Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

У першому півріччі 2017 року Креді Агріколь Банк отримав чистий прибуток у розмірі 571 млн грн, що на 255 млн грн або на 81% більше, ніж у першому півріччі 2016 року*

03 Серпня 2017

«Креді Агріколь Банк закінчив перше півріччя з дуже високим чистим прибутком 571 млн грн. Оскільки таке зростання чистого прибутку завдячує зниженню вартості ризику, я хочу наголосити, що стабільність чистого банківського доходу відображає здатність Креді Агріколь Банку диверсифікувати свої доходи та збільшувати кредитування української економіки», -  коментує Режіс Лефевр, член Правління, фінансовий директор Креді Агріколь Банку.

Такий результат було досягнуто завдяки диверсифікації доходів та скороченню вартості ризику. В першій половині 2017 року чистий дохід (ЧД) знизився на 85 млн грн або на 6% порівняно з першою половиною 2016 року через зниження процентних ставок та валютних спредів. Зниження ЧД вдалося компенсувати покращенням вартості ризику, яка знизилася на 81% або на 440 млн грн проти першого півріччя 2016 року. Це підтверджує тенденцію до покращення економічної ситуації в Україні та якість системи моніторингу кредитного ризику в Креді Агріколь Банку.

Креді Агріколь Банк продовжує диверсифікувати свій кредитний портфель та інвестувати в українську економіку, залучаючи нових корпоративних, МСБ та роздрібних клієнтів. Кредитний портфель зріс на 10% або на 1,7 млрд грн. Якщо кредити юридичним особам зросли на 5%, то кредити фізичним особам зросли на 49% відносно такого ж періоду минулого року, і це свідчить про наміри Креді Агріколь Банку активізувати кредитування української економіки.

Депозити клієнтів зросли на 5% або на 1,3 млрд грн. При цьому депозити юридичних осіб зросли на 5%, а депозити фізичних осіб – на 6%.

Банк демонструє здатність генерувати якісні активи та диверсифікувати свої доходи завдяки достатнім рівням ліквідності та капіталу (коефіцієнт достатності капіталу Н2 склав 16,94% після виплати дивідендів з прибутку 2016 року).

Короткий огляд звіту про фінансовий результат Креді Агріколь Банку: 

 • Чистий дохід (ЧДбанку за шість місяців 2017 року склав 1,3 млрд грн (на 6% менше, ніж за першу половину 2016 року). Зниження процентного доходу та доходу від валютних спредів частково компенсовано збільшенням комісійного доходу.
  • Чистий процентний дохід (ЧПДзменшився на 3% порівняно з таким самим періодом 2016 року через зниження процентних ставок (за кредитами клієнтам та за депозитними сертифікатами НБУ), що зумовлено зниженням облікової ставки НБУ та посиленням конкуренції. Зростання кредитного портфелю дозволило Креді Агріколь Банку обмежити вплив зниження відсоткових ставок.
  • Чистий комісійний дохід за шість місяців 2017 року виріс на 52 млн грн або на 19% порівняно з першим півріччям 2016 року завдяки зростанню комісій за розрахунково-касове обслуговування,  торгове фінансування та страхові послуги.
  • Інший ЧД знизився на 106 млн грн або на 51% за шість місяців 2017 року проти шести місяців 2016 року переважно через зниження волатильності та стабілізації валютного ринку, що, у свою чергу, призвело до скорочення валютних спредів.
  • Операційні витрати зросли на 14% або на 63 млн грн порівняно з першою половиною 2016 року. Витрати на персонал зросли на 43 млн грн або на 17%. Зростання інших витрат на 20 млн грн або на 10% було, головним чином, спричинене збільшенням амортизаційних відрахувань за інвестиціями банку в процеси трансформації та цифрові проекти.
  • Зниження вартості ризику на 440 млн грн або на 81% у першому півріччі 2017 року проти 1 півріччя 2016 року вказує на загальне покращення ситуації та успішне управління проблемними кредитами. Проте Креді Агріколь Банк провадить зважену політику щодо формування резервів, про що свідчить збільшення коефіцієнта покриття проблемних кредитів на 300 базових пунктів, з 81% до 84%, з початку року.

Інша важлива інформація про фінансові показники Креді Агріколь Банку:  

 • Сукупні активи зросли на 1,4 млрд грн порівняно з таким самим періодом минулого року і сягнули 29,1 млрд грн, що вказує на постійне збільшення обсягів бізнесу та подальше покращення і посилення позиції ліквідності.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти знизилися на 1,3 млрд грн до 9,2 млрд грн в результаті перерозподілу надлишкової ліквідності в більш дохідні активи: депозитні сертифікати НБУ, державні облігації та кредити клієнтам. Креді Агріколь Банк має сильні позиції ліквідності та не потребує зовнішнього фінансування.
 • Кредити та заборгованість клієнтів (до вирахування резервів) зросли на 10%. Кредити, надані юридичним особам, збільшилися на 5% порівняно з таким самим періодом минулого року, а кредити фізичним особам зросли на 49%.
 • Кошти клієнтів зросли на 5% переважно за рахунок корпоративного бізнесу.  
 • Коефіцієнт достатності капіталу (Н2)  становить 16,94% (при обов’язковому рівні 10%)

Додаток 1
Короткий Звіт про фінансовий результат за перше півріччя
(в млн грн) 

Найменування статті

1 півріччя 2016

1 півріччя 2017

1 півріччя 2017 до 1 півріччя 2016

Чистий дохід (ЧД)

1400

1315

-85

-6%

Чистий процентний дохід

919

888

-31

-3%

Чистий комісійний дохід

272

324

52

19%

Інший ЧД

209

103

-106

-51%

Адміністративні витрати 

-461

-524

-63

14%

Витрати на персонал

-259

-302

-43

17%

Інші витрати

-202

-222

-20

10%

Чистий операційних дохід

939

791

-148

-16%

Вартість ризику

-540

-100

440

-81%

Прибуток до оподаткування

399

691

292

73%

Витрати на податок на прибуток

-83

-120

-37

45%

Прибуток за період

316

571

255

81%

Додаток 2
Короткий балансовий звіт
(в млн грн) 

Найменування статті

Червень2016

Червень 2017

Червень 2017 до червень 2016

Активи

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

10429

9156

-1273

-12%

Кошти в інших банках та НБУ

2506

2604

98

4%

Кредити та заборгованість клієнтів (до вирахування резервів)

17183

18870

1686

10%

Кредити, що надані юридичним особам

15458

16306

848

5%

Кредити, що надані фізичним особам

1725

2563

838

49%

Резерв під знецінення кредитів

-3288

-3050

238

-7%

Інші активи

819

1500

681

83%

Усього активів

27649

29080

1431

5%

Зобов’язання

 

 Кошти банків

520

280

-240

-46%

Кошти клієнтів

23070

24329

1259

5%

Депозити юридичних осіб

17372

18295

923

5%

Депозити фізичних осіб

5698

6034

336

6%

Інші зобов’язання

401

400

0

0%

Субординований борг

1262

1342

80

6%

Усього зобов’язань 

25252

26351

1099

4%

Власний капітал

2397

2729

332

14%

Усього зобов’язань і власного капіталу

27649

29080

1431

5%

Про Креді Агріколь:

ПАТ «Креді Агріколь Банк» - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи VIP-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 300 000 активних приватних клієнтів та 18 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. 

Контакти:

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банк

Тел.: +38 044 581 07 45,  електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua

 

 

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно