Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Авто в кредит від лідера автокредитування України

Інформаційний блок

Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного договору відмовитися від кредитного договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від кредитного договору клієнт повинен повідомити банк у письмовій формі та протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення зобов’язаний повернути банку грошові кошти, одержані згідно з кредитним договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою кредитним договором.

Дострокове розірвання кредитного договору за ініціативою клієнта можливе виключно шляхом повного дострокового погашення кредиту та усіх платежів, передбачених договором.

У разі невиконання клієнтом обов'язків за кредитним договором банк має право у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом (повного дострокового погашення кредиту) та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з кредитним договором:

 1. Пеня у разі прострочення сплати кредиту та процентів – в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу.
 2. Штраф за:
  • порушення умов цільового використання кредиту – 25 % від суми коштів, використаних не за цільовим призначенням;
  • відсутність договору страхування заставного майна (КАСКО) – 3 % від вартості транспортного засобу за кожен випадок порушення;
  • відсутність договору страхування ОСЦПВ – 300 грн. за кожен випадок порушення;
  • непред’явлення до банку оригіналу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у разі передачі в заставу майнових прав за договором купівлі-продажу транспортного засобу – 20 000 грн.; 
  • ненадання повного пакету документів та / або неукладення необхідних договорів, які вимагаються для видачі кредиту;
  • недотримання положень укладених з банком договорів (кредитного, застави);
  • отримання кредитів в інших фінансових установах, надання поруки, передачу майна в заставу без попереднього письмового погодження з банком;
  • неповідомлення банку про зміну персональних даних, контактної інформації, місця проживання, місця роботи, посади та інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за кредитним договором;
  • ненадання банку інформації про майновий стан та доходи в порядку та строки, що визначені кредитним договором;
  • ненадання додаткового забезпечення у випадках, визначених кредитним договором;
  • ненадання транспортного засобу для огляду за вимогою банку;
  • використання транспортного засобу в комерційних цілях та перегонах;
  • встановлення газобалонного обладнання на транспортний засіб без попереднього письмового погодження з банком;
  • відмову достроково повернути кредит у випадках, визначених кредитним договором – 1 % від суми виданого кредиту за кожен випадок порушення.
Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно