Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Повідомлення про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

17 Серпня 2017

Шановний Акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Банк), з місцезнаходженням за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, повідомляє про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 07 вересня 2017 року о 17 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-зал (розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснено 03.08.2017р.;публікація порядку денного була здійснена в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 04.08.2017 р., № 146(2651)).

Порядок денний було доповнено питаннями 4-6:

4. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку.

5. Про затвердження кількісного складу та терміну дії Ревізійної комісії Банку.

6. Про обрання Голови та Членів Ревізійної комісії Банку.

Порядок реєстрації акціонерів для участі в Зборах та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів залишаються без змін. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – за посиланням.

 

Спостережна Рада ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно