Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

2017 – рекордний рік для Креді Агріколь Банку

15 Лютого 2018

У 2017 році Креді Агріколь Банк отримав рекордний чистий прибуток у розмірі 1110 млн грн, що на 302 млн грн або +37% більше, ніж у 2016 році[1].  

«Для Креді Агріколь Банку це був успішний фінансовий рік із рекордним чистим прибутком у розмірі 1110 млн грн. Але окрім цього чудового фінансового результату, я хотів би підкреслити збільшення внеску банку в економіку України, що стало можливим за рахунок збільшення кредитного портфеля банку на 25% у 2017 році після зростання на +12% у 2016 році. Така позитивна динаміка створює передумови до збільшення чистого доходу банку у 2018 році», - прокоментував Режіс Лефевр, Член Правління, Фінансовий директор Креді Агріколь Банку. 

Цей результат було досягнуто завдяки диверсифікації основних джерел доходів банку та зниженню вартості ризику. ЧД банку знизився на 86 млн грн або -3% у 2017 році у порівнянні з 2016 роком через звуження валютних спредів та зменшення об’єму валютних форвардних контрактів із клієнтами. Зниження чистого доходу банку було компенсовано, здебільшого, за рахунок покращення показника вартості ризику, який знизився на -68% або 594 млн грн у порівнянні з 2016 роком. Це підтверджує тренд загального покращення економічної ситуації в Україні, а також якості системи моніторингу кредитних ризиків Креді Агріколь Банку.

Креді Агріколь Банк продовжує диверсифікацію свого кредитного портфеля та інвестує в українську економіку шляхом залучення нових клієнтів із сегментів корпоративного, МСБ та роздрібного бізнесу. Протягом 2017 року кредитний портфель банку (після вирахування резервів) збільшився на +25% або 3,9 млрд грн. Обсяг кредитів (до вирахування резервів), виданих юридичним особам, збільшився на +8%. Обсяг кредитів фізичним особам (до вирахування резервів) – на +44%у порівнянні з минулим роком, що свідчить про прагнення Креді Агріколь Банку посилити кредитування української економіки та долучитися до її розвитку.

Короткий огляд Звіту про фінансовий результат Креді Агріколь Банку:

 • Чистий дохід банку (ЧД) склав 2,8 млрд грн у 2017 році (-3% проти 2016 року). За рахунок зростання кредитного портфеля вдалося майже повністю збалансувати негативний тренд відсоткових ставок та звуження валютних спредів.   
 • Чистий процентний дохід (ЧПД) збільшився на +1% у 2017 році. Збільшення обсягів кредитів дозволило врівноважити загальне зниження відсоткових ставок та кредитних спредів.  
 • Чистий комісійний дохід у 2017 році зріс на 96 млн грн або +16% порівняно з 2016 роком здебільшого внаслідок діяльності роздрібного бізнесу (комісії від страхування, карткові комісії та комісії за обслуговування).
 • Інший ЧД протягом 2017 року знизився на 207 млн грн або -51% у порівнянні з 2016 роком, що свідчить про нижчу волатильність і стабілізацію валютного ринку, що у свою чергу призвело до звуження валютних спредів та зниження попиту клієнтів на укладення валютних форвардних контрактів.
 • Адміністративні витрати зросли на +15% або 154 млн грн у порівнянні з 2016 роком. Витрати на персонал збільшилися на 110 млн грн або +19%. Збільшення інших витрат на 44 млн грн або +10% спричинено здебільшого амортизацією активів як наслідок продовження банком здійснення інвестицій у свою інфраструктуру, трансформаційні процеси та діджитал проекти.  
 • Зниження Вартості ризику на 594 млн грн або -68% у 2017 році порівняно з 2016 роком свідчить про покращення ситуації та вдосконалення управління проблемною заборгованістю. Відповідно, у 2017 році Креді Агріколь Банк суттєво зменшив портфель проблемних кредитів, що підтверджується еволюцією резервів: -42% порівняно з кінцем 2016 року. Креді Агріколь Банк продовжує зважену політику резервування, про що свідчить збільшення коефіцієнту покриття проблемних кредитів на 6,2% з 89,8% до 96,0% (грудень 2017 проти грудня 2016).

Інша важлива інформація про фінансові показники Креді Агріколь Банку:

 • Сукупні активи зросли на 1 млрд грн порівняно з минулим роком і становлять 30,9 млрд грн, що свідчить про постійне збільшення обсягів бізнесу.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти зменшилися на 1,8 млрд грн до 8,7 млрд грн в результаті перерозподілу надлишкової ліквідності до більш прибуткових активів: депозитних сертифікатів НБУ, державних облігацій та кредитів клієнтам. Креді Агріколь Банк має сильну позицію ліквідності і не потребує жодного додаткового зовнішнього фінансування.
 • Кредити та заборгованість клієнтів (до вирахування резервів) зросли на 13%. Кредити, надані юридичним особам, зросли на +8% у порівнянні з минулим роком, тоді як кредити фізичним особам зросли на +44%.
 • Депозити клієнтів зросли на +3%: депозити юридичних осіб зросли на +1% або 266 млн грн, а депозити фізичних осіб на +10% або 588 млн грн.
 • Норматив достатності регулятивного капіталу (Н2), попри часткову дострокову виплату субординованого боргу, становить 19,14% (нормативний рівень – 10%). У 2017 році акціонери реінвестували в банк 485 млн грн прибутку за 2016 рік. 

Додаток 1

Короткий Звіт про фінансовий результат

(млн грн) 

Найменування статті

2016

2017

2017 до 2016

Чистий дохід банку (ЧД)

2 877

2 791

-86

-3%

Чистий процентний дохід

1 863

1 888

26

1%

Чистий комісійний дохід

610

706

96

16%

Інший ЧД

404

197

-207

-51%

Адміністративні витрати

-1 010

-1 163

-154

15%

Витрати на персонал

-565

-675

-110

19%

Інші витрати

-444

-488

-44

10%

Чистий операційний дохід

1 867

1 628

-240

-13%

Вартість ризику

-869

-275

594

-68%

Прибуток до оподаткування

998

1 352

354

35%

Податки

-190

-243

-52

28%

Чистий прибуток

808

1 110

302

37%

 Додаток 2 

Короткий балансовий звіт

(млн грн)  

Найменування статті

Грудень 2016

Грудень 2017

Грудень 2017 до грудня 2016
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

10 538

8 709

-1 829

-17%

Кошти в інших банках та НБУ

2 604

1 109

-1 495

-57%

Кредити та заборгованість клієнтів (до вирахування резервів)

19 041

21 440

2 398

13%

Кредити, що надані юридичним особам

16 851

18 277

1 426

8%

Кредити, що надані фізичним особам

2 190

3 162

972

44%

Резерв під знецінення кредитів

-3 536

-2 046

1 489

-42%

Інші активи

1 249

1 734

485

39%

Усього активів

29 895

30 945

1 050

4%

Зобов’язання
Кошти банків

392

14

-377

-96%

Кошти клієнтів

25 210

26 064

854

3%

Депозити юридичних осіб

19 045

19 310

266

1%

Депозити фізичних осіб

6 166

6 754

588

10%

Інші зобов’язання

448

526

78

17%

Субординований борг

1 370

1 077

-293

-21%

Усього зобов’язань

27 420

27 681

261

1%

Власний капітал

2 476

3 264

788

32%

Усього зобов’язань та власного капіталу

29 895

30 945

1 050

4%

Про Креді Агріколь:

ПАТ «Креді Агріколь Банк» - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 300 000 активних приватних клієнтів та 18 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. 

Контакти:

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь БанкТел.: +38 044 581 07 45,  електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua

[1] Попередня фінансова звітність Креді Агріколь Банку підлягає перевірці зовнішніми аудиторами та затвердженню Спостережною Радою Банку. Річний звіт незалежного аудитора буде також опублікований на веб-сайті Креді Агріколь Банку у встановлені законодавством терміни.    

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно