Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Відмінні фінансові результати Креді Агріколь Банку за 2019 рік

11 Лютого 2020

Чистий прибуток Креді Агріколь Банку за 2019 рік склав +1 730 млн грн, що на +18% або +267 млн грн вище, ніж за 2018 рік.

«Креді Агріколь Банк закінчив 2019 рік із найвищим у своїй історії чистим прибутком понад 1,7 мільярдів гривень, що є значним покращенням порівняно з результатом минулого року (+18%), незважаючи на зниження облікової ставки НБУ та суттєві інвестиції у вдосконалення банківських процесів з метою задоволення потреб клієнтів. Отриманий результат - підтвердження ефективності обраної стратегії банку», - коментує Джорджіо Сопранзі, член Правління, Фінансовий директор Креді Агріколь Банку.

Портфель працюючих кредитів (без урахування резервів) продемонстрував рівномірне зростання на +7% або +1,5 млрд грн порівняно з кінцем грудня 2018 року. Банк підтвердив високу якість свого кредитного портфеля: коефіцієнт проблемних кредитів (NPL) є одним із найнижчих серед українських банків (4%), при цьому коефіцієнт покриття залишається  дуже зваженим (96%).

Депозитний портфель Креді Агріколь Банку сягнув 28,8 млрд грн на кінець грудня 2019 року, що на +7% або майже +2 млрд грн більше, ніж на кінець грудня 2018 року, і що підтверджує задоволеність клієнтів продуктами банку. Депозити клієнтів забезпечують комфортний рівень ліквідності для банку як у гривні, так і в іноземній валюті. Надлишок гривневої ліквідності було розміщено в ліквідні інструменти (депозитні сертифікати та казначейські облігації).

Позиція капіталу банку залишається сильною: коефіцієнт достатності капіталу (Н2) становить 19,8%, що значно перевищує мінімальний обов’язковий рівень (10%).

Чистий банківський дохід зростає щороку (3,6 млрд грн на кінець 2019 року, що на +4% більше, ніж у 2018 році). Банк продемонстрував зростання за основними компонентами банківського доходу, що свідчить про ефективність бізнес-моделі банку та послідовність реалізації його стратегії. Інший ЧБД знизився порівняно з 2018 роком за рахунок нижчих торговельних результатів, пов’язаних переважно зі стабільнішими обмінними курсами та нижчими валютними спредами.

Операційні витрати банку порівняно з 2018 роком зросли переважно  через витрати на персонал (ситуація на ринку праці залишається напруженою). Зростання інших витрат на +73 млн грн або +13% було переважно спричинене суттєвими інвестиціями у трансформацію та розвиток банку.

Співвідношення витрат до доходів Креді Агріколь Банку залишається одним із найнижчих серед українських універсальних банків. Воно не погіршилося в умовах зростання загальних витрат та інвестицій.

Вартість ризику у 2019 році була позитивною (+163 млн у 2019 році проти -269 млн у 2018 році) завдяки успішному управлінню проблемною заборгованістю (повернення, погашення і продажі зарезервованих кредитів) та зваженій політиці управління ризиками.

 

Додаток 1

Стислий звіт про фінансовий результат*
(млн грн)  

Найменування статті

2018

2019

2019 проти 2018

Чистий дохід банку (ЧД)

426

3 558

131

4%

Чистий процентний дохід

2 330

2 483

153

7%

Чистий комісійний дохід

703

734

31

4%

Інший ЧД

393

340

-53

-13%

Адміністративні витрати  

-1 382

-1 607

-224

16%

Витрати на персонал

-806

-956

-151

19%

Інші витрати

-577

-650

-73

13%

Чистий операційний дохід

2 044

1 951

-93

-5%

Вартість ризику

-269

163

433

-161%

Прибуток до оподаткування

1 775

2 114

340

19%

Податки

-312

-384

-72

23%

Чистий прибуток

1 463

1 730

267

18%


 

Додаток 2 

Стислий балансовий звіт*
(млн грн)  

Найменування статті

Гру-2018

Гру-2019

Гру-2019 проти Гру-2018

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

8 217

6 874

-1 344

-16%

Кошти в інших банках та НБУ

1 091

2 485

1 394

128%

Цінні папери та інвестиції      

1 000

1 458

458

46%

Кредити та заборгованість клієнтів

23 953

25 061

1 109

5%

Кредити, надані юридичним
      особам

20 096

20 169

74

0%

    Кредити, надані фізичним особам

3 857

4 892

1 035

27%

Резерв під знецінення кредитів

-2 266

-1 837

429

-19%

Кредити за вирахуванням резервів

21 686

23 224

1 538

7%

Інші активи

795

1 261

467

59%

Усього активів

32 789

35 302

2 513

8%

Зобов’язання
Кошти банків

6

7

1

14%

Кошти клієнтів

27 054

28 813

1 759

7%

            Депозити юридичних осіб

20 107

21 541

1 434

7%

            Депозити фізичних осіб

6 947

7 272

325

5%

Інші зобов’язання

463

648

185

40%

Субординований борг

1 065

679

-386

-36%

Усього зобов’язань

28 587

30 146

1 559

5%

Власний капітал

4 201

5 156

955

23%

Усього зобов’язань та власного капіталу

32 789

35 302

2 513

8%

 

Про Креді Агріколь:

АТ «Креді Агріколь Банк» — сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі — Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 280 000 активних приватних клієнтів та 17 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. Креді Агріколь Банк — соціально свідомий та відповідальний банк, що підтверджує свій статус безліччю реалізованих проектів в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!».

Контакти: 

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банку 

Електронна пошта: Viktoriia.TORIANYK@credit-agricole.ua 


* Попередня Фінансова звітність Креді Агріколь Банку підготовлена згідно з МСФЗ. Детальна річна фінансова звітність буде опублікована на сайті банку додатково. 

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно