Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

26 Березня 2017

Шановний Акціонер! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться 27 квітня 2017 року о 17 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться з 16 години 00 хвилин по 16 годину 45 хвилин за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – станом на 24 годину 00 хвилин 21 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Банку.

2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку.

3. Звіт Правління та Спостережної Ради про результати діяльності Банку у 2016 році та визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку у 2016 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Розгляд аудиторського висновку (звіту) про результати перевірки річної звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

6. Про затвердження звітів та річних результатів діяльності Банку за 2016 рік.

7. Про затвердження та розподіл прибутку і збитків Банку за 2016 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

Для участі у Зборах запрошуються акціонери Банку або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у головному офісі Банку за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, кімната 523 з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Федоренко Юлія Дмитрівна, тел. (044) 392 70 14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

29 895 180

23 238 516

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 537 519

6 470 276

Кошти в інших банках та НБУ

2 603 671

2 437 553

Кредити та заборгованість клієнтів (з врахуванням резервів)

15 505 337

13 823 958

Усього зобов'язань

27 419 546

21 156 084

Кошти банків

391 669

854 992

Кошти клієнтів

25 210 324

18 813 805

Усього власного капіталу та частка меншості

2 475 634

2 082 432

Статутний капітал

1 222 929

1 222 929

Чистий прибуток/(збиток)

807 786

441 361

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)

0,66

0,36

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)

0,66

0,36
Спостережна Рада ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно