Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Відмінні фінансові результати Креді Агріколь Банку за 9 місяців 2019 року*

31 Жовтня 2019

Креді Агріколь Банк демонструє позитивну динаміку фінансових показників у 2019 році. Така тенденція підтверджує стабільність та надійність банку.

"2019 – це перший рік нового Середньострокового плану на 2019-2022 роки, і банк підтверджує свою здатність досягти відмінних фінансових показників із чистим результатом понад 1,3 млрд грн за 9 місяців 2019 року. Креді Агріколь Банк є одним із основних джерел фінансування для компаній, особливо міжнародних корпорацій і представників агробізнесу, а також для приватних клієнтів, які прагнуть високої якості обслуговування. Для задоволення потреб наших клієнтів ми продовжуємо інвестувати кошти у вдосконалення наших стандартних і цифрових процесів", - коментує Джорджіо Сопранзі, член Правління, фінансовий директор Креді Агріколь Банку.

Портфель працюючих кредитів (за вирахуванням резервів) продемонстрував невпинне зростання на +22% або +4,9 млрд грн порівняно з кінцем грудня 2018 року. Якість кредитного портфеля залишається на високому рівні: коефіцієнт проблемних кредитів банку є одним із найнижчих серед банків в Україні (4,4%), а коефіцієнт покриття проблемних кредитів залишається вкрай зваженим (95,2%).

Депозитний портфель Креді Агріколь Банку на кінець вересня 2019 року склав 29,9 млрд грн, що на +11% або на +2,9 млрд грн більше, ніж на кінець 2018 року, що підтверджує високу оцінку продуктів банку з боку клієнтів. Депозити клієнтів забезпечують банку комфортний рівень ліквідності як у гривні, так і в іноземній валюті. Наявний запас ліквідності у гривні розміщено у високоліквідних інструментах (депозитні сертифікати та ОВДП).

Банк продовжує демонструвати сильну позицію капіталу: норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) становить 16,2%, що вище за мінімально необхідний рівень (10%).

Чистий дохід банку зростає з року в рік (2,7 млрд грн на кінець вересня 2019 року, що на +10% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року). Банк показав зростання всіх складових чистого банківського доходу, що підтверджує ефективність його бізнес-моделі та послідовність реалізації стратегії розвитку банку.

Операційні витрати банку зросли порівняно з 9 місяцями 2018 року переважно за рахунок витрат на утримання персоналу – внаслідок тиску з боку ринку праці. Зростання інших витрат на 71 млн грн або +17% було зумовлено переважно значними інвестиціями у трансформацію банку та його розвиток.

Співвідношення витрат до доходів Креді Агріколь Банку залишається одним із найнижчих серед універсальних банків України і не погіршилося в умовах тиску на загальні витрати та інвестиції.

Загалом, незважаючи на обставини, валовий операційний дохід зберігає тенденцію до зростання (+2% проти 9 місяців 2018 року).

Вартість ризику у 2019 році була позитивною (+129 млн грн за 9 місяців 2019 року проти -36 млн грн за 9 місяців 2018 року). Ці показники є результатом активної роботи з проблемними кредитами, зваженої політики управління ризиками, а також ефективної роботи зі стягнення проблемної заборгованості.

Чистий прибуток за 9 місяців 2019 року склав +1 332 млн грн, що на +12% або 147 млн грн вище, ніж за 9 місяців 2018 року.

Додаток 1
Короткий звіт про фінансовий результат*
(млн грн)

Найменування статті
9M-18
9M-19
9M-19 проти 9M-18
Чистий дохід банку (ЧД)

2 466

2 701

235

10%

Чистий процентний дохід

1 629

1 787

159

10%

Чистий комісійний дохід

569

643

73

13%

Інший ЧД

268

271

3

1%

Адміністративні витрати 

-991

-1 204

-213

21%

Витрати на персонал

-583

-725

-142

24%

Інші витрати

-408

-479

-71

17%

Чистий операційний дохід

1 475

1 497

22

2%

Вартість ризику

-36

129

165

-457%

Прибуток до оподаткування

1 439

1 626

187

13%

Податки

-254

-294

-40

16%

Чистий прибуток

1 185

1 332

147

12%

Додаток 2
Короткий балансовий звіт*
(млн грн)

Найменування статтіГру-18Вер-19Вер-19 проти
Гру-18
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

8 217

4 703

-3 514

-43%

Кошти в інших банках та НБУ

1 091

2 580

1 489

136%

Цінні папери та інвестиції

1 000

1 247

247

25%

Кредити та заборгованість клієнтів

23 953

28 437

4 484

19%

Кредити, що надані юридичним особам

20 096

23 811

3 715

18%

Кредити, що надані фізичним особам

3 857

4 626

769

20%

Резерви

-2 266

-1 887

379

-17%

Кредити за вирахуванням резервів

21 686

26 549

4 863

22%

Інші активи

795

978

183

23%

Усього активів

32 789

36 057

3 268

10%

Зобов’язання
Кошти банків

6

10

4

61%

Кошти клієнтів

27 054

29 926

2 872

11%

Депозити юридичних осіб

20 107

23 264

3 157

16%

Депозити фізичних осіб

6 947

6 662

-285

-4%

Інші зобов’язання

463

684

222

48%

Субординований борг

1 065

696

-368

-35%

Усього зобов’язань

28 587

31 316

2 729

10%

Власний капітал

4 201

4 741

540

13%

Усього зобов’язань та власного капіталу

32 789

36 057

3 268

10%

Про Креді Агріколь:

АТ «Креді Агріколь Банк» — сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі — Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 280 000 активних приватних клієнтів та 17 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. Креді Агріколь Банк — соціально свідомий та відповідальний банк, що підтверджує свій статус безліччю реалізованих проектів в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!». 

Контакти:

Управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банку

Електронна пошта: Communications@credit-agricole.ua

* Проміжний фінансовий звіт Креді Агріколь Банку розроблено згідно з МСФЗ. Детальний квартальний фінансовий звіт розміщено на сайті банку.

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно