Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Результати другого кварталу та першої половини 2019 року Групи Креді Агріколь

12 Серпня 2019

2 квартал 2019 року: бізнес-лінії збільшують доходи    

Група Креді Агріколь

У другому кварталі групова частка базового чистого доходу групи Креді Агріколь була високою, 1 846 млн євро, попри зниження на -10,2% порівняно з другим кварталом 2018 року, коли було зафіксовано найвищий рівень за квартал з часу IPO Креді Агріколь С.А. У першій половині року групова частка базового чистого доходу групи Креді Агріколь складала 3 281 млн євро, що у річному обчисленні на -3,7% менше порівняно з першою половиною 2018 року. Таких результатів було досягнуто завдяки дуже високому рівню активності в усіх бізнес-лініях: активне залучення клієнтів (+140 000 чистого приросту клієнтів Регіональних банків, LCL та СА Італія у першій половині 2019 року), кредити, надходження і кількість продуктів на клієнта в роздрібному банкінгу, стабільне зростання активів та ощадних/пенсійних рахунків, збільшення частки ринку у страхуванні майна та страхуванні від нещасних випадків, а також повернення до рівнів активності у великому корпоративному бізнесі, що спостерігався у першій половині 2018 року. Така активність демонструє переваги універсальної клієнтоорієнтованої банківської моделі, яка генерує синергію доходів.

Витрати були під надійним контролем: у першій половині року спостерігалася позитивна різниця між темпом росту доходів та темпом росту витрат, коли доходи зросли на +1,2%, натомість операційні витрати, не пов’язані з виплатами SRF, зросли на +1,0%. Доходи Регіональних банків збільшилися на +2,8% за півріччя завдяки динаміці комісій за страхування життя (+4,9%) та позитивному ефекту оцінки портфеля. На рівні Групи вартість ризику зросла до 19 б.п. з дуже низького рівня  у другому кварталі 2018 року (18 б.п.), зокрема, через одноразові резерви СІВ та Регіональних банків, залишаючись, тим не менше, дуже низькою. Рівень покриття тримався на позначці 83,7%. Коефіцієнт капіталу 1 рівня сягнув 15,4% на кінець червня 2019 року, що на 0,1 процентний пункт вище за показник на кінець березня 2019 року і на 590 б.п. вище за необхідний регулятивний рівень1.

Згідно з «Raison d’être», сформульованого Групою у Середньостроковому плані 2022, який було презентовано у червні 2019 року, Група зосереджує увагу на бездоганності відносин із клієнтами, уповноважених командах по роботі з клієнтами та своїх соціальних зобов’язаннях. Її стабільна, диверсифікована та прибуткова бізнес-модель сприяє органічному зростанню в усіх бізнес-лініях, зокрема, завдяки синергії між спеціалізованими бізнес-лініями та роздрібними мережами, а також високому рівню операційної ефективності, що дає можливість інвестувати у розвиток бізнесу. Уже в цьому кварталі Група зафіксувала перші досягнення в рамках Середньострокового плану 2022, зокрема, у розгортанні зеленого фінансування.  

У другому кварталі 2019 року зареєстрована групова частка у чистому доході групи Креді Агріколь сягнула 1 813 млн євро проти 2 076 млн євро у другому кварталі 2018 року. Конкретні статті, що були обліковані в цьому кварталі, спричинили обмежений негативний вплив у сумі -33 млн євро на групову частку у чистому доході.

За винятком цих конкретних статей, групова частка2 у базовому чистому доході сягнула 1 846 млн євро, що на -10,2% менше, ніж у другому кварталі 2018 року, коли групова частка у чистому доході була на найвищому рівні з 2001 року – року, коли CASA провела IPO. 

Креді Агріколь С.А.

Високий базовий чистий дохід за квартал 

- Базовий чистий дохід Групи: 2 квартал 2019 року - 1 242 млн євро, -12,4% 2 кв./2 кв., 1 півріччя 2019 року - 2038 млн євро, -7,6% 1 півріччя/1 півріччя, стабільні результати бізнес-ліній (за винятком корпоративного центру) (+0,1% 1 півріччя/1 півріччя);

- Річний базовий показник ROTE3 11,0%, хороша дохідність усіх бізнес-ліній;

- Зростання активності у складному середовищі та порівняно з 2 кварталом 2018 року;

- Зріс внесок підрозділу збору активів (ЗА) до чистого доходу, він був позитивним в усіх підрозділах, окрім великих клієнтів, завдяки покращенню вартості ризику. Проте спостерігалося погіршення волатильного компоненту корпоративного центру.

Зростання доходів 2 кв./2 кв. (+1,9% для бізнес-ліній4) та доходів  1 півріччя/1 півріччя (+1,4%) 

- Динамічне залучення клієнтів, зростання кількості продуктів на одного клієнта, кредитів та заощаджень у роздрібному банкінгу, значні притоки на ощадні/пенсійні рахунки, збільшення частки ринку у страхуванні нерухомості та страхуванні від нещасних випадків;

- Рекордно високі портфелі в управлінні активами, страхуванні та обслуговуванні активів, зокрема, завдяки ринковому ефекту;

- Автомобільні СП досягли відмінного росту бізнесу, генеруючи дохід, що обліковується за методом участі; 

- Стабільні доходи 1 півріччя/1 півріччя у підрозділі великих клієнтів;

- Базові доходи зросли на +0,6% 2 кв./2 кв., +0,4% 1 півріччя/1 півріччя.

Витрати під контролем, а вартість ризику досі дуже низька 

- Базові витрати за винятком SRF: +2,0% 2 кв./2 кв. в умовах активного інвестування; витрати на розвиток зросли в усіх підрозділах; одноразова виплата комісії за консалтингові послуги – 10 млн євро (15% зростання);

- Базове співвідношення витрат до доходів без SRF – 58,6% у 2 кварталі, позитивна різниця між темпом росту доходів та темпом росту витрат для бізнес-ліній;  

- Досі дуже низька вартість ризику – 25 б.п., одноразове формування резервів у CIB.

У цьому кварталі підтверджено фінансову надійність 

- коефіцієнт CET1 – 11,6%, зростання на 0,1 п.п., значно вище за показник у Середньостроковому плані – 11%; зважені на ризик активи помірно зросли на +0,9% у червні порівняно з березнем.  

Перші досягнення в рамках Середньострокового плану 2022  

- Розвиток партнерських відносин за межами Групи: підписання угоди про партнерство щодо ризикового страхування з Abanca, розширення і подовження договору між CACF та Banco BPM, а також поновлення партнерства з FCA у цьому кварталі. Операції з Santander та Kas Bank в обслуговуванні активів у цьому півріччі.

- Прискорення зеленого фінансування: прийняття кліматичної стратегії Групи та посилення її провідних позицій у напрямі зелених облігацій.

- Crédit Agricole Assurance стає страховиком життя №1 у Франції5.

У другому кварталі 2019 року зареєстрований чистий дохід сягнув 1 222 млн євро проти 1 436 млн євро у другому кварталі 2018 року. Конкретні статті, що були обліковані в цьому кварталі, спричинили обмежений негативний вплив на чистий дохід у сумі -20 млн євро, натомість протягом другого кварталу 2018 року вони мали обмежений, але позитивний вплив +19 млн євро.

За винятком цих конкретних статей, базовий чистий дохід за другий квартал 2019 року склав 1 242 млн євро, що є високим показником, проте нижчим на -12,4% порівняно з рекордним результатом другого кварталу 2018 року (найвищий базовий чистий дохід за квартал, зафіксований Креді Агріколь С.А. з часу IPO у грудні 2001).

Базова прибутковість на акцію склала 0,40 євро у другому кварталі 2019 року, що на 14,1% нижче, порівняно з 2 кварталом 2018 року.

У бізнес-лініях Креді Агріколь С.А. активність зросла попри складні обставини та порівняно з рекордно високим результатом другого кварталу 2018 року.

У бізнес-ліній Креді Агріколь С.А. та роздрібних мереж Креді Агріколь Груп, зокрема, Регіональних банків, які продають продукти та послуги бізнес-ліній Креді Агріколь С.А.,  у цьому кварталі був високий рівень активності у кредитуванні, клієнтських заощадженнях і страхуванні майна та здоров’я. Зросла кількість продуктів на одного клієнта, що відображає потенціал до органічного росту за допомогою синергії, передбаченої універсальною клієнтоорієнтованою банківською моделлю Групи.


1. Згідно з вимогами SREP на 2019 рік – 9,5%, як повідомив ЄЦБ (в т.ч. контрциклічний буфер)

2. Базовий, без конкретних статей.

3. Приведена до річної ставка, розрахована без переобліку нарахувань згідно з МКІФЗ21, враховуючи купони AT, вирахувані безпосередньо з чистого капіталу Групи; RONE підрозділів і бізнес-ліній розраховується за таким самим методом

4. Базова виручка бізнес-ліній (без корпоративного центру)

5. Джерело: Argus de l’Assurance 28.06.2019


Детальніше ознайомитися з фінансовими результатами Групи можна за посиланням   https://www.credit-agricole.com/en/news-channels/the-channels/newsflash/q2-and-h1-2019-results

Про Креді Агріколь: 

АТ «Креді Агріколь Банк» — сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі — Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 280 000 активних приватних клієнтів та 17 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. Креді Агріколь Банк — соціально свідомий та відповідальний банк, що підтверджує свій статус безліччю реалізованих проектів в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!».

Контакти:

Управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банку

Електронна пошта: Communications@credit-agricole.ua

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно