Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Креді Агріколь Банк отримав рекордний прибуток у розмірі 808 млн грн у 2016 році, що на 366 млн грн або 83% більше, ніж у 2015 році*

23 Лютого 2017

Креді Агріколь Банк отримав у 2016 році чистий прибуток у розмірі 808 млн грн, що на 366 млн грн або 83% більше, ніж у 2015 році.

Цей результат було досягнуто завдяки більш високим доходам та зниженню витрат на ризики. Чистий дохід (ЧД) банку виріс на 91 млн грн у 2016 році у порівнянні з результатом у 2015 році (+3%), незважаючи на зниження процентних ставок та валютних спредів. Вартість ризику знизилися порівняно з її високим рівнем у 2015 року на 34% або 457 млн грн, що свідчить про покращення економічної ситуації в Україні та вдосконалення політики моніторингу ризику Креді Агріколь Банку.

Шляхом залучення нових клієнтів корпоративного та приватного секторів Креді Агріколь Банк продовжує диверсифікацію кредитного портфелю та інвестування в українську економіку. Його кредитний портфель зріс на 14% або на 2,4 млрд грн (збільшення кредитів юридичним особам на +12% та фізичним особам на +35% у порівнянні з +3,7% та +6,4% відповідно для кожного з портфелів в цілому по банківській системі – за попередніми даними НБУ). В результаті, сукупні активи зросли на 29% та склали 29,9 млрд грн.

Банк продовжує демонструвати сильну позицію капіталу, маючи коефіцієнт достатності капіталу (Н2) у розмірі 18,65% станом на кінець січня 2017 року після виплати дивідендів з прибутку 2015 фінансового року. Креді Агріколь Банк належить до небагатьох банків, здатних виплачувати дивіденди своїм акціонерам та планує їх подальший розподіл у 2017 році.

«2016 рік підтвердив здатність Креді Агріколь Банку генерувати високі прибутки, спираючись на власні сили. Такі позитивні результати прокладають шлях для подальшого збільшення активності Креді Агріколь Банку на користь своїх клієнтів, економіки України та своїх акціонерів», - коментує Режіс Лефевр, член Правління, фінансовий директор Креді Агріколь Банку.

Короткий огляд  Звіту про фінансовий результат Креді Агріколь Банку:

 • Чистий дохід (ЧД) банку у 2016 року досяг 2,85 млрд грн (+3%). Хороший комісійний дохід та інші доходи врівноважили зниження чистого процентного доходу, підтвердивши спроможність банку диверсифікувати свої джерела доходу.  
 • Чистий процентний дохід (ЧПД) у 2016 році знизився на 8% або на 167 млн грн порівняно з 2015 роком через нижчі процентні ставки (за кредитами та депозитними сертифікатами НБУ), що відображає зниження облікової ставки НБУ (-8% з початку року) та надмірну ліквідність банківської системи.
 • Чистий комісійний дохід виріс на 97 млн грн або на 19% у 2016 році у порівнянні із 2015 роком завдяки вищим комісіям на розрахунково-касове обслуговування та страхові послуги. Доля комісій в ЧД зросла на 280 базових пунктів у 2016 році з 18,6% до 21,4%.
 • Інший ЧД збільшився на 161 млн грн або на 74% у 2016 році у порівнянні з  2015 роком, головним чином, завдяки відсутності значного негативного ефекту переоцінки валютної позиції, що мала місце в 2015 році, та гарному торговельному результату.  
 • Адміністративні витрати зросли на 14% або на 120 млн грн у 2016 році у порівнянні з 2015 роком через збільшення інвестицій у персонал (на 12% або 59 млн грн) та збільшення інших витрат (на 17% або 61 млн грн). Креді Агріколь Банк багато інвестував у нові проекти, зокрема, проекти диджиталізації та трансформації.
 • Зниження Вартості ризику (на 457 млн грн або 34% у 2016 році у порівнянні з 2015 роком) відображає покращення середовища. Проте, Креді Агріколь Банк продовжував свою консервативну політику формування резервів, про що свідчить збільшення покриття проблемних кредитів на 10 процентних пунктів протягом 2016 року, з 71% до 81%.

Інша важлива інформація про фінансові показники Креді Агріколь Банку:

 • Сукупні активи зросли на 6,7 млрд грн до 29,9 млрд грн, що свідчить про постійне збільшення обсягів бізнесу та подальше покращення та посилення позиції ліквідності.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти зросли на 4,1 млрд грн до 10,5 млрд грн. Креді Агріколь Банк посилює свою позицію ліквідності.
 • Кредити та заборгованість клієнтів (до вирахування резервів) збільшилися на 14%. Кредити, що надані юридичним особам, зросли на 12% у 2016 році, тоді як кредити фізичним особам зросли на 35%, що набагато краще ринкових трендів.
 • Кошти клієнтів також зросли на 34%, головним чином, завдяки росту депозитів юридичних осіб (на 43%).
 • Коефіцієнт достатності регулятивного капіталу (Н2) на кінець січня 2017 року досягнув 18,65% (нормативний рівень 10%). Впровадження НБУ Постанови №351 з новими правила формування резервів призвело до невеликого зниження коефіцієнта Н2 до 18,44%.

* - попередня фінансова звітність Креді Агріколь Банку підлягає перевірці зовнішніми аудиторами та затвердженню Наглядовою радою банку. Річний звіт незалежного аудитора також буде опублікований на веб-сайті Банку у нормативно встановлені терміни.

Додаток 1


Короткий Звіт про фінансовий результат
  (в млн. грн.)

Найменування статті201520162016 к 2015
Чистий дохід (ЧД)2,7602,8512,8513%
Чистий процентний дохід2,0291,863-167-8%
Чистий комісійний дохід5136109719%
Інший ЧД21737816174%
Адміністративні витрати-864-984-12014%
Витрати на персонал-506-565-5912%
Інші витрати**  -358-419-6117%
Чистий операційний дохід1,8961,867-28-2%
Вартість ризику**-1,326-869457-34%
Прибуток до оподаткування57099842875%
Витрати на податок на прибуток-129-190-6248%
Прибуток за період44180836683%


* - Для коректності порівняння витрати, що виникли в результаті первісного визнання фінансових активів з більш високою процентною ставкою або нижчою за ринкову (дисконт) (-25 млн грн в 2016 році), включені у вартість ризику, де вони і були відображеними в 2015 році (-143 млн грн).

 

Додаток 2

Короткий Баланс
  (в млн. грн.)
 

Найменування статті31 грудня 201531 грудня 2016∆ за 2016в %
Активи    
Грошові кошти та їх еквіваленти6,47010,5384,06763%
Кошти в інших банках та НБУ2,4382,6041667%
Кредити та заборгованість клієнтів
(до вирахування резервів)
16,65219,042,38914%
Кредити, що надані юридичним особам15,03316,8511,81812%
Кредити, що надані фізичним особам1,6192,19057035%
Резерв під знецінення кредитів-2,828-3,536-70825%
Інші активи5061,249742147%
Усього активів23,23929.8956,65729%
Зобов'язання    
Кошти банків855392-463-54%
Кошти клієнтів18,81425,2106,39734%
Депозити юридичних осіб13,33819,0455,70743%
Депозити фізичних осіб5,4766,16668913%
Інші зобов'язання28044816860%
Субординований борг1,2071.37016213%
Усього зобов'язань21,15627,4206,26330%
Власний капітал2,0822,47639319%
Усього зобов'язань та власного капіталу23,23929,8956,65729%

Попередня фінансова звітність Креді Агріколь Банку підлягає перевірці зовнішніми аудиторами та затвердженню Наглядовою радою банку. Річний звіт незалежного аудитора також буде опублікований на веб-сайті банку у нормативно встановлені терміни.

Про Креді Агріколь:

ПАТ «Креді Агріколь Банк» - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи VIP-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 460 000 приватних та 26 000 корпоративних клієнтів, серед яких представники малого та середнього бізнесу, великі українські компанії та міжнародні корпорації.

Контакти:

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банк
 Тел.: +38 044 581 07 45,  електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua


 

 

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно