Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Креді Агріколь Банк отримав за 9 місяців 2016 року чистий прибуток у розмірі 561 млн грн, що на 193 млн грн або 52% більше, ніж за 9 місяців 2015 року*

31 Жовтня 2016

Креді Агріколь Банк отримав за 9 місяців 2016 року чистий прибуток у розмірі 561 млн грн, що на 193 млн грн або 52% більше, ніж за 9 місяців 2015 року.

Цей результат було досягнуто завдяки більш високим доходам та зниженню витрат на ризики. Чистий дохід (ЧД) банку виріс на 85 млн грн за 9 місяців 2016 року у порівнянні з результатом за 9 місяців 2015 (+4%), незважаючи на зниження процентних ставок та валютних спредів. Вартість ризику знизилися порівняно з її високим рівнем за 9 місяців 2015 року на 24% або 231 млн грн, що свідчить про покращення економічної ситуації в Україні та вдосконалення політики моніторингу ризику Креді Агріколь Банку.

Шляхом залучення нових клієнтів корпоративного та приватного секторів Креді Агріколь Банк продовжує диверсифікацію кредитного портфелю та інвестування в українську економіку. Його кредитний портфель зріс на 15% або на 2,5 млрд грн (збільшення кредитів юридичним особам +14% та фізичним особам +21%). В результаті, сукупні активи зросли на 26% та склали 29,2 млрд грн.

Депозити клієнтів також зросли на 31%. Депозити юридичних осіб зросли на 41%, а фізичних осіб – на 8%.
Банк продовжує демонструвати сильну позицію капіталу, маючи коефіцієнт достатності капіталу (Н2) 16,43% після виплати дивідендів з прибутку 2015 року. Креді Агріколь Банк належить до небагатьох банків, здатних виплачувати дивіденди своїм акціонерам.

«Зростання активів, зниження показників ризику та збільшення чистого результату. Креді Агріколь Банк завершив третій квартал з рекордним квартальним результатом, 245 млн грн. Банк вкотре підтвердив свою здатність генерувати високі прибутки та сприяти розвитку економіки України збільшенням свого кредитного портфелю у всіх напрямах бізнесу», - коментує Режіс Лефевр, член Правління, фінансовий директор Креді Агріколь Банку та переможець в номінації «Кращий фінансовий директор банку» протягом останніх двох років.

Короткий огляд  Звіту про фінансовий результат Креді Агріколь Банку:

 • Чистий дохід (ЧД) банку за дев’ять місяців 2016 року досяг 2,1 млрд грн (+4%). Хороший комісійний дохід та інші доходи врівноважили зниження чистого процентного доходу, підтвердивши спроможність банку диверсифікувати свої джерела доходу. 
 • Чистий процентний дохід (ЧПД) за дев’ять місяців 2016 року знизився на 5% порівняно з таким самим періодом 2015 року через нижчі процентні ставки (за кредитами та депозитними сертифікатами НБУ), що відображає зниження облікової ставки НБУ (-7% з початку року станом на 30 вересня 2016 року) та надмірну ліквідність банківської системи.
 • Чистий комісійний дохід виріс на 66 млн грн або на 18% за дев’ять місяців 2016 року проти дев’яти місяців 2015 року завдяки вищим комісіям на розрахунково-касове обслуговування та страхові послуги.
 • Інший ЧД збільшився на 100 млн грн або на  56% за дев’ять місяців 2016 року проти дев’яти місяців 2015 року, головним чином, завдяки відсутності значного негативного ефекту переоцінки валютної позиції, що мала місце в 2015 році. 
 • Адміністративні витрати зросли на 88 млн грн порівняно з 9 місяців 2015 року частково через вплив валютного курсу та інвестицій в персонал та нові проекти, зокрема, проекти диджиталізації та трансформації.
 • Зниження Вартості ризику (+231 млн грн проти 9 місяців 2015 року) відображає покращення середовища. Проте, Креді Агріколь Банк продовжував свою консервативну політику формування резервів, про що свідчить збільшення покриття проблемних кредитів з 71% до 80% з початку року.

Інша важлива інформація про фінансові показники Креді Агріколь Банку:

 • Сукупні активи зросли на 5,9 млрд грн з початку року до 29,2 млрд грн, що свідчить про постійне збільшення обсягів бізнесу та подальше покращення та посилення позиції ліквідності.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти зросли на 3,9 млрд грн до 10,4 млрд грн. Креді Агріколь Банк посилює свою позицію ліквідності.
 • Кредити та заборгованість клієнтів (до вирахування резервів) збільшилися на 15%. Кредити, що надані юридичним особам, зросли на 14% протягом 9 місяців 2016 року, тоді як кредити фізичним особам зросли на 21%.
 • Кошти клієнтів також зросли на 31%, головним чином, завдяки росту депозитів юридичних осіб (на 41%).
 • Коефіцієнт достатності регулятивного капіталу (Н2) на кінець вересня 2016 року досягнув 16,43% (обов’язковий рівень 10%).

Додаток 1
                                                                                     Короткий Звіт про фінансовий результат (в млн. грн.)

Найменування статті

 9 міс. 2015

9 міс. 2016

 9 міс. 2016 до 9міс. 2015

Чистий дохід (ЧД)

2,031

2,116

85

4%

Чистий процентний дохід

1,478

1,397

-81

-5%

Чистий комісійний дохід

372

438

66

18%

Інший ЧД

180

280

100

56%

Адміністративні витрати

-610

-698

-88

14%

Витрати на персонал

-360

-396

-36

10%

Інші витрати

-250

-302

-52

21%

Чистий операційних дохід

1,421

1,418

-3

0%

Вартість ризику

-954

-723

231

-24%

Прибуток до оподаткування

467

696

229

49%

Витрати на податок на прибуток

-99

-134

-36

36%

Прибуток за період

368

561

193

52%

Додаток 2

Короткий балансовий звіт (в млн. грн.)

Найменування статті 30 вересня 2016 31 грудня 2015 за 9 міс. 2016 в %
Активи        
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,418 6,470 3,947 61%
Кошти в інших банках та НБУ 2,006 2,438 -431 -18%
Кредити та заборгованість клієнтів (до вирахування резервів) 19,156 16,652 2,503 15%
Кредити, що надані юридичним особам 17,200 15,033 2,167 14%
Кредити, що надані фізичним особам 1,956 1,619 337 21%
Резерв під знецінення кредитів -3,458 -2,828 -630 22%
Інші активи 1,065 506 559 110%
Усього активів 29,187 23,239 5,948 26%
Зобов’язання        
Кошти банків 511 855 -344 -40%
Кошти клієнтів 24,711 18,814 5,897 31%
Депозити юридичних осіб 18,805 13,338 5,467 41%
Депозити фізичних осіб 5,906 5,476 430 8%
Інші зобов’язання 416 280 136 49%
Субординований борг 1,320 1,207 113  9%
Усього зобов’язань
26,959 21,156 5,803 27%
Власний капітал 2,228 2,082 146 7%
Усього зобов’язань та власного капіталу  29,187  23,239  5,948  26%

Проміжна фінансова звітність Креді Агріколь Банку розроблена у відповідності до вимог МСФЗ. Окрім цього, детальну квартальну фінансову звітність буде розміщено на веб-сайті банку.

Про Креді Агріколь:

ПАТ «Креді Агріколь Банк» - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи VIP-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 460 000 приватних та 26 000 корпоративних клієнтів, серед яких представники малого та середнього бізнесу, великі українські компанії та міжнародні корпорації.

Контакти:

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банк
Тел.: +38 044 581 07 45,  електронна пошта:
Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua

 

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно