Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Креді Агріколь Україна отримав у першому півріччі 2016 року чистий прибуток у розмірі 316 млн грн, що на 67 млн грн більше порівняно з 1 півріччям 2015 року*

29 Липня 2016

Згідно з даними проміжної фінансової звітності, Креді Агріколь Україна (КАУ) отримав у 1 півріччі 2016 року позитивний чистий прибуток у розмірі 316 млн грн, що на 67 млн грн більше порівняно з 1 півріччям 2015 року.

Цей результат був досягнутий завдяки стабільним доходам і зниженню витрат на ризики. Чистий дохід (ЧД) КАУ практично не змінився у 1 півріччі 2016 року порівняно з 1 півріччям 2015 року (+1%), незважаючи на зниження відсоткових ставок та валютних спредів. Зростання витрат пояснюється підвищенням заробітної плати працівникам банку та інвестиціями у нові проекти, зокрема, проекти з діджиталізації. Вартість ризиків суттєво зменшилася порівняно з аналогічним періодом 2015 року - на 19% або 125 млн грн.

Ці показники підтверджують стійкість бізнес-моделі КАУ та спроможність банку генерувати високий чистий позитивний результат на постійній основі.

Короткий огляд фінансового результату КАУ:

  • Чистий дохід (ЧД) банку залишається стабільним. Хороший комісійний результат та інші доходи врівноважили зменшення чистого процентного доходу, що свідчить про здатність банку диверсифікувати джерела доходів.
  • Чистий процентний дохід (ЧПД) у першому півріччі 2016 року зменшився на 10% порівняно з першим півріччям 2015 року на тлі нижчих процентних ставок за активами: кредитами та депозитними сертифікатами НБУ.
  • Чистий комісійний дохід збільшився у першому півріччі 2016 року порівняно з 1 півріччям 2015 року на 27 млн грн або на 11% за рахунок вищих комісійних доходів за розрахунково-касове обслуговування та послуги страхування. Більше того, банку вдалося компенсувати нижчі комісійні збори за валюто-обмінними операціями, що пов’язано з особливостями валютного ринку у першому півріччі 2015 року.
  • Інший ЧД збільшився на 90 млн грн або на 75% у 1 півріччі 2016 року порівняно з 1 півріччям 2015 року, головним чином, завдяки операціям із форвардними угодами та відсутності негативного ефекту з переоцінки відкритої валютної позиції, що мала місце у 2015 році.
  • Адміністративні витрати збільшилися на 55 млн грн порівняно з першим півріччям 2015 року. КАУ продовжив підвищувати заробітні плати своїм працівникам (+5% порівняно з 1 півріччям 2015). Також, у 2016 році було розпочато низку інвестиційних проектів, зокрема, проекти з діджиталізації банку.
  • Зменшення Вартості ризику (+ 125 млн грн порівняно з 1 півріччям 2015 року) відображає покращення середовища. Втім, КАУ продовжив свою консервативну політику формування резервів, що позначилося на збільшенні коефіцієнту покриття проблемних кредитів із 71% на початок 2016 року до 77% - на кінець 1 півріччя 2016 року.

Інша важлива інформація щодо фінансових показників КАУ:

  • Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) на кінець червня 2016 року досяг 17,84%, що значно перевищує норматив НБУ – 10%. Після затвердження на Загальних Зборах Акціонерів, що відбудуться 29 серпня, КАУ планує здійснити виплату дивідендів за 2015 рік. Цього року КАУ стане одним із небагатьох банків, які виплачуватимуть дивіденди своїм акціонерам.

Додаток 1
Короткий звіт про фінансовий результат
(у млн грн)

Найменування статті

6 міс. 2015

6 міс. 2016

6 міс. 2016 до 6міс. 2015

Чистий дохід (ЧД)

1 389

1 400

11

1%

Чистий процентний дохід

1 024

919

-105

-10%

Чистий комісійний дохід

245

272

27

11%

Інший ЧД

119

209

90

75%

Адміністративні витрати

-406

-461

-55

13%

Витрати на персонал

-247

-259

-12

5%

Інші витрати

-159

-202

-43

27%

Чистий операційний дохід

983

939

-44

-4%

Вартість ризику

-665

-540

125

-19%

Прибуток до оподаткування

318

399

81

25%

Витрати на податок на прибуток

-69

-83

-14

21%

Прибуток за період

249

316

67

27%

*Проміжна фінансова звітність КАУ розроблена відповідно до вимог МСФЗ. Окрім цього, детальну квартальну фінансову звітність буде розміщено на веб-сайті банку.

Про банк:

Креді Агріколь Банк - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи VIP-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 442 000 приватних та 35 000 корпоративних клієнтів, серед яких представники малого та середнього бізнесу, великі українські компанії та міжнародні корпорації.

Контакти:

Вікторія Торяник,
начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банк
Тел. +38 044 581 07 45, електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно