Программа вознаграждений Mastercard
Каталог подарков Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Ожидания оператора...
Онлайн консультант

Фінансові результати Креді Агріколь Банку у першому кварталі 2022 року

10 Мая 2022

Додаток 1

Стислий звіт про фінансовий результат*

(млн грн)

Стаття

1 кв. 2021р.

1 кв. 2022р.

1 кв. 2022р. проти 1 кв. 2021р.
Чистий банківський дохід

888

1167

278

31%

Чистий процентний дохід

643

892

249

39%

Комісії

189

171

-18

-9%

Інший ЧБД

57

104

47

82%

Операційні витрати

-457

-497

-40

9%

Витрати на персонал

-267

-297

-30

11%

Інші витрати

-190

-200

-10

5%

Валовий операційний дохід

431

670

239

55%

Вартість ризику

-16

-660

-644

-

Результат до оподаткування

415

10

-405

-98%

Податки

-76

-2

74

-98%

Чистий результат

340

8

-332

-98%

Додаток 2 

Стислий балансовий звіт*

(млн грн)

Стаття

Грудень 2021р.

Березень 2022р.

Березень 2022р. проти грудня 2021р.

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

10318

10097

-220

-2%

Кредити та заборгованість банків

3978

8932

4954

125%

Інвестиції в цінні папери

5370

5011

-359

-7%

Валові кредити та заборгованість клієнтів

35509

39890

4381

12%

Кредити, що надані юридичним особам

29539

34022

4482

15%

Кредити, що надані фізичним особам

5970

5869

-101

-2%

Резерви

-1713

-2345

-632

37%

Кредити за вирахуванням резервів

33797

37546

3749

11%

Інші активи

1378

1591

213

15%

Усього активів

54841

63177

8337

15%

Зобов’язання
Кошти банків

14

12

-2%

-14%

Інші отримані кошти

485

799

314

65%

Кошти клієнтів

46078

54730

8652

19%

Кошти юридичних осіб

34150

41678

7528

22%

Кошти фізичних осіб

11928

13052

1124

9%

Інші зобов’язання

785

659

-124

-16%

Субординований борг

780

841

61

8%

Усього зобов’язань

48142

57042

8899

18%

Власний капітал

6699

6136

-563

-8%

Усього зобов’язань і власного капіталу

54841

63177

83337

15%* Проміжний фінансовий звіт Креді Агріколь Банку розроблено згідно з МСФЗ. Детальний квартальний фінансовий звіт буде розміщено на сайті банку додатково.Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Бесплатно