Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

До відома клієнтів – фізичних осіб

24 Вересня 2018

Інформуємо, що відповідно до п. 3.3.1.* Правил комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» з 25 жовтня 2018 року буде припинено випуск/перевипуск карток в рамках наступних банківських продуктів:

  • Базова картка
  • VISA INTERNET
  • Marine Card

За докладнішою інформацією звертайтесь до менеджерів відділень Банку.

*3.3.1. У зв'язку зі змінами кон‘юнктури банківських послуг та інфляційними процесами, що відбуваються в Україні,змінами Законодавства, вимог Групи Креді Агріколь тощо Банк має право змінювати в односторонньому порядку, відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України, умови Договору, Тарифів, Правил, розмір процентної ставки за якою нараховуються проценти за залишком коштів на рахунку Клієнта, повідомивши Клієнта про такі Зміни не пізніше ніж за 15 календарних днів до їх введення, а Власників Картрахунку - не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх введення. Повідомлення про Зміни надаються шляхом, визначеним Клієнтом в Опитувальнику та/або шляхом розміщення об’яв у загальнонаціональних засобах масової інформації, та/або на Офіційному сайті Банку, та/або Виписці, та/або на інформаційних стендах у установах Банку, та/або в інший спосіб, на вибір Банку. Якщо Клієнт не згоден зі Змінами, він має право достроково розірвати Договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання, попередньо погасивши всю заборгованість за Договором. В іншому випадку такі зміни вважаються прийнятими Клієнтом, якщо до дати, з якої вони якщо застосовуватимуться, Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору.

Довідковий центр Банку:

0 800 30 5555 безкоштовно в межах України з усіх телефонів

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно