Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

22 Липня 2016

Шановний Акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться 29 серпня 2016 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться з 15 години 00 хвилин по 15 годину 45 хвилин за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – станом на 24 годину 00 хвилин 22 серпня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

  1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Банку.
  2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Банку.
  3. Про розподіл частини нерозподіленого прибутку Банку за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями та їх розмір.
  4. Про затвердження додаткової угоди до цивільно-правового договору, що укладатиметься з Заступником Голови Спостережної Ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи уповноваженої на підписання такого договору.

Для участі у Зборах запрошуються акціонери Банку або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у головному офісі Банку за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, кімната 502 з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Федоренко Юлія Дмитрівна, тел. (044) 392 70 14. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – https://credit-agricole.ua/press/news

Спостережна Рада ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно