Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Креді Агріколь Україна отримав у 1 кварталі 2016 року чистий прибуток у сумі 124 млн грн., що на 51 млн грн більше, ніж у 4 кварталі 2015 року*

29 Квітня 2016

Згідно з даними проміжної фінансової звітності, розробленої у відповідності до вимог МСФЗ, Креді Агріколь Україна (КАУ) отримав у 1 кварталі 2016 року позитивний чистий прибуток у розмірі 124 млн грн, що на 51 млн грн більше, ніж у 4 кварталі 2015 року. Остаточний фінансовий результат банку за 2015 рік після аудиторської перевірки склав 441 млн грн.

Такий результат було досягнуто завдяки вищим доходам. Чистий дохід (ЧД) банку збільшився на 11% (або на 75 млн грн) у 1 кварталі 2016 р. порівняно з 1 кварталом 2015 р. Обмежене зростання витрат дозволило банку збільшити свій Чистий операційний дохід на 64 млн грн порівняно з 1 кв. 2015 р. та покращити співвідношення витрат до доходів з 35% у 4 кв. 2015 до 30% у 1 кв. 2016 р. КАУ зміг згенерувати високий чистий прибуток, незважаючи на додаткову вартість ризику.

Короткий огляд фінансового результату КАУ:

  • Чистий процентний дохід (ЧПД) за три місяці 2016 року досяг 512 млн грн на базі високої процентної маржі.
  • Чистий комісійний дохід скоротився на 8 млн грн у 1 кварталі 2016 року порівняно з 1 кварталом 2015 року до 128 млн грн через нижчий рівень комісій за валюто-обмінними операціями, що пов’язано з особливостями валютного ринку у 1 кварталі 2015 року.
  • Інший ЧД збільшився на 94 млн грн у 1 кв. 2016 р. порівняно з 1 кв. 2015 р., головним чином, завдяки позитивному впливу переоцінки резервів в іноземній валюті та відсутності суттєвого негативного ефекту з переоцінки відкритої валютної позиції.
  • Адміністративні витрати збільшилися на 11 млн грн порівняно з 1 кв. 2015 року. КАУ обмежив зростання своїх витрат, незважаючи на девальвацію гривні та високу інфляцію.
  • Збільшення Чистого операційного доходу (+64 млн грн порівняно з 1 кв. 2015 р.) дозволило банку покращити співвідношення витрат до доходів (з 35% у 4 кв. 2015 р. до 30% у 1 кв. 2016 р.) та провадити зважену політику резервування.
  • Збільшення Вартості ризику (+103 млн грн проти 1 кв. 2015 р.) відображає зважену політику банку щодо формування резервів. З початку 2016 року коефіцієнт покриття проблемних кредитів збільшився з 71% до 77%.

Інша важлива інформація щодо фінансових показників КАУ:

  • Готівкові кошти та їх еквіваленти зросли на 3,1 млрд грн до 9,6 млрд грн, що свідчить про подальше посилення ліквідності КАУ.
  • Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) на кінець березня 2016 року досяг 17%, що значно перевищує норматив НБУ – 10%. Як було повідомлено у пресі посадовими особами НБУ, Креді Агріколь Україна належить до 4 банків з ТОП-20, які не потребують додаткового збільшення капіталу за результатами стрес-тестування, проведеного у 2015 році.

Додаток 1

Квартальний звіт про фінансовий результат

(у млн грн)

Найменування статті

 1 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

1 кв.'16 до 4 кв.'15

1 кв.'16 до 1 кв.'15

Чистий дохід (ЧД)

655

727

730

3

75

     Чистий процентний дохід

522

551

512

-39

-10

     Чистий комісійний дохід

136

141

128

-14

-8

     Інший ЧД

-3

35

91

56

94

Адміністративні витрати

-210

-255

-221

34

-11

Витрати на персонал

-134

-149

-125

24

8

Інші витрати

-76

-106

-96

10

-19

Чистий операційний дохід

445

472

509

37

64

Вартість ризику

-240

-369

-343

26

-103

Прибуток до оподаткування

205

103

166

63

-39

Витрати на податок на прибуток

-41

-30

-42

-12

-1

Прибуток за період

164

73

124

51

-40

*Проміжна фінансова звітність КАУ розроблена відповідно до вимог МСФЗ. Окрім цього, детальна квартальна фінансова звітність розміщена на веб-сайті банку.

Про Банк:

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. КРЕДІ АГРІКОЛЬ працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг приватним клієнтам, включаючи VIP-клієнтів, і бізнесу. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Credit Agricole в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги FITCH, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 442 000 приватних та 35 000 корпоративних клієнтів, серед яких представники малого та середнього бізнесу, великі українські компанії та міжнародні корпорації.

Контакти:

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банк
Тел. +38 044 581 07 45, електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно