Меню
UA
0 800 30 5555 Для дзвінків по Україні
0 800 30 5555 Для дзвінків по Україні
+38 044 495 22 77 Для міжнародних дзвінків
Про банк
i-Bank
Інтернет-банкінг
Інтернет-банкінг
приватним клієнтам
Вхід Реєстрація
корпоративним клієнтам
Вхід Реєстрація
Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Результати другого кварталу та першої половини 2019 року Групи Креді Агріколь

12 Серпня 2019

2 квартал 2019 року: бізнес-лінії збільшують доходи    

Група Креді Агріколь

У другому кварталі групова частка базового чистого доходу групи Креді Агріколь була високою, 1 846 млн євро, попри зниження на -10,2% порівняно з другим кварталом 2018 року, коли було зафіксовано найвищий рівень за квартал з часу IPO Креді Агріколь С.А. У першій половині року групова частка базового чистого доходу групи Креді Агріколь складала 3 281 млн євро, що у річному обчисленні на -3,7% менше порівняно з першою половиною 2018 року. Таких результатів було досягнуто завдяки дуже високому рівню активності в усіх бізнес-лініях: активне залучення клієнтів (+140 000 чистого приросту клієнтів Регіональних банків, LCL та СА Італія у першій половині 2019 року), кредити, надходження і кількість продуктів на клієнта в роздрібному банкінгу, стабільне зростання активів та ощадних/пенсійних рахунків, збільшення частки ринку у страхуванні майна та страхуванні від нещасних випадків, а також повернення до рівнів активності у великому корпоративному бізнесі, що спостерігався у першій половині 2018 року. Така активність демонструє переваги універсальної клієнтоорієнтованої банківської моделі, яка генерує синергію доходів.

Витрати були під надійним контролем: у першій половині року спостерігалася позитивна різниця між темпом росту доходів та темпом росту витрат, коли доходи зросли на +1,2%, натомість операційні витрати, не пов’язані з виплатами SRF, зросли на +1,0%. Доходи Регіональних банків збільшилися на +2,8% за півріччя завдяки динаміці комісій за страхування життя (+4,9%) та позитивному ефекту оцінки портфеля. На рівні Групи вартість ризику зросла до 19 б.п. з дуже низького рівня  у другому кварталі 2018 року (18 б.п.), зокрема, через одноразові резерви СІВ та Регіональних банків, залишаючись, тим не менше, дуже низькою. Рівень покриття тримався на позначці 83,7%. Коефіцієнт капіталу 1 рівня сягнув 15,4% на кінець червня 2019 року, що на 0,1 процентний пункт вище за показник на кінець березня 2019 року і на 590 б.п. вище за необхідний регулятивний рівень1.

Згідно з «Raison d’être», сформульованого Групою у Середньостроковому плані 2022, який було презентовано у червні 2019 року, Група зосереджує увагу на бездоганності відносин із клієнтами, уповноважених командах по роботі з клієнтами та своїх соціальних зобов’язаннях. Її стабільна, диверсифікована та прибуткова бізнес-модель сприяє органічному зростанню в усіх бізнес-лініях, зокрема, завдяки синергії між спеціалізованими бізнес-лініями та роздрібними мережами, а також високому рівню операційної ефективності, що дає можливість інвестувати у розвиток бізнесу. Уже в цьому кварталі Група зафіксувала перші досягнення в рамках Середньострокового плану 2022, зокрема, у розгортанні зеленого фінансування.  

У другому кварталі 2019 року зареєстрована групова частка у чистому доході групи Креді Агріколь сягнула 1 813 млн євро проти 2 076 млн євро у другому кварталі 2018 року. Конкретні статті, що були обліковані в цьому кварталі, спричинили обмежений негативний вплив у сумі -33 млн євро на групову частку у чистому доході.

За винятком цих конкретних статей, групова частка2 у базовому чистому доході сягнула 1 846 млн євро, що на -10,2% менше, ніж у другому кварталі 2018 року, коли групова частка у чистому доході була на найвищому рівні з 2001 року – року, коли CASA провела IPO. 

Креді Агріколь С.А.

Високий базовий чистий дохід за квартал 

- Базовий чистий дохід Групи: 2 квартал 2019 року - 1 242 млн євро, -12,4% 2 кв./2 кв., 1 півріччя 2019 року - 2038 млн євро, -7,6% 1 півріччя/1 півріччя, стабільні результати бізнес-ліній (за винятком корпоративного центру) (+0,1% 1 півріччя/1 півріччя);

- Річний базовий показник ROTE3 11,0%, хороша дохідність усіх бізнес-ліній;

- Зростання активності у складному середовищі та порівняно з 2 кварталом 2018 року;

- Зріс внесок підрозділу збору активів (ЗА) до чистого доходу, він був позитивним в усіх підрозділах, окрім великих клієнтів, завдяки покращенню вартості ризику. Проте спостерігалося погіршення волатильного компоненту корпоративного центру.

Зростання доходів 2 кв./2 кв. (+1,9% для бізнес-ліній4) та доходів  1 півріччя/1 півріччя (+1,4%) 

- Динамічне залучення клієнтів, зростання кількості продуктів на одного клієнта, кредитів та заощаджень у роздрібному банкінгу, значні притоки на ощадні/пенсійні рахунки, збільшення частки ринку у страхуванні нерухомості та страхуванні від нещасних випадків;

- Рекордно високі портфелі в управлінні активами, страхуванні та обслуговуванні активів, зокрема, завдяки ринковому ефекту;

- Автомобільні СП досягли відмінного росту бізнесу, генеруючи дохід, що обліковується за методом участі; 

- Стабільні доходи 1 півріччя/1 півріччя у підрозділі великих клієнтів;

- Базові доходи зросли на +0,6% 2 кв./2 кв., +0,4% 1 півріччя/1 півріччя.

Витрати під контролем, а вартість ризику досі дуже низька 

- Базові витрати за винятком SRF: +2,0% 2 кв./2 кв. в умовах активного інвестування; витрати на розвиток зросли в усіх підрозділах; одноразова виплата комісії за консалтингові послуги – 10 млн євро (15% зростання);

- Базове співвідношення витрат до доходів без SRF – 58,6% у 2 кварталі, позитивна різниця між темпом росту доходів та темпом росту витрат для бізнес-ліній;  

- Досі дуже низька вартість ризику – 25 б.п., одноразове формування резервів у CIB.

У цьому кварталі підтверджено фінансову надійність 

- коефіцієнт CET1 – 11,6%, зростання на 0,1 п.п., значно вище за показник у Середньостроковому плані – 11%; зважені на ризик активи помірно зросли на +0,9% у червні порівняно з березнем.  

Перші досягнення в рамках Середньострокового плану 2022  

- Розвиток партнерських відносин за межами Групи: підписання угоди про партнерство щодо ризикового страхування з Abanca, розширення і подовження договору між CACF та Banco BPM, а також поновлення партнерства з FCA у цьому кварталі. Операції з Santander та Kas Bank в обслуговуванні активів у цьому півріччі.

- Прискорення зеленого фінансування: прийняття кліматичної стратегії Групи та посилення її провідних позицій у напрямі зелених облігацій.

- Crédit Agricole Assurance стає страховиком життя №1 у Франції5.

У другому кварталі 2019 року зареєстрований чистий дохід сягнув 1 222 млн євро проти 1 436 млн євро у другому кварталі 2018 року. Конкретні статті, що були обліковані в цьому кварталі, спричинили обмежений негативний вплив на чистий дохід у сумі -20 млн євро, натомість протягом другого кварталу 2018 року вони мали обмежений, але позитивний вплив +19 млн євро.

За винятком цих конкретних статей, базовий чистий дохід за другий квартал 2019 року склав 1 242 млн євро, що є високим показником, проте нижчим на -12,4% порівняно з рекордним результатом другого кварталу 2018 року (найвищий базовий чистий дохід за квартал, зафіксований Креді Агріколь С.А. з часу IPO у грудні 2001).

Базова прибутковість на акцію склала 0,40 євро у другому кварталі 2019 року, що на 14,1% нижче, порівняно з 2 кварталом 2018 року.

У бізнес-лініях Креді Агріколь С.А. активність зросла попри складні обставини та порівняно з рекордно високим результатом другого кварталу 2018 року.

У бізнес-ліній Креді Агріколь С.А. та роздрібних мереж Креді Агріколь Груп, зокрема, Регіональних банків, які продають продукти та послуги бізнес-ліній Креді Агріколь С.А.,  у цьому кварталі був високий рівень активності у кредитуванні, клієнтських заощадженнях і страхуванні майна та здоров’я. Зросла кількість продуктів на одного клієнта, що відображає потенціал до органічного росту за допомогою синергії, передбаченої універсальною клієнтоорієнтованою банківською моделлю Групи.


1. Згідно з вимогами SREP на 2019 рік – 9,5%, як повідомив ЄЦБ (в т.ч. контрциклічний буфер)

2. Базовий, без конкретних статей.

3. Приведена до річної ставка, розрахована без переобліку нарахувань згідно з МКІФЗ21, враховуючи купони AT, вирахувані безпосередньо з чистого капіталу Групи; RONE підрозділів і бізнес-ліній розраховується за таким самим методом

4. Базова виручка бізнес-ліній (без корпоративного центру)

5. Джерело: Argus de l’Assurance 28.06.2019


Детальніше ознайомитися з фінансовими результатами Групи можна за посиланням   https://www.credit-agricole.com/en/news-channels/the-channels/newsflash/q2-and-h1-2019-results

Про Креді Агріколь: 

АТ «Креді Агріколь Банк» — сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі — Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 280 000 активних приватних клієнтів та 17 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. Креді Агріколь Банк — соціально свідомий та відповідальний банк, що підтверджує свій статус безліччю реалізованих проектів в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!».

Контакти:

Управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банку

Електронна пошта: Communications@credit-agricole.ua

Програма винагород Mastercard
Мобільний додаток СА+
Як додати картку у Apple Pay
Як додати картку у Google Pay
Перекази з картки на картку
Інтернет-банкінг «i-Bank»
Оплата за кредит, комунальні послуги та сервіси
Оцініть задоволеність сайтом
Бонусна Програма MasterCard® Rewards