коштів від Фонду розвитку підприємництва для компенсації процентів довше 6 місяців, Позичальник забезпечує сплату Базової процентної ставки самостійно (в т.ч. за період відсутності коштів)

Участь в Програмі припиняється у випадку:

 • використання Позичальником кредитних коштів не за цільовим призначенням кредиту;
 • перевищення ліміту державної допомоги, отриманої Позичальником та ГПК, а саме:
  • незначної державної допомоги за останній трирічний період, яка сукупно не може перевищувати еквівалент 200 тис. євро;
  • державної допомоги, яка відповідає критеріям Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 року № 200 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам     господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19», яка сукупно починаючи з дати карантину не може перевищувати еквівалент 400 тис. євро (включаючи незначну державну допомогу, отриману за останній трирічний період);
 • надання Позичальником недостовірної / недійсної інформації, що призвело до виплати коштів державної підтримки на користь Позичальника;
 • відсутність обставин визнання уповноваженим органом з питань державної допомоги державної підтримки, наданої Фондом на користь Позичальника, державною допомогою недопустимою для конкуренції;
 • Позичальник належить до суб’єктів, які визначені ст. 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».


Заявка

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 0004 Безкоштовно