Программа вознаграждений Mastercard
Каталог подарков Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Ожидания оператора...
Онлайн консультант

Доступные кредиты 5-7-9% от Credit Agricole

Хто може отримати кредит?

 • Позичальником може бути суб'єкт підприємництва – резидент України, який є:

  • фізичною особою-підприємцем, зареєстрованою в установленому законом  порядку, або

  • юридичною особою, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є  фізичними особами - резидентами України.
      Увага! У разі кредитування за Напрямом 5 (С/г виробники) обмеження щодо резидентності учасників  (засновників) та/або кінцевих бенефіціарних  відсутні.

 • Позичальник не може бути особою, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром якої є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або особою, яка належить або належала до терористичних організацій.

 • Строк ведення господарської діяльності не менше 12 місяців.
 • Загальна сума отриманої Позичальником разом з ГПК:
  • незначної державної допомоги протягом останнього трирічного періоду не може перевищувати еквівалент 200 тис. євро;
  • державної допомоги, яка відповідає критеріям Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 року № 200 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19», не може перевищувати еквівалент 400 тис. євро починаючи з дати карантину (включаючи незначну державну допомогу, отриману за останній трирічний період).

 Увага! Обмеження не застосовується під час дії воєнного стану.

 • Позичальник не має належати до суб’єктів, які визначені ст. 13 ЗУ «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», а саме не відноситись до суб’єктів господарювання, які:
  • є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
  • є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
  • здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
  • здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;
  • визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
  • перебувають у стадії припинення юридичної особи;
  • подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;
  • мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.Доступні кредити 5-7-9% від Credit Agricole

Отримайте фінансування на пільгових умовах в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» в Сredit Agricole!

Доступні кредити 5-7-9% – це програма, що передбачає спрощення доступу підприємств малого та середнього бізнесу до банківського кредитування, а саме отримання кредитів за зниженою процентною ставкою.


Напрями Програми
Доступність для звернення
Напрям 2 (Антикризовий COVID): запобігання виникненню та поширенню хвороби COVID-19 в Україні, а також подолання її наслідків
протягом строку дії карантину + 90 днів
Напрям 3 (Рефінансування): рефінансування наявної заборгованості за існуючими кредитами на бізнесові цілі в банках України
до 01.09.2022 (закрито)
Напрям 5 (С/г товаровиробники): фінансування сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності на період воєнного стану
до 31.10.2022
Напрям 6 (Антивоєнний): фінансування для запобігання російській агресії та подолання її наслідків
протягом воєнного стану


НапрямПозичальникЦільове призначення кредитуСтрок кредитуСума кредиту*Базова процентна ставка**Компенсаційна ставка для Позичальник***Комісійна винагорода
Напрям 2.
Антикризовий
COVID
річний дохід до 50 млн європоповнення обігових коштівдо 36 місяців
до 60 млн грн

Змінювана з щоквартальним
переглядом
UIRD3m+маржа

маржа встановлюється на рівні:

7% — якщо річний
дохід до 2 млн. євро;

6% — якщо річний
дохід від 2 до 10 млн.
євро;

5% — якщо річний
дохід понад 10 млн.
євро

0% річних - на строк дії карантину + 90 днів з дня відміни
7% річних – після завершення цього періоду і до кінця строку кредиту

0,75%-за надання кредиту
та
0,75%-за обслуговування кредиту
фінансування капітальних витрат виробників лікарських засобів, медичних виробів, а також рефінансування діючих кредитів, наданих на такі цілідо 60 місяців
Напрям 5. С/г виробники
с/г виробник з будь-яким річним доходомпоповнення обігових коштів придбання основних засобівдо 12 місяцівдо 90 млн грн0% річних — перші 6 місяців

5% річних — з 7-го місяця і до кінця строку кредиту
Напрям 6. Антивоєнний
без обмежень по річному доходупоповнення обігових коштівдо 36 місяцівдо 60 млн грн0% річних — на період воєнного стану + 1 місяць 5% річних — після цього періоду і до кінця строку кредиту
інвестиційні цілідо 60 місяців

* Максимальна сума кредиту на Позичальника разом з ГПК, які одночасно можуть бути включеними до Програми всіма банківськими установами.

** На період воєнного стану та 90 днів після його скасування може додатково встановлюватися мінімальна процентна ставка в розмірі не більше 20%. Різницю між мінімальною процентною ставкою та Базовою процентною ставкою, сплачує Позичальник за власний рахунок на додаток до Компенсаційної ставки.

 *** Компенсаційна ставка для Позичальника – це частина Базової процентної ставки за кредитом, яку сплачує Позичальник за умови відсутності обставин для призупинення надання йому компенсації або припинення його участі в Програмі.

Різниця між Базовою процентною ставкою та Компенсаційною ставкою для Позичальника компенсує Фонд розвитку підприємництва.

У випадку настання обставин для призупинення надання Позичальнику компенсації або припинення надання компенсації в Програмі, Позичальник сплачує Базову процентну ставку самостійно в повному розмірі.

Заявка

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 0004 Бесплатно