Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Результати за 3 квартал та 9 місяців 2019 року групи Креді Агріколь

20 Листопада 2019

Група Креді Агріколь

У третьому кварталі групова частка базового чистого доходу групи Креді Агріколь склала 1 924 млн євро, що на +6,0% більше у порівнянні з третім кварталом 2018 року. За перші дев’ять місяців 2019 року групова частка базового чистого доходу групи Креді Агріколь досягла 5 205 млн євро, що є стабільним результатом у порівнянні з першими дев’ятьма місяцями 2018 року.

Таких результатів було досягнуто завдяки дуже високому рівню активності в усіх бізнес-лініях та реалізації клієнтського проекту. Взаємодія з клієнтами із застосуванням цифрових технологій посилилась: від початку року рівень використання мобільного застосунку Регіональних банків MaBanque виріс на +2,5 п.п., а мобільного застосунку LCL – на +3 п.п. У Креді Агріколь Італія частка онлайн операцій зросла на +6 п.п. Рівень задоволення клієнтів у 2019 році покращився: індекс споживчої лояльності (NPS) роздрібних клієнтів у Регіональних банках позитивний на фоні середнього показника на ринку Франції -1. Спостерігалося різке підвищення індексу споживчої лояльності роздрібних клієнтів у Регіональних банках (+5) та LCL (+8). В Регіональних банках відбувається активізація відносин із клієнтами і зростає пропорційна частка «активних» вкладів на вимогу. Знову спостерігалася стійка динаміка в залученні клієнтів, в результаті якої з початку року було залучено ще +210 000 роздрібних клієнтів, серед яких 156 000 клієнтів Регіональних банків, 40 000 клієнтів LCL та 15 000 – Креді Агріколь Італія. За рік свого існування проект «Trajectoires Patrimoine» допоміг залучити 342 000 клієнтів Регіональних банків. Крім цього, кількість продуктів на одного клієнта продовжує зростати: страхування нерухомості та страхування від нещасних випадків в Регіональних банках зросло на +1,5 п.п., на 1,2 п.п. в LCL та 1,6 п.п. – в Креді Агріколь Італія.

Доходи Регіональних банків у третьому кварталі 2019 у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року були стабільними завдяки високому рівню зростання доходу від комісій (+3,4%), а саме за банківські послуги та страхування. Витрати у третьому кварталі 2019 року збільшилися на +3,4% у порівнянні з третім кварталом 2018 року, здебільшого через інвестиції в ІТ, але групова частка базового чистого доходу групи Креді Агріколь різко зросла (+2,7%) за цей період, у першу чергу, через зниження вартості ризику в третьому кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року, протягом якого відбувався вплив резервів на груповій основі.

Доходи Групи досягли 8 331 млн євро у третьому кварталі 2019 року, що у річному обчисленні на +2,9% більше і є свідченням переваг універсальної клієнтоорієнтованої банківської моделі, стабільної і диверсифікованої, яка генерує природнє зростання в усіх бізнес-лініях, завдяки, зокрема, синергії доходів між спеціалізованими бізнес-лініями та роздрібними мережами. Операційні витрати, не пов’язані з виплатами SRF, знаходяться під надійним контролем (збільшення на +2,7% у третьому кварталі 2019 року) і включають в себе інвестиції в ІТ в Регіональних банках та інвестиції на розвиток бізнес-ліній Групи Креді Агріколь, а саме бізнес-лінії збору активів. Спостерігається позитивна різниця між темпом росту доходів і темпом росту витрат у річному обчисленні на рівні 20 б.п. Співвідношення витрат до доходів покращилося на 0,1 п.п. у порівнянні з третім кварталом 2018 року і в цьому кварталі досягло 62,7%, що є відображенням високого рівня операційної ефективності Групи.

Вартість кредитного ризику в портфелях Регіональних банків залишається стабільною на рівні 12 б.п., коефіцієнт проблемних кредитів (NPL) – 2,0%, а рівень покриття непрацюючих кредитів – 97,3%. Вартість кредитного ризику Групи зросла на +18,9% у порівнянні з третім кварталом 2018 року в результаті зміни вартості ризику в CIB, залишаючись, тим не менше, дуже низькою, а рівень покриття проблемних кредитів досягнув 83,5%.

Коефіцієнт капіталу 1 рівня Групи на кінець вересня 2019 року становив 15,5%, що на 0,1 п.п. вище за показник в кінці червня 2019 року і на 580 б.п. вище за необхідний регулятивний рівень.

Окрім того, Група продовжує реалізовувати свій соціальний проект, у рамках якого в жовтні емітувала непривілейовані пріоритетні «зелені» облігації на суму 1 млрд євро.

У третьому кварталі 2019 року зареєстрована групова частка у чистому доході групи Креді Агріколь сягнула 1 849 млн євро проти 1 769 млн євро у третьому кварталі 2018 року. Конкретні статті, що були обліковані в цьому кварталі, спричинили негативний вплив у сумі -76 млн євро на групову частку у чистому доході.

За винятком цих конкретних статей, групова частка у базовому чистому доході становила 1 924 млн євро, що на +6,0% більше, ніж у третьому кварталі 2018 року.

Креді Агріколь С.А.

Значне зростання групової частки базового чистого доходу за квартал

 Групова частка базового чистого доходу: 3 квартал 2019 року – 1 226 млн євро, +8,2% 3 квартал/3 квартал, покращення результатів бізнес-ліній (за винятком корпоративного центру) (+6,8% 3 квартал/3 квартал, +2,4% 9 місяців/9 місяців); 

- Значний внесок підрозділу збору активів, валовий операційний дохід залишається високим на ринку роздрібного банкінгу Франції, і значне збільшення (+24%) внеску Креді Агріколь Італія, належний контроль за витратами і значний внесок автомобільних партнерств у спеціалізовані фінансові послуги, а також відмінні результати роботи на ринках капіталу, що супроводжується збільшенням внеску великих клієнтів попри зміну вартості ризику в підрозділі;

- Протягом 9 місяців 2019 року групова частка базового чистого доходу була на високому рівні (3 264 млн євро), попри те, що внесок корпоративного центру був низьким через високу базу в 1 півріччі 2018 року, збільшення ставки податку на доходи юридичних осіб на +2,0 п.п. та оцінене зростання вартості ризику внаслідок нормалізації в CIB;

Річний базовий показник ROTE 11,3%, хороша дохідність усіх бізнес-ліній.

Зростання базового доходу 3 квартал/3 квартал (+4,9%) та 9 місяців/9 місяців (+1,8%) як результат динамічної комерційної діяльності.   

- Значні надходження в управлінні активами, страхуванні, управлінні приватними капіталами та обслуговуванні активів. Рекордні чисті надходженні для Amundi;

- Страхування нерухомості та страхування від нещасних випадків перевищило середні показники на ринку Франції (6,8% зростання страхових премій 3 квартал/3 квартал), рівень забезпечення клієнтів продуктами банку підвищився (+1,5 п.п. для Регіональних банків вересень/вересень, +1,2 п.п. для LCL);

- Постійне зростання кредитів та заощаджень клієнтів, підвищення рівня забезпечення клієнтів продуктами банку та стійка динаміка залучення клієнтів роздрібного банкінгу (+210 000 роздрібних клієнтів з кінця 2018 року (+156 000 в Регіональних банках, +40 000 в LCL, +16 000 в Креді Агріколь Італія);

- Високі показники роботи з автомобільними партнерами, яка генерує дохід, що обліковується за методом участі;

- Інтенсивна комерційна діяльність на ринках капіталу, позиції на ринку комерційного банкінгу зберігаються на фоні сповільнення темпів росту ринку синдиційованого кредитування в Єврозоні.

Дуже позитивна різниця між темпом росту доходів та темпом росту витрат (+340 б.п.) 

- Базові витрати: +1,5% 3 квартал/3 квартал, у першу чергу, внаслідок розвитку міжнародного та корпоративного страхування. Позитивна різниця між темпом росту доходів і темпом росту витрат у бізнес-лініях роздрібного банкінгу та великого корпоративного бізнесу. Витрати стабільні в спеціалізованих фінансових послугах.

- Базове співвідношення витрат до доходів на рівні 59,6% (-2,0 п.п.) у 3 кварталі та 60,5% за 9 місяців (-0,4 п.п.);

- Низька вартість ризику, на рівні 29 б.п., нормалізувалася в CIB, знизилася в CACF та Креді Агріколь Італія.

У цьому кварталі підтверджено фінансову надійність  

- Коефіцієнт CET1 на рівні 11,7%, +0,1 п.п. вересень/червень, зважені на ризик активи стабільні в бізнес-лініях;

Продовження впровадження Середньострокового плану 2022 

- Зростання NPS в роздрібному банкінгу, посилилась взаємодія з клієнтами із застосуванням цифрових технологій, швидко збільшується кількість залучених клієнтів у Франції та Італії (+210 000 роздрібних клієнтів від кінця 2018 року).

- Емісія непривілейованих пріоритетних «зелених» облігацій на суму 1 млрд євро в жовтні.

- Покращення міжнародним рейтинговим агентством Moody’s довгострокового кредитного рейтингу Групи Креді Агріколь до Aa3.   

Детальніше ознайомитися з фінансовими результатами Групи можна за посиланням: https://www.credit-agricole.com/en/news-channels/the-channels/newsflash/q3-and-9m-2019-results

About Credit Agricole: 

JSC “Credit Agricole Bank” is a modern universal bank owned by the leading financial group in Europe – Credit Agricole Group (France). The Group is a major partner of the French economy and one of the largest banking groups in Europe. It is a leading retail bank in Europe, having the largest portfolio of assets under management, being first in the field of ban insurance and third - in project financing in Europe. Credit Agricole has been operating in the financial market of Ukraine since 1993 and renders the entire range of banking services to private individuals, including premium-clients, and business. The bank pays special attention to cooperation with agricultural enterprises. Reliability and business reputation of Credit Agricole in Ukraine is confirmed by the highest possible FITCH ratings, leading positions in bank sustainability, bank deposit reliability and bank profitability rankings, as well as by 280 000 active private and 17 000 corporate customers, including international corporations, large Ukrainian companies and representatives of small and medium business. Credit Agricole Bank is a socially responsible bank that confirms its status by the large number of projects implemented under the Corporate Social Responsibility Program “We Care!”. 

Contacts:

PR and corporate communications division of Credit Agricole Bank.

E-mail: Communications@credit-agricole.ua

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно