Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Креді Агріколь Банк отримав чистий прибуток у розмірі 853 млн грн за перші дев’ять місяців 2017 року, що на 292 млн грн або на +52% більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

01 Листопада 2017

«За результатом перших дев’яти місяців 2017 року Креді Агріколь Банк отримав дуже високий чистий прибуток у розмірі 853 млн грн, що вже перевищує чистий прибуток за весь 2016 рік. Оскільки таке зростання чистого прибутку завдячує зниженню вартості ризику, я хочу наголосити, що стабільність чистого банківського доходу відображає здатність Креді Агріколь Банку збільшувати кредитування української економіки», - коментує Режіс Лефевр, член Правління, фінансовий директор Креді Агріколь Банку.

Такого результату вдалося досягти завдяки диверсифікації доходів та зниженню вартості ризику. За 9 місяців 2017 року чистий дохід (ЧД) знизився на 104 млн грн або -5% порівняно з 9 місяцями 2016 року через зниження процентних ставок та валютних спредів. Зниження ЧД вдалося компенсувати покращенням вартості ризику, яка знизилася на -80% або 575 млн грн проти 9 місяців 2016 року. Це підтверджує тенденцію до покращення економічної ситуації в Україні та якість системи моніторингу кредитних ризиків Креді Агріколь Банку.

Креді Агріколь Банк продовжує диверсифікувати свій кредитний портфель та інвестувати в українську економіку, залучаючи нових корпоративних, МСБ та роздрібних клієнтів. Кредитний портфель (за вирахуванням резервів) зріс на +13% або 2,1 млрд грн. Кредити юридичним особам зменшилися на -3%, втім, таке зменшення переважно спричинене успішним управлінням проблемними кредитами Креді Агріколь Банку: роботою з клієнтами, реструктуризацією і продажами проблемних активів. Кредити фізичним особам зросли на +50% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про наміри Креді Агріколь Банку активізувати кредитування української економіки.

Депозити клієнтів зросли на +3% або на 0,8 млрд грн. При цьому депозити корпоративних клієнтів зросли на +2%, а депозити фізичних осіб на +7%.

Короткий огляд звіту про фінансові результати Креді Агріколь Банку:

 • Чистий дохід (ЧД) банку за дев’ять місяців 2017 року склав 2,0 млрд грн (-5% проти 9 місяців 2016 року). Зниження процентного доходу та доходу від валютних спредів частково компенсовано збільшенням комісійного доходу.
 • Чистий процентний дохід (ЧПД) зменшився на -4% порівняно з таким самим періодом 2016 року через зниження процентних ставок (за кредитами клієнтам та за депозитними сертифікатами НБУ), що зумовлено зниженням облікової ставки НБУ та посиленням конкуренції. Зростання кредитного портфелю дозволило Креді Агріколь Банку обмежити вплив зниження відсоткових ставок.
  • Чистий комісійний дохід виріс на 78 млн грн або на +18% за перші дев’ять місяців 2017 року проти перших дев’яти місяців 2016 року завдяки зростанню комісій за розрахунково-касове обслуговування, торгове фінансування та страхові послуги.
  • Інший ЧД знизився на 127 млн грн або -45% за перших дев’ять місяців 2017 року проти перших дев’яти місяців 2016 року переважно через зниження волатильності та стабілізацію іноземного валютного ринку, що, у свою чергу, призвело до скорочення валютних спредів.
  • Операційні витрати за дев’ять місяців 2017 року зросли на +18% або 129 млн грн порівняно з першими 9 місяцями 2016 року. Витрати на персонал зросли на 98 млн грн або +25%. Зростання інших витрат на 31 млн грн або +10% було, головним чином, спричинене збільшенням амортизаційних відрахувань за інвестиціями банку в процеси трансформації та цифрові проекти.
  • Зниження вартості ризику на 575 млн грн або -80% за 9 місяців 2017 року проти 9 місяців 2016 року вказує на тенденцію щодо покращення ситуації та краще управління проблемними кредитами. Проте Креді Агріколь Банк провадить зважену політику щодо формування резервів, про що свідчить збільшення коефіцієнта покриття проблемних кредитів на 300 базисних пунктів, з 81% до 84%, з грудня 2016 року.

Інша важлива інформація про фінансові показники Креді Агріколь Банку:

 • Сукупні активи зросли на 0,9 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року і сягнули 30,0 млрд грн, що вказує на постійне збільшення обсягів бізнесу та подальше покращення і посилення позиції ліквідності.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти знизилися на 1,6 млрд грн до 8,8 млрд грн в результаті перерозподілу надлишкової ліквідності в більш дохідні активи: депозитні сертифікати НБУ, державні облігації та кредити клієнтам. Креді Агріколь Банк має сильну позицію ліквідності та не потребує зовнішнього фінансування.
 • Кредити та заборгованість клієнтів зросли на 3%. Кредити, надані корпоративним клієнтам, зменшилися на -3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а кредити фізичним особам зросли на +50%.
 • Депозити клієнтів зросли на +3%. Приріст за депозитами корпоративного бізнесу становить +2% або 422 млн грн, а приріст за депозитами фізичних осіб +7% або 412 млн грн.
 • Коефіцієнт достатності капіталу Н2 становить 16,71% (при обов’язковому рівні 10%).

Додаток 1

 Звіт про фінансовий результат за перші 9 місяців

(у млн грн) 

Найменування статті

9 міс.2016

9 міс. 2017

9 міс. 2017 до 9 міс. 2016

Чистий дохід (ЧД)

2116

2012

-104

-5%

Чистий процентний дохід

1397

1343

-54

-4%

Чистий комісійний дохід

438

516

78

18%

Інший ЧД

280

153

-127

-45%

Адміністративні витрати 

-698

-826

-129

18%

Витрати на персонал

-396

-493

-98

25%

Інші витрати

-302

-333

-31

10%

Чистий операційний дохід

1418

1186

-232

-16%

Вартість ризику

-723

-148

575

-80%

Прибуток до оподаткування

696

1038

342

49%

Витрати на податок на прибуток

-134

-185

-51

38%

Прибуток за період

561

853

292

52%

Додаток 2

 Балансовий звіт

(у млн грн) 

Найменування статті

Вересень 2016

Вересень 2017

Вересень 2017 до вересня 2016

Активи

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

10418

8785

-1633

-16%

Кошти в інших банках та НБУ

2006

1740

-267

-13%

Кредити та заборгованість клієнтів (до вирахування резервів)

19156

19656

500

3%

Кредити, що надані корпоративним клієнтам

17200

16728

-472

-3%

Кредити, що надані фізичним особам

1956

2928

972

50%

Резерв під знецінення кредитів

-3458

-1873

1585

-46%

Інші активи

1065

1730

665

62%

Усього активів

29187

30037

850

3%

Зобов’язання

 

 Кошти банків

511

8

-503

-98%

Кошти клієнтів

24711

25545

834

3%

Депозити корпоративних клієнтів 

18805

19227

422

2%

Депозити фізичних осіб

5906

6318

412

7%

Інші зобов’язання

416

456

40

10%

Субординований борг

1320

1017

-304

-23%

Усього зобов’язань 

26959

27026

67

0%

Власний капітал

2228

3012

784

35%

Усього зобов’язань і власного капіталу

29187

30037

850

3%

Про Креді Агріколь:

ПАТ «Креді Агріколь Банк» - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи VIP-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 300 000 активних приватних клієнтів та 18 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу.

Контакти: 

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банк

Тел.: +38 044 581 07 45,  електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua  

 

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно