Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Фінансові результати Креді Агріколь Банку за 2018 рік

15 Лютого 2019

Креді Агріколь Банк підтверджує та посилює позитивний тренд попередніх років

Креді Агріколь Банк завершив 2018 рік з рекордним рівнем чистого результату – 1 463 млн грн – завдяки потужній комерційній динаміці та збільшенню внеску усіх бізнес-ліній до чистого банківського доходу  

"Фінансовий результат Креді Агріколь Банку за 2018 рік сягнув 1 463 млн грн, що на +353 млн грн або на +32% вище, ніж за 2017 рік. Вже кілька років поспіль Креді Агріколь Банк демонструє невпинний розвиток, що підтверджує правильність обраної стратегії. Позитивна динаміка розвитку усіх бізнес-ліній дозволяє прогнозувати подальший розвиток банку. Креді Агріколь Банк буде і надалі інвестувати в економіку України та залучати нових клієнтів корпоративного, МСБ та роздрібного секторів", коментує Джорджіо Сопранзі, член Правління, Фінансовий директор Креді Агріколь Банку. 

Портфель працюючих кредитів (за вирахуванням резервів) продемонстрував стабільне зростання на +12% або +2,3 млрд грн порівняно з минулим роком. Якість кредитного портфеля залишалася на високому рівні, в той час як резерви за кредитами збільшилися на 11% або 0,2 млрд грн проти 2017 року. Рівень проблемної заборгованості банку є одним із найнижчих серед українських банків. На кінець грудня коефіцієнт покриття непрацюючих кредитів зріс на +1% і сягнув 97,0% порівняно з кінцем грудня 2017 року.

Депозитний портфель Креді Агріколь Банку склав 27,1 млрд грн на кінець грудня 2018 року внаслідок зростання на +4% або на + 1,0 млрд грн порівняно з 2017 роком. Зростання депозитів відбулося в усіх бізнес-лініях, та найбільше в корпоративному бізнесі. Депозити клієнтів забезпечують комфортний рівень ліквідності для банку як у гривні, так і в іноземній валюті. Надлишок ліквідності Креді Агріколь Банку в іноземній валюті становить еквівалент 41% депозитів клієнтів на кінець 2018 року. Наявний запас гривневої ліквідності розміщено в ліквідні інструменти НБУ та Міністерства фінансів України (депозитні сертифікати та казначейські облігації).

Банк продовжує демонструвати сильну позицію капіталу, маючи коефіцієнт достатності капіталу (Н2) 19,4% на кінець грудня 2018 року (мінімальний необхідний рівень – 10%).

Чистий банківський дохід банку також має позитивний тренд. За 2018 рік ЧБД склав 3 426 млн грн, що на +23% або + 639 млн грн вище, ніж у 2017 році. Банк показав зростання усіх складових чистого банківського доходу, що підтверджує ефективність бізнес-моделі банку та послідовність реалізації його стратегії.

Операційні витрати банку зросли на +19% або +223 млн грн порівняно з 2017 роком. Витрати на утримання персоналу збільшилися на +19% (тиск з боку ринку праці). Підвищення інших витрат на +94 млн грн або на +19% сталося переважно внаслідок збільшення амортизації, що відображає постійні інвестиції банку в його інфраструктуру та трансформацію процесів у напрямку діджиталізації.

Рівень вартості ризику покращився порівняно з 2017 роком (ВР -269 млн грн у 2018 році проти -275 млн грн у 2017 році). Позитивними змінами завдячуємо активній роботі з проблемними кредитами, зваженій політиці управління ризиками та ефективному стягненню боргів.

Співвідношення витрат до доходів Креді Агріколь Банку залишається одним із найнижчих серед українських універсальних банків, і навіть в умовах зростання загальних витрат та інвестицій воно не погіршилося.

 

Додаток 1

Короткий звіт про фінансовий результат

(млн грн)

Найменування статті

2017

2018

2018 vs 2017

Чистий дохід банку (ЧД)

2 787

3 426

639

23%

Чистий процентний дохід

1 947

2 330

383

20%

Чистий комісійний дохід

643

703

61

9%

Інший ЧД

197

393

196

99%

Адміністративні витрати  

-1 159

-1 382

-223

19%

Витрати на персонал

-677

-806

-129

19%

Інші витрати

-483

-577

-94

19%

Чистий операційний дохід

1 628

2 044

416

26%

Вартість ризику

-275

-269

6

-2%

Прибуток до оподаткування

1 352

1 775

422

31%

Податки

-243

-312

-69

28%

Чистий прибуток

1 110

1 463

353

32%


Попередня фінансова звітність Креді Агріколь Банку підлягає перевірці зовнішніми аудиторами та затвердженню Спостережною Радою. Річний аудиторський звіт буде розміщено на сайті банку у визначений законодавством термін. 


Додаток 2 

Короткий балансовий звіт

(млн грн)

Найменування статті 

Dec-2017

Dec-2018

Dec-2018 vs Dec-2017

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

8 709

8 217

-491

-6%

Кошти в інших банках та НБУ

1 109

1 091

-18

-2%

Цінні папери та інвестиції

1 065

1 000

-66

-6%

Кредити та заборгованість клієнтів

21 440

23 953

2 513

12%

Кредити, що надані юридичним особам

18 277

20 096

1 818

10%

Кредити, що надані фізичним особам

3 162

3 857

695

22%

Резерв під знецінення кредитів

-2 046

-2 266

-220

11%

Кредити за вирахуванням резервів

19 393

21 686

2 293

12%

Інші активи

669

795

126

19%

Усього активів

30 945

32 789

1 844

6%

Зобов’язання
Кошти банків

14

6

-8

-57%

Кошти клієнтів

26 064

27 054

990

4%

Депозити юридичних осіб

19 310

20 107

796

4%

Депозити фізичних осіб

6 754

6 947

193

3%

Інші зобов’язання

526

463

-63

-12%

Субординований борг

1 077

1 065

-12

-1%

Усього зобов’язань

27 681

28 587

906

3%

Власний капітал

3 264

4 201

937

29%

Усього зобов’язань та власного капіталу

30 945

32 789

1 844

6%


Попередня фінансова звітність Креді Агріколь Банку підлягає перевірці зовнішніми аудиторами та затвердженню Спостережною Радою. Річний аудиторський звіт буде розміщено на сайті банку у визначений законодавством термін.  

Про Креді Агріколь: 

АТ «Креді Агріколь Банк» — сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі — Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 300 000 активних клієнтів-фізичних осіб та 18 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. Креді Агріколь Банк — соціально свідомий та відповідальний банк, що підтверджує свій статус безліччю реалізованих проектів в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!». 

Контакти: 

 

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банку 

Електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua 

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно