Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Відмінні фінансові результати Креді Агріколь Банку

07 Листопада 2018

Креді Агріколь Банк отримав відмінний фінансовий результат у розмірі 1 185 мільйонів гривень за дев’ять місяців 2018 року завдяки зростанню чистого банківського доходу та низькій вартості ризику.  

«Фінансовий результат Креді Агріколь Банку за дев’ять місяців 2018 року сягнув 1 185 мільйонів гривень, що на +332 млн грн або на +39% перевершує результат за аналогічний період минулого року. Більше того, чистий результат за дев’ять місяців на +76 млн грн або на +7% вищий, ніж результат за весь 2017 рік. Це підтверджує правильність обраної стратегії розвитку банку. Одним із ключових завдань є подальша підтримка високої доходності та контроль рівня загальних витрат та вартості ризику, завдяки чому сьогодні Креді Агріколь Банк є одним із найефективніших банків України і має найвищі рейтинги», - коментує Жан-Поль Пьотровскі, Голова Правління Креді Агріколь Банку.  

Портфель працюючих кредитів (за вирахуванням резервів) продемонстрував стійке зростання на +30% або + 5,4 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас якість кредитного портфеля підтримується на високому рівні, а кредитні резерви збільшилися на 12% або 0,2 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.  Рівень проблемних кредитів є одним із найнижчих серед українських банків. На кінець вересня 2018 року коефіцієнт покриття проблемних кредитів зріс на +4% і сягнув 96,7% порівняно з кінцем вересня 2017 року.

На кінець вересня 2018 року портфель депозитів Креді Агріколь Банку становив 29,9 млрд грн, що на 17% або на + 4,4 млрд грн більше, ніж на кінець вересня 2017 року. Депозити зросли в усіх бізнес-лініях, але насамперед у корпоративному бізнесі. Депозити клієнтів забезпечують банку комфортний рівень ліквідності як у гривні, так і в іноземній валюті. Надлишок ліквідності Креді Агріколь Банку в іноземній валюті становить еквівалент 52% депозитів клієнтів на кінець вересня 2018 року. Наявний буфер ліквідності у гривні розміщено у високоліквідних інструментах НБУ та Міністерства фінансів України (депозитні сертифікати та ОВДП).

Банк продовжує демонструвати сильну позицію капіталу: коефіцієнт достатності (адекватності) капіталу (Н2) склав 17,0% на кінець вересня 2018 року (при мінімально необхідному рівні 10%).

За результатами дев’яти місяців 2018 року чистий банківський дохід склав 2 466 млн грн, що на +23% або на +454 млн грн більше, ніж результат аналогічного періоду минулого року. Банк продемонстрував зростання усіх складових чистого банківського доходу, що підтверджує ефективність бізнес-моделі банку та послідовність реалізації стратегії.  

Операційні витрати банку зросли на +20% або на +165 млн грн порівняно з витратами за дев’ять місяців 2017 року. Витрати на утримання персоналу зросли на +18%. Збільшення інших витрат на +75 млн грн або +22% було спричинене переважно зростанням амортизаційних витрат, що свідчить про значні інвестиції у трансформацію банку (в тому числі розвиток процесів та цифрових технологій).

Вартість ризику значно покращилася порівняно з аналогічним періодом минулого року (ВР -36 млн грн за 9 місяців 2018 проти -148 млн грн за 9 місяців 2017). Позитивні зміни є результатом активної роботи з проблемними кредитами, зваженої політики управління ризиками та ефективного стягнення заборгованості.

Співвідношення витрат до доходів Креді Агріколь Банку залишається одним із найнижчих серед українських універсальних банків і не погіршується за умов зростання загальних витрат та інвестицій.

Квартальний чистий банківський дохід зростає протягом 5 кварталів поспіль, а загальні витрати залишаються відносно стабільними, що дозволило досягти одного з найвищих чистих результатів за квартал. 

Додаток 1

Короткий звіт про фінансовий результат

(млн грн)

Найменування статті

9M 2017

9M 2018

9M 2018 до 9M 2017

Чистий дохід банку (ЧД)

2 012

2466

454

23%

Чистий процентний дохід

1343

1629

286

21%

Чистий комісійний дохід

516

577

61

12%

Інший ЧД

153

261

107

70%

Адміністративні витрати  

-826

-991

-165

20%

Витрати на персонал

-493

-583

-90

18%

Інші витрати

-333

-408

-75

22%

Чистий операційний дохід

1186

1475

289

24%

Вартість ризику

-148

-36

112

-76%

Прибуток до оподаткування

1038

1439

401

39%

Податки

-185

-254

-69

37%

Чистий прибуток

853

1185

332

39%

Проміжна Фінансова Звітність Креді Агріколь Банку підготовлена згідно з МСФЗ. Детальна квартальна фінансова звітність буде опублікована на сайті банку. 


Додаток 

Короткий балансовий звіт

(млн грн)  

Найменування статті

Вер-2017

Вер-2018

Вер-2018 до Вер-2017

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

8785

9013

229

3%

Кошти в інших банках та НБУ

1740

1504

-235

-14%

Цінні папери та інвестиції

1077

996

-81

-7%

Кредити та заборгованість клієнтів

19 656

25 280

5624

13%

Кредити, що надані юридичним особам

16 728

21 493

4756

28%

Кредити, що надані фізичним особам

2 928

3 787

858

29%

Резерв під знецінення кредитів

-1 873

-2 105

-232

12%

Кредити за вирахуванням резервів

17 783

23 175

5392

30%

Інші активи

653

746

93

14%

Усього активів

30 037

35 434

5 397

18%

Зобов’язання
Кошти банків

8

9

1

15%

Кошти клієнтів

25 545

29 903

4 359

17%

Депозити юридичних осіб

19 227

23 039

3 812

20%

Депозити фізичних осіб

6 318

6 864

546

9%

Інші зобов’язання

456

508

52

11%

Субординований борг

1 017

1 087

70

7%

Усього зобов’язань

27 026

31 507

4 482

17%

Власний капітал

3 012

3 927

915

30%

Усього зобов’язань та власного капіталу

30 037

35 434

5 397

18%

Проміжна Фінансова Звітність Креді Агріколь Банку підготовлена згідно з МСФЗ. Детальна квартальна фінансова звітність буде опублікована на сайті банку додатково.  

Про Креді Агріколь:

ПАТ «Креді Агріколь Банк»  сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 300 000 активних приватних клієнтів та 18 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. Креді Агріколь Банк  соціально свідомий та відповідальний банк, що підтверджує свій статус безліччю реалізованих проектів в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!». 

Контакти: 

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банку

Тел.: +38 044 581 07 45, електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно