Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Фінансові результати Креді Агріколь Банку за перший квартал 2019 року

26 Квітня 2019

Чистий результат банку у розмірі 440 млн грн – хороший показник за перший квартал 2019 року, попри невизначеність макроекономічної ситуації, що призводить до тиску на обсяги торгівлі та звуження процентного спреду     

«Фінансовий результат Креді Агріколь Банку за перший квартал 2019 року після оподаткування склав 440 млн грн. Такий результат підтверджує ефективність бізнес-моделі банку та відображає послідовність реалізації стратегії банку. Чистий банківський дохід значно збільшився (+14% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року). Висока стійкість чистого банківського доходу характеризує здатність Креді Агріколь Банку диверсифікувати джерела своїх доходів, а також збільшити обсяги кредитування української економіки», – коментує Джорджіо Сопранзі, член Правління, Фінансовий директор Креді Агріколь Банку.   

Портфель працюючих кредитів (за вирахуванням резервів) продемонстрував невпинне зростання на 27% або 5,3 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якість кредитного портфеля залишається на високому рівні, хоча кредитні резерви зросли на 11% або 0,2 млрд грн порівняно з кінцем березня 2018 року. Коефіцієнт проблемних кредитів банку є одним із найнижчих серед банків в Україні. На кінець першого кварталу 2019 року коефіцієнт покриття проблемних кредитів залишається зваженим і підтримується на високому рівні 93,6%.  

Портфель депозитів Креді Агріколь Банку на кінець березня 2019 року становив 29,1 млрд грн, що на 16% або 4,0 млрд грн більше, ніж на кінець березня 2018 року. Зростання депозитного портфеля спостерігається у всіх бізнес-лініях, але, головним чином, за рахунок корпоративного портфеля. Депозити клієнтів забезпечують банку комфортний рівень ліквідності як у гривні, так і в іноземній валюті. Надлишок ліквідності в іноземній валюті становить еквівалент 50% депозитів клієнтів на кінець березня 2019 року. Наявний буфер ліквідності у гривні розміщено у високоліквідних інструментах (депозитні сертифікати та ОВДП).

Банк продовжує демонструвати сильну позицію капіталу: коефіцієнт платоспроможності банку (H2) на кінець березня 2019 року становив 18,6%, що вище мінімально необхідного рівня 10%.

Чистий банківський дохід залишається на високому рівні. За результатами першого кварталу 2019 року він склав 903 млн грн, що на 14% або 108 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Банк продемонстрував зростання усіх складових чистого банківського доходу, що підтверджує ефективність бізнес-моделі та відображає послідовну реалізацію стратегії банку.

Операційні витрати банку зросли на 20% або 63 млн грн проти 1 кварталу 2018 року. Витрати на утримання персоналу зросли на 23% внаслідок тиску ринку праці. Зростання інших витрат на 20 млн грн або 15% зумовлені переважно значними інвестиціями у трансформацію банку та його розвиток.

Загалом, незважаючи на контекст, валовий операційний дохід зберігає тенденцію зростання (+9% або 45 млн грн у порівнянні з першим кварталом 2018 року).

Вартість ризику у першому кварталі 2019 року, як і в аналогічний період 2018 року, була позитивною (+14 млн грн у 1 кварталі 2019 року проти +52 млн грн у 1 кварталі 2018 року). Позитивні зміни є результатом активної роботи з проблемними кредитами, зваженої політики управління ризиками, а також ефективної роботи зі стягнення проблемної заборгованості.  

Співвідношення витрат до доходів Креді Агріколь Банку залишається одним із найнижчих серед українських універсальних банків і не погіршується за умов тиску на загальні витрати та інвестиції.

 Додаток 1

Короткий звіт про фінансовий результат

(млн грн)

Найменування статті

1 квартал 2018

1 квартал 2019

1 квартал 2019 до 1 кварталу 2018

Чистий дохід банку (ЧД)

795

903

108

14%

Чистий процентний дохід

533

607

75

14%

Чистий комісійний дохід

174

204

30

17%

Інший ЧД

88

92

3

4%

Адміністративні витрати 

-317

-380

-63

20%

Витрати на персонал

-187

-230

-43

23%

Інші витрати

-130

-150

-20

15%

Чистий операційний дохід

478

523

45

9%

Вартість ризику

52

14

-37

-73%

Прибуток до оподаткування

529

537

8

1%

Податки

-89

-97

-8

9%

Чистий прибуток

440

440

0

0%Додаток 2 

Короткий балансовий звіт

(млн грн)

Найменування статті

Березень 2018

Березень 2019

Березень 2019 до березня 2018
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

8 411

6 961

-1 480

-18%

Кошти в інших банках та НБУ

702

1 094

391

56%

Цінні папери та інвестиції

977

1 219

242

25%

Кредити та заборгованість клієнтів

21 467

27 043

5 576

26%

Кредити, що надані юридичним особам

18 101

23 076

4 975

27%

Кредити, що надані фізичним особам

3 366

3 966

600

18%

Резерви

-2 024

-2 253

-229

11%

Кредити за вирахуванням резервів

19 443

24 790

5 347

27%

Інші активи

739

1 046

307

42%

Усього активів

30 303

35 110

4 807

16%

Зобов’язання
Кошти банків

127

7

-120

-95%

Кошти клієнтів

25 138

29 125

3 987

16%

Депозити юридичних осіб

18 441

22 136

3 695

20%

Депозити фізичних осіб

6 697

6 989

292

4%

Інші зобов’язання

419

534

115

27%

Субординований борг

1 018

788

-230

-23%

Усього зобов’язань

26 702

30 454

3 752

14%

Власний капітал

3 601

4 656

1 054

29%

Усього зобов’язань та власного капіталу

30 303

35 110

4 807

16%

Про Креді Агріколь: 

АТ «Креді Агріколь Банк» — сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі — Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 300 000 активних клієнтів-фізичних осіб та 18 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. Креді Агріколь Банк — соціально свідомий та відповідальний банк, що підтверджує свій статус безліччю реалізованих проектів в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!». 

Проміжний фінансовий звіт Креді Агріколь Банку розроблено згідно з МСФЗ. Детальний квартальний фінансовий звіт буде розміщено на сайті банку додатково.

Контакти

Управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банку 

Електронна пошта: Communications@credit-agricole.ua  

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно