Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Креді Агріколь Банк отримав у першому кварталі 2017 року чистий прибуток у розмірі 306 млн грн, що на 182 млн грн або на 147% більше, ніж у першому кварталі 2016 року.

28 Квітня 2017

Власний капітал Креді Агріколь Банку збільшився на 485 млн грн через збільшення резервів банку.

«Перший квартал 2017 року підтвердив здатність Креді Агріколь Банку отримувати високі прибутки в середовищі, що нормалізується. Банк завершує перший квартал 2017 року з найкращими в своїй історії квартальними показниками чистого результату, і така ситуація спостерігається вже четвертий квартал поспіль. Завдяки низькому рівню вартості ризику та високим показникам повернення кредитів було досягнуто найнижчий рівень витрат на ризик з третього кварталу 2013 року», - коментує Режіс Лефевр, член Правління та фінансовий директор Креді Агріколь Банку.

В першому кварталі 2017 року Креді Агріколь Банк отримав рекордний чистий квартальний прибуток у розмірі 306 млн грн, що на 182 млн грн або на 147% більше за показник першого кварталу 2016 року.

Цього результату вдалося досягнути завдяки зменшенню витрат на ризики, компенсації впливу зниження короткострокових відсоткових ставок, посиленню конкуренції та нормалізації валютного ринку.

Чистий дохід (ЧД) банку зменшився на 57 млн грн у першому кварталі 2017 року порівняно з першим кварталом 2016 року (на 8%) на тлі зниження короткострокових відсоткових ставок і валютних спредів. Вартість ризику зменшилась на 88% або на 301 млн грн порівняно з найвищими показниками, що спостерігалися у першому кварталі 2016 року, що є підтвердженням покращення економічної ситуації в Україні загалом і якості політики моніторингу ризиків Креді Агріколь Банку зокрема.

Креді Агріколь Банк продовжує диверсифікацію свого кредитного портфелю шляхом залучення нових корпоративних клієнтів та обслуговування фізичних осіб, що, у свою чергу, також сприяє розвитку економіки України.

Банк продовжує демонструвати сильну позицію капіталу при коефіцієнті достатності капіталу (Н2) 18,88% станом на кінець березня 2017 року. Такий рівень прибутковості дозволяє банку як виплачувати дивіденди своїм акціонерам, так і посилювати власний капітал шляхом збільшення резервів. На Загальних зборах акціонерів 27 квітня 2017 року було вирішено розподілити 318 млн грн прибутку за 2016 рік і збільшити власний капітал банку на 485 млн грн шляхом збільшення резервів.

Короткий огляд звіту про фінансовий результат Креді Агріколь Банку:

  • Чистий дохід (ЧД) банку за три місяці 2017 року склав 673 млн грн (на 8% менше в порівнянні з четвертим кварталом 2016 року). Зниження відсоткових ставок і валютних спредів були частково врівноважені збільшенням обсягів комерційної діяльності, що свідчить про її динамічність.
  • Чистий процентний дохід (ЧПД) зменшився на 2% або на 9 млн грн у порівнянні з 4 кварталом 2016 року на тлі загальної тенденції до зниження відсоткових спредів і більш жорсткої конкуренції.
  • Чистий комісійний дохід виріс на 27 млн грн або на 21% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року завдяки покращенню рівня обслуговування, збільшенню кількості операцій на валютному ринку та послуг із страхування. Частка комісійного доходу у ЧД збільшилась на 550 базисних пунктів у порівнянні з першим кварталом 2016 року з 17,5% до 23,0%. Таке збільшення свідчить про здатність банку диверсифікувати свої джерела прибутку в контексті зменшення відсоткових ставок.
  • Інший ЧД зменшився на 36 млн грн або на 37% у порівнянні з четвертим кварталом 2016 року після стабілізації валютного ринку.
  • Операційні витрати збільшилися на 18% (або на 39 млн грн) у порівнянні з першим кварталом 2016 року через підвищення витрат на персонал (на 24% або 30 млн грн) та інших витрат (на 10% або 9 млн грн). Креді Агріколь Банк інвестує в нові проекти, зокрема в діджиталізацію та трансформацію.
  • Зменшення Вартості ризику (на 301 млн грн або 88%) в першому кварталі 2017 року порівняно з першим кварталом 2016 року свідчить про покращення ситуації. Втім, Креді Агріколь Банк продовжує дотримуватися консервативної політики щодо формування резервів, про що свідчить збільшення з початку року коефіцієнту покриття проблемних кредитів з грудня 2016 року з 81% до 82%.

Інша важлива інформація про фінансові показники Креді Агріколь Банку:

  • Сукупні активи зросли на 1 млрд грн з початку року до 30,9 млрд грн, що свідчить про постійне збільшення обсягів бізнесу та подальше покращення і посилення позиції ліквідності.
  • Грошові кошти та їх еквіваленти дещо зменшилися на 0,3 млрд грн з початку року, але залишаються на високому рівні. Креді Агріколь Банк має сильну позицію ліквідності та не потребує зовнішнього фінансування.
  • Кредити та заборгованість клієнтів (до вирахування резервів) зменшилися на 1%. Кредити корпоративним клієнтам зменшилися на 1% протягом першого кварталу 2017 року. При цьому кредити, видані фізичним особам, зросли на 1%. Зменшення обсягу виданих кредитів у першому кварталі 2017 року відображає не фактичний стан діяльності, а роботу над очищенням балансу (продаж та списання). З початку року коефіцієнт безнадійних кредитів зменшився на 2,7%, а резерви під кредити зменшилися на 10%. Фактично, обсяг торгових операцій має тенденцію до збільшення як серед юридичних, так і серед фізичних осіб.
  • Кошти клієнтів збільшилися на 4%, головним чином за рахунок збільшення депозитів корпоративного бізнесу (на 6%).

Короткий звіт про фінансовий результат

(в млн грн)

Найменування статті

1 кв 16

4 кв 16

1 кв 17

1 кв 17 до 4 кв 16

1 кв 17 до 1 кв 16

Чистий дохід (ЧД)

730

735

673

-62

-8%

-57

-8%

Чистий процентний дохід

512

465

457

-9

-2%

-55

-11%

Чистий комісійний дохід

128

172

155

-17

-10%

27

21%

Інший ЧД

91

98

62

-36

-37%

-29

-32%

Адміністративні витрати 

-221

-312

-260

52

-17%

-39

18%

Витрати на персонал

-125

-170

-155

14

-9%

-30

24%

Інші витрати

-96

-142

-105

37

-26%

-9

10%

Чистий операційних дохід

509

424

413

-11

-3%

-96

-19%

Вартість ризику

-343

-121

-42

79

-65%

301

-88%

Прибуток до оподаткування

166

303

371

69

23%

205

124%

Витрати на податок на прибуток

-42

-56

-66

-10

17%

-24

56%

Прибуток за період

124

247

306

59

24%

182

147%

Короткий балансовий звіт

(в млн грн)

Найменування статті

Бер 2016

Груд 2016

Бер 2017

Бер 2017 до груд 2016

Бер 2017 до бер 2016

Активи

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

9594

10538

10212

-325

-3%

618

6%

Кошти в інших банках та НБУ

2819

2604

3606

1002

38%

787

28%

Кредити та заборгованість клієнтів (до вирахування резервів)

17874

19041

18930

-111

-1%

1056

6%

Кредити, що надані юридичним особам

16238

16851

16715

-137

-1%

476

3%

Кредити, що надані фізичним особам

1636

2190

2215

26

1%

580

35%

Резерв під знецінення кредитів

-3277

-3536

-3181

355

-10%

97

-3%

Інші активи

595

1249

1368

120

10%

774

130%

Усього активів

27605

29895

30936

1040

3%

3331

12%

Зобов’язання

 

 

 

Кошти банків

544

392

268

-124

-32%

-276

-51%

Кошти клієнтів

23174

25210

26095

884

4%

2921

13%

Депозити юридичних осіб

17363

19045

20125

1080

6%

2761

16%

Депозити фізичних осіб

5810

6166

5970

-195

-3%

160

3%

Інші зобов’язання

357

448

427

-20

-5%

71

20%

Субординований борг

1324

1370

1364

-6

0%

40

3%

Усього зобов’язань 

25398

27240

28154

735

3%

2756

11%

Власний капітал

2206

2476

2781

306

12%

575

26%

Усього зобов’язань і власного капіталу

27605

29895

30936

1040

3%

3331

12%

Проміжний фінансовий звіт Креді Агріколь Банку розроблено згідно з МСФЗ. Детальний квартальний фінансовий звіт буде розміщено на сайті банку додатково.

Про Креді Агріколь:

ПАТ «Креді Агріколь Банк» - сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі - Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи VIP-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 460 000 приватних та 26 000 корпоративних клієнтів, серед яких представники малого та середнього бізнесу, великі українські компанії та міжнародні корпорації. 

Контакти:

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банк

Тел.: +38 044 581 07 45,  електронна пошта: Viktoriia.Torianyk@credit-agricole.ua

 

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно