Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

BASFВигідні умови фінансування придбання продукції BASF


Переваги для клієнта:

 • укладаючи один договір про надання банківських послуг, Ви маєте змогу отримувати різні види кредитів протягом строку його дії в межах загального ліміту
 • уникнення дорогих товарних кредитів
 • дешевше банківського кредиту (для векселів/гарантій)
 • можливість вивільнити кошти для фінансування довгострокових інвестицій


УМОВИ


ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ:

 • КРЕДИТНИ ЛІНІЯ;
 • АВАЛЬОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ;
 • БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ.


ОБ'ЄКТ ФІНАНСУВАННЯ:

 • фінансування придбання продукції BASF (засоби захисту рослин).


МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК ФІНАНСУВАННЯ:

 • до 12 місяців.


МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ:

 • до 100% від основної суми контракту на придбання засобів захисту рослин виробництва компанії BASF.


ГРАФІК ПОГАШЕННЯ/ТЕРМІН ДІЇ:

 • КРЕДИТНА ЛІНІЯ - адаптований до надходження коштів від реалізації врожаю;
 • АВАЛЬОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ - для векселів, виписаних у строк з січня по серпень кожного року - дата платежу "за пред'явленням", але не раніше "31" жовтня поточного року. Для векселів, виписаних у строк з листопада по грудень кожного року - дата платежу "за пред'явленням", але не раніше "31" серпня наступного року; 
 • БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ – термін дії банківської гарантії залежить від обумовлених контрактом строків, але в будь-якому випадку не більше одного року.


ВІДСОТКОВА СТАВКА ТА КОМІСІЯ ЗА АВАЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛІВ, НАДАННЯ ГАРАНТІЇ:

 • КРЕДИТНА ЛІНІЯ - 14% річних;
 • АВАЛЬОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ - 3,0% річних;
 • БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ - 3,0% річних.


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 • с/г техніка та обладнання, легковий та вантажний транспорт, нерухомість, власні активи позичальника, врожай майбутнього періоду, майнові права за контрактом.


КОМІСІЯ ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТУ:

 • 1,0% від ліміту фінансування. 

Заявка

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 0004 Безкоштовно