Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

16 Квітня 2018

Шановний Акціонере! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Банк), з місцезнаходженням за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, повідомляє про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 30 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-зал (розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснено 30.03.2018 р.).

Порядок денний було доповнено питанням 11:`

11. Про затвердження Положення про Спостережну Раду Банку, шляхом викладення його в новій редакції.

Порядок реєстрації акціонерів для участі в Зборах та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів залишаються без змін. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.credit-agricole.ua

                                                                       Спостережна Рада ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно