Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Креді Агріколь Банк отримав рекордний чистий прибуток у розмірі 440 мільйонів гривень за 1 квартал 2018 року

05 Травня 2018

Фінансовий результат Креді Агріколь Банку після оподаткування за перший квартал 2018 року сягнув нового рекордного рівня у розмірі 440 мільйонів гривень. Такий результат підтверджує ефективність бізнес-моделі та відображає послідовну реалізацію стратегії банку.

«Модель універсального банку дозволяє Креді Агріколь диверсифікувати основні джерела свого доходу та підтримувати відмінні фінансові результати. Банк має змогу компенсувати негативні тенденції, пов’язані зі звуженням ринкових спредів, та продовжувати позитивну динаміку у 2018 році. У 1 кварталі 2018 року Креді Агріколь Банк отримав найвищий чистий результат за всю історію своєї діяльності, що дозволяє робити оптимістичні прогнози на 2018 рік», - коментує Режіс Лефевр, член Правління, Фінансовий Директор Креді Агріколь Банку. 

Портфель працюючих кредитів (за вирахуванням резервів) продемонстрував невпинне зростання на 23% або 3,7 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас Креді Агріколь Банк значно покращив якість кредитного портфеля – кредитні резерви скоротилися на 36% або 1,1 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. На кінець березня 2018 року коефіцієнт покриття проблемних кредитів зріс на 9% та сягнув 97,5% порівняно з кінцем 1 кварталу 2017 року. Банк продовжував очищення портфеля проблемних кредитів і успішно вирішив питання щодо кількох великих заборгованостей у 1 кварталі 2018 року.

Портфель депозитів Креді Агріколь Банку на кінець першого кварталу 2018 року становив 25 млрд грн, що на 4% або на 0,9 млрд грн менше, ніж у березні 2017 року. Зниження депозитного портфеля сталося, головним чином, за рахунок валютного портфеля (зміна поведінки корпоративних клієнтів стосовно грошового покриття документарних операцій). Депозити клієнтів забезпечують банку комфортний рівень ліквідності як у гривні, так і в іноземній валюті. Надлишок ліквідності в іноземній валюті становить еквівалент 67% депозитів клієнтів на кінець березня 2018 року. Наявний буфер ліквідності у гривні розміщено у високоліквідних інструментах НБУ та Міністерства фінансів України (депозитні сертифікати та ОВДП). Коефіцієнт платоспроможності банку (H2) на кінець 1 кварталу 2018 року сягнув 18,1%, що на 1,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такий рівень коефіцієнту платоспроможності банку суттєво перевищує мінімальний необхідний рівень (10%).

За результатами першого кварталу чистий банківський дохід склав 797 млн грн, що на 18% або на 124 млн грн більше, ніж результат аналогічного періоду минулого року. Банк продемонстрував зростання усіх складових чистого банківського доходу, що підтверджує правильність обраної бізнес-стратегії та здатність до стабільного розвитку. 

Операційні витрати банку зросли на 23% або 59 млн грн проти 1 кварталу 2017 року. Витрати на утримання персоналу зросли на 20% з урахуванням нормалізації ситуації та відкладеного ефекту високої інфляції минулих років. В той же час Креді Агріколь Банк інвестує у свій розвиток (мережу, цифрові технології, ІТ безпеку та інфраструктуру), що призводить до підвищення амортизаційних витрат.

Вартість ризику у першому кварталі 2018 року була позитивною. Цей показник суттєво покращився порівняно з аналогічним періодом минулого року (+52 млн грн у 1 кварталі 2018 року проти -42 млн грн у 1 кварталі 2017 року). Позитивні зміни є результатом активної роботи з проблемними кредитами та зваженої політики управління ризиками.

Співвідношення витрат до доходів Креді Агріколь Банку залишається одним із найнижчих серед українських універсальних банків і не погіршується за умов значних інвестицій.

Чистий прибуток за перший квартал 2018 року становить 440 мільйонів гривень, що на 44% або на 134 млн грн перевищує результат за 1 квартал 2017 року.

Додаток 1

Короткий звіт про фінансовий результат

(млн грн)

Найменування статті

1 квартал 2017

1 квартал 2018

 1 квартал 2018 до 1 кварталу 2017

Чистий дохід банку (ЧД)

673

797

124

18%

Чистий процентний дохід

457

533

76

17%

Чистий комісійний дохід

155

176

21

14%

Інший ЧД

62

88

27

43%

Адміністративні витрати 

-260

-319

-59

23%

Витрати на персонал

-155

-187

-32

20%

Інші витрати

-105

-132

-28

26%

Чистий операційний дохід

413

478

65

16%

Вартість ризику

-42

52

93

-223%

Прибуток до оподаткування

371

529

158

43%

Податки

-66

-89

-24

36%

Чистий прибуток

306

440

134

44%

Додаток 

Короткий балансовий звіт

(млн грн)

Найменування статті

Березень 2017

Березень 2018

Березень 2018 до березня 2017
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

10 212

8 441

-1 771

-17%

Кошти в інших банках та НБУ

3 606

702

-2 903

-81%

Цінні папери та інвестиції

751

977

226

30%

Кредити та заборгованість клієнтів

18 930

21 467

2 537

13%

Кредити, що надані юридичним особам

16 715

18 101

386

8%

Кредити, що надані фізичним особам

215

366

1 151

52%

Резерв під знецінення кредитів

-3 181

-2 024

1 157

-36%

Кредити за вирахуванням резервів

15 749

19 443

3 694

23%

Інші активи

617

739

122

20%

Усього активів

30 936

30 303

- 633

-2%

Зобов’язання
Кошти банків

268

127

-141

-53%

Кошти клієнтів

26 095

25 138

- 957

-4%

Депозити юридичних осіб

20 125

18 441

- 1 684

-8%

Депозити фізичних осіб

5 970

697

727

12%

Інші зобов’язання

427

419

-8

-2%

Субординований борг

1 364

1 018

-346

-25%

Усього зобов’язань

28 154

26 702

- 1 452

-5%

Власний капітал

2 781

3 601

820

29%

Усього зобов’язань та власного капіталу

30 936

30 303

- 633

-2%

Про Креді Агріколь:

ПАТ «Креді Агріколь Банк»  сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 300 000 активних приватних клієнтів та 18 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. Креді Агріколь Банк  соціально свідомий та відповідальний банк, що підтверджує свій статус безліччю реалізованих проектів в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!». 

Контакти: 

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банку

Тел.: +38 044 581 07 45, електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно