Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

У 2015 році ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» отримав чистий прибуток у розмірі 441 млн. грн., у порівнянні з 2014 роком він збільшився на 287 млн. грн.*

23 Лютого 2016

Згідно з попередніми даними Звіту про фінансові результати, створеного відповідно до стандартів МСФЗ, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (КАБ) у 2015 році отримав позитивний чистий прибуток у розмірі 441 млн. грн., що на 186% перевищує результат 2014 року.

Такий результат було досягнуто, в першу чергу, завдяки вищим доходам. Незважаючи на складне економічне становище в Україні та негативні наслідки девальвації національної валюти, у 2015 році чистий дохід (ЧД) КАБ збільшився на 37% (або на 745 млн. грн.).

Ці показники підтверджують стійкість бізнес-моделі КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКу та здатність банку генерувати високий позитивний результат навіть у непростому економічному середовищі. У 2015 році КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК банк посилив свою ліквідність та рівень капіталу.

Короткий огляд Звіту про фінансові результати КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКу:

  • Чистий процентний дохід (ЧПД) збільшився у 2015 році на 48% або на 654 млн. грн. завдяки ефективному управлінню маржою.
  • Чистий комісійний дохід збільшився у 2015 році на 35% або на 134 млн. грн., в основному, завдяки вищим комісіям на РКО і по операціям на валютному ринку.
  • Інший ЧД зменшився на 17% через негативний вплив девальвації гривні на переоцінку резервів в іноземній валюті.
  • Адміністративні витрати збільшилися на 18% (або на 132 млн. грн.) у порівнянні з 2014 роком, в основному, завдяки більшим витратам на персонал. (+19% або 79 млн. грн.). Незважаючи на кризу, КАБ продовжив збільшувати заробітну плату для своїх працівників.
  • Вартість ризику збільшилася у 2015 році на 22% порівняно з рівнем 2014 року, що дозволило банку збільшити коефіцієнт покриття проблемних кредитів з 60% до 71%.

Інша важлива інформація про фінансові показники КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКу:

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшилися на 3.4 млрд. грн. (більше ніж вдвоє у порівнянні з 2014 роком), що свідчить про посилення ліквідності КАБ.
  • Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) на кінець січня 2016 року сягнув 18.7%, що значно перевищує норматив НБУ – 10%. На відміну від деяких банків, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» не потребував у 2015 році збільшення капіталу і в даний час не вважає, що така потреба виникне в майбутньому.

Додаток 1
Короткий звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
За рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. (у млн. грн.)

Найменування статті 2014 2015 2015 до 2014
Чистий дохід (ЧД)  2,015  2,760  745  37%
Чистий процентний дохід  1,375  2,029  654  48%
Чистий комісійний дохід  379  513  134  35%
Інший ЧД  261  217  -44  -17%
Адміністративні витрати  -732  -864  -132  18%
Витрати на персонал  -427  -506  -79  19%
Інші витрати  -305  -358  -53  17%
Чистий операційний дохід  1,283  1,896  613  48%
Вартість ризику  -1,086  -1,326  -239  22%
Прибуток до оподаткування  197  570  373  189%
Витрати на податок на прибуток  -43  -129  -86  201%
Прибуток за рік  155  441  287  186%

*Попередній звіт про фінансовий стан ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» підлягає аудиту зовнішніми аудиторами і затверджується Спостережною радою. Річний звіт незалежного аудитора також буде опублікований на сайті КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКу (www.credit-agricole.ua) протягом терміну, встановленого законодавством.

Про Банк:

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. КРЕДІ АГРІКОЛЬ працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг приватним клієнтам, включаючи VIP-клієнтів, і бізнесу. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Credit Agricole в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги FITCH, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 470 000 приватних та 33 000 корпоративних клієнтів, серед яких представники малого та середнього бізнесу, великі українські компанії та міжнародні корпорації.

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно