Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

14 Лютого 2017

Шановний Акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться 15 березня 2017 року о 17 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться з 16 години 00 хвилин по 16 годину 45 хвилин за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – станом на 24 годину 00 хвилин 09 березня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Банку.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Банку.

3. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради  Банку.

4. Про затвердження кількісного складу та терміну дії Спостережної Ради  Банку.

5. Про обрання Голови та Членів Спостережної Ради  Банку.

Для участі у Зборах запрошуються акціонери Банку або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у головному офісі Банку за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, кімната 523 з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Федоренко Юлія Дмитрівна, тел. (044) 392 70 14. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – https://credit-agricole.ua

Спостережна Рада ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно