Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Креді Агріколь Банк продовжує демонструвати відмінні результати у 2018 році

03 Серпня 2018

Креді Агріколь Банк посилив власний капітал на 682 млн грн завдяки збільшенню своїх резервів 

Чистий прибуток Креді Агріколь Банку за перше півріччя 2018 року сягнув розміру 789 млн грн, що на 219 млн грн або 38% більше, порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Такий результат підтверджує правильність обраної бізнес-стратегії та здатність до стабільного розвитку.

«Креді Агріколь Банк зберігає позитивну динаміку розвитку бізнесу. Ми отримали відмінні фінансові результати у першому півріччі попри несприятливі тенденції, пов’язані зі звуженням ринкових спредів, відчутним тиском з боку витрат на персонал, а також зі зростанням амортизаційних витрат, зумовлених збільшенням інвестицій банку у подальший розвиток своїх ключових напрямів діяльності. У цьому році банк продовжує інвестувати у власну трансформацію, розвиток цифрових послуг та інновації. У першому півріччі 2018 року, навіть за суттєвого зростання витрат, Креді Агріколь Банк отримав найвищий чистий прибуток за всю історію своєї діяльності», – коментує Режіс Лефевр, член Правління, Фінансовий Директор Креді Агріколь Банку.

Портфель працюючих кредитів (за вирахуванням резервів) продемонстрував невпинне зростання на 20% або 3,2 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас Креді Агріколь Банк значно покращив якість кредитного портфеля – кредитні резерви скоротилися на 35% або 1,1 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. На кінець червня 2018 року коефіцієнт покриття проблемних кредитів зріс на 5% та сягнув 97,0% порівняно з кінцем 1 півріччя 2017 року.

Портфель депозитів Креді Агріколь Банку на кінець першого півріччя 2018 року становив 27 млрд грн, що на 11% або 2,7 млрд грн більше, ніж на кінець червня 2017 року. Зростання депозитного портфеля відбулося у всіх бізнес-лініях, головним чином, за рахунок валютного портфеля. Депозити клієнтів забезпечують банку комфортний рівень ліквідності як у гривні, так і в іноземній валюті. Надлишок ліквідності в іноземній валюті становить еквівалент 75% депозитів клієнтів на кінець червня 2018 року. Наявний буфер ліквідності у гривні розміщено у високоліквідних інструментах НБУ та Міністерства фінансів України (депозитні сертифікати та ОВДП).

Позиція капіталу банку залишається сильною: коефіцієнт платоспроможності банку (H2) на кінець червня 2018 року становив 17,6% (мінімальний необхідний рівень становить 10%). Такий рівень дохідності дозволяє банку виплатити дивіденди акціонерам, а також посилити власний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку. Єдиний акціонер банку вирішив (Рішення від 7 червня 2018 року) залишити у банку 682 млн грн із 1,110 млн грн загального чистого прибутку за 2017 рік.

Креді Агріколь Банк планує посилити кредитуванням своїх клієнтів і відповідно забезпечити сильнішу підтримку зростання економіки України, що підтверджується нещодавнім рішенням акціонера залишити в Україні більше 60% прибутку Креді Агріколь Банку за 2017 рік.

За результатами першого півріччя чистий банківський дохід склав 1,596 млн грн, що на 21% або 281 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Банк продемонстрував зростання усіх складових чистого банківського доходу, що підтверджує ефективність бізнес-моделі та відображає послідовну реалізацію стратегії банку.

Операційні витрати банку зросли на 23% або 120 млн грн проти 1 півріччя 2017 року. Витрати на утримання персоналу зросли на 26% внаслідок нормалізації ситуації та відкладеного ефекту високої інфляції минулих років. В той же час Креді Агріколь Банк інвестує у свій розвиток (мережу, цифрові технології, ІТ безпеку та інфраструктуру), що призводить до підвищення амортизаційних витрат.

Вартість ризику у першому півріччі 2018 року була позитивною. Цей показник суттєво покращився порівняно з аналогічним періодом минулого року (+3 млн грн у 1 півріччі 2018 року проти -100 млн грн у 1 півріччі 2017 року). Позитивні зміни є результатом активної роботи з проблемними кредитами та зваженої політики управління ризиками.

Співвідношення витрат до доходів Креді Агріколь Банку залишається одним із найнижчих серед українських універсальних банків і не погіршується за умов значних інвестицій.

Чистий прибуток за перше півріччя 2018 року становить 789 мільйонів гривень, що на 38% або 219 млн грн перевищує результат за 1 півріччя 2017 року.

Додаток 1

Короткий звіт про фінансовий результат

(млн грн)

Найменування статті

1 півріччя 2017

1 півріччя 2018

1 півріччя 2018 до 

1 півріччя 2017

Чистий дохід банку (ЧД)

1 315

1 596

281

118

Чистий процентний дохід

888

1 065

177

20%

Чистий комісійний дохід

324

368

44

14%

Інший ЧД

103

163

60

58%

Адміністративні витрати 

-524

-644

-120

23%

Витрати на персонал

-302

-380

-79

26%

Інші витрати

-222

-264

-41

19%

Чистий операційний дохід

791

952

161

20%

Вартість ризику

-100

3

104

-103%

Прибуток до оподаткування

691

955

264

38%

Податки

-120

-166

-46

38%

Чистий прибуток

571

789

219

38%

Проміжний фінансовий звіт Креді Агріколь Банку розроблено згідно з МСФЗ. Детальний квартальний фінансовий звіт буде розміщено на сайті банку додатково

Додаток 2 

Короткий балансовий звіт

(млн грн)

Найменування статті

Червень 2017

Червень 2018

Червень 2018 до червня 2017
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

9 156

9 889

733

8%

Кошти в інших банках та НБУ

2 604

1 806

-798

-31%

Цінні папери та інвестиції

872

916

44

5%

Кредити та заборгованість клієнтів

18 870

20 953

2 084

11%

Кредити, що надані юридичним особам

16 306 

17 375 

1 069 

7%

Кредити, що надані фізичним особам

2 563 

3 578 

1 014 

40%

Резерв під знецінення кредитів

-3 050

-1 992

1 058

-35%

Кредити за вирахуванням резервів

15 820

18 961

3 141

20%

Інші активи

628

762

133

21%

Усього активів

29 080 

32 335 

3 254 

11%

Зобов’язання
Кошти банків

280

259

-21

-7%

Кошти клієнтів

24 329

27 101

2 772

11%

Депозити юридичних осіб

18 295 

20 321 

2 027

11%

Депозити фізичних осіб

6 034 

6 779 

745

12%

Інші зобов’язання

400

437

36 

9%

Субординований борг

1 342

1 007

-335

-25%

Усього зобов’язань

26 351 

28 803 

2 452 

9%

Власний капітал

2 729

3 532

802

29%

Усього зобов’язань та власного капіталу

29 080 

32 335 

3 254

11%

Проміжний фінансовий звіт Креді Агріколь Банку розроблено згідно з МСФЗ. Детальний квартальний фінансовий звіт буде розміщено на сайті банку додатково.  

Про Креді Агріколь: 

ПАТ «Креді Агріколь Банк» — сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 300 000 активних приватних клієнтів та 18 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. Креді Агріколь Банк — соціально свідомий та відповідальний банк, що підтверджує свій статус безліччю реалізованих проектів в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!». 

Контакти: 

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банку

Тел.: +38 044 581 07 45, електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно