Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Креді Агріколь Банк продовжує демонструвати відмінні результати у 2019 році*

31 Липня 2019

Чистий дохід банку щороку зростає і на кінець червня 2019 року склав 1,8 млрд грн, що на 13% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Банк продемонстрував зростання всіх складових чистого банківського доходу, що підтверджує ефективність його бізнес-моделі та відображає послідовну реалізацію стратегії банку.    

"Креді Агріколь Банк із року в рік покращує позитивну динаміку розвитку. Так, за першу половину 2019 року ми досягли відмінного фінансового результату, який після оподаткування склав понад 0,8 млрд грнБанк продовжує інвестувати у свою трансформацію, розвиток цифрових сервісів та інноваціїМи впевнено рухаємося до наших цілей, визначених стратегією розвитку банку", - коментує Джорджіо Сопранзі, член Правління, Фінансовий директор Креді Агріколь Банку.   

Портфель депозитів Креді Агріколь Банку на кінець червня 2019 року склав 31,2 млрд грн, що на +15% або на +4,1 млрд грн більше, ніж на кінець червня 2018 року. Зростання депозитного портфеля спостерігається у всіх бізнес-лініях, але найбільше у корпоративному бізнесі. Депозити клієнтів забезпечують банку комфортний рівень ліквідності як у гривні, так і в іноземній валюті. Надлишок ліквідності в іноземній валюті еквівалентний 52% депозитів клієнтів на кінець червня 2019 року. Наявний запас ліквідності у гривні розміщено у високоліквідних інструментах (депозитні сертифікати та ОВДП).

Банк продовжує демонструвати сильну позицію капіталу: норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) на кінець червня 2019 року становив 16,1%, що перевищує мінімально необхідний рівень (10%).

Портфель працюючих кредитів (за вирахуванням резервів) продемонстрував невпинне зростання на +30% або +5,7 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якість кредитного портфеля залишається на високому рівні: коефіцієнт проблемних кредитів банку є одним із найнижчих серед банків в Україні (5,6%), а коефіцієнт покриття проблемних кредитів залишається вкрай зваженим (96,4%).     

Операційні витрати банку зросли на 58 млн грн або 22% проти 1 півріччя 2018 року переважно за рахунок витрат на утримання персоналу – внаслідок посилення конкуренції на ринку праці. Зростання інших витрат зумовлено переважно значними інвестиціями у трансформацію банку та його розвиток.   

Загалом, незважаючи на обставини, валовий операційний дохід зберігає тенденцію до зростання (+5% проти першого півріччя 2018 року).

Вартість ризику у першому півріччі 2019 року, як і в аналогічний період 2018 року, була позитивною (+9 млн грн у 1 півріччі 2019 року проти +3 млн грн у 1 півріччі 2018 року). Ці показники є результатом активної роботи з проблемними кредитами, зваженої політики управління ризиками, а також ефективної роботи зі стягнення проблемної заборгованості. 

Співвідношення витрат до доходів Креді Агріколь Банку залишається одним із найнижчих серед українських універсальних банків і не погіршується в умовах тиску на загальні витрати та інвестиції.

Додаток 1

Короткий звіт про фінансовий результат*

(млн грн)Найменування статті

1 півріччя 2018

1 півріччя 2019

1 півріччя 2019 до 

1 півріччя 2018

Чистий дохід банку (ЧД)

1 596 

1 800

204

13%

Чистий процентний дохід

1 056 

1 198

134

13%

Чистий комісійний дохід

363

417

54

15%

Інший ЧД

168

185

17

10%

Адміністративні витрати 

-644

-802

-158

25%

Витрати на персонал

-380

-481

-100

26%

Інші витрати

-264

-321

-58

22%

Чистий операційний дохід

952

998

46

5%

Вартість ризику

3

9

6

163%

Прибуток до оподаткування

955

1 007

52

5%

Податки

-166

-182

-16

10%

Чистий прибуток

789

825

36

5%

Додаток 2 

Короткий балансовий звіт*

(млн грн)

Найменування статті

Червень  2018

Червень  2019

Червень  2019 до червня 2018
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

9 889

9 877

-12

0%

Кошти в інших банках та НБУ

1 806

793

- 1 013

-56%

Цінні папери та інвестиції

916

1 242

327

36%

Кредити та заборгованість клієнтів

20 953

26 809

5 856

28%

Кредити, що надані юридичним особам

17 357

22 510

5 134

30%

Кредити, що надані фізичним особам

3 578

4 299

721

20%

Резерви

-1 992

-2 120

-128

6%

Кредити за вирахуванням резервів

18 961

24 689

5 727

30%

Інші активи

762

1 106

345

45%

Усього активів

32 335

37 707

5 373

17%

Зобов’язання
Кошти банків

259

921

661

255%

Кошти клієнтів

27 101

31 228

4 128

15%

Депозити юридичних осіб

20 321

24 138

3 817

19%

Депозити фізичних осіб

6 779

7 090

311

5%

Інші зобов’язання

437

596

159

36%

Субординований борг

1 007

754

-253

-25%

Усього зобов’язань

28 803

33 498

4 695

16%

Власний капітал

3 532

4 209

678

19%

Усього зобов’язань та власного капіталу

32 335

37 707

5 373

17%

Про Креді Агріколь:                    

АТ «Креді Агріколь Банк» — сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі — Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 280 000 активних приватних клієнтів та 17 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. Креді Агріколь Банк — соціально свідомий та відповідальний банк, що підтверджує свій статус безліччю реалізованих проектів в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!».

Контакти:

Управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банку

Електронна пошта: Communications@credit-agricole.ua

Проміжний фінансовий звіт Креді Агріколь Банку розроблено згідно з МСФЗ. Детальний квартальний фінансовий звіт розміщено на сайті банку.

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно