Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Фінансовий результат Креді Агріколь за 9 місяців 2022 року

11 Листопада 2022

Додаток 1

Стислий звіт про фінансовий результат*

(млн грн)

Стаття

9 місяців 2021р.

9 місців 2022р.

9 місяців 2022р. проти 9 місяців 2021р.
Чистий банківський дохід

2 907

4 466

1 559

54%

Чистий процентний дохід

2 070

3 506

1 437

69%

Комісії

608

489

-119

-20%

Інший ЧБД

229

471

241

105%

Операційні витрати

-1 398

-1 480

-82

6%

Витрати на персонал

-823

-886

-64

8%

Інші витрати

-576

-594

-18

3%

Валовий операційний дохід

1 509

2 986

1 477

98%

Вартість ризику

-193

-2 956

-2 763

-

Результат до оподаткування

1 316

29

-1 286

-98%

Податки

-237

-5

232

-98%

Чистий результат

1 078

24

-1 054

-98%

Додаток 2 

Стислий балансовий звіт*

(млн грн)

Стаття

Грудень 2021р.

Вересень 2022р.

Вересень 2022р. проти грудня 2021р.

Активи

Грошові кошти та їх еквіваленти

10 318

12 483

2 165

21%

Кредити та заборгованість банків

3 978

15 587

11 610

292%

Інвестиції в цінні папери

5 370

5 539

168

3%

Валові кредити та заборгованість клієнтів

35 509

36 116

607

2%

Кредити, що надані юридичним особам

29 539

31 409

1 870

6%

Кредити, що надані фізичним особам

5 970

4 708

-1 263

-21%

Резерви

-1 713

-4 840

-3 128

183%

Кредити за вирахуванням резервів

33 797

31 276

-2 521

-7%

Інші активи

1 378

1 528

150

11%

Усього активів

54 841

66 413

11 572

21%

Зобов’язання

Кошти банків

14

5

-9

-64%

Інші отримані кошти

485

720

235

49%

Кошти клієнтів

46 078

57 892

11 814

26%

Кошти юридичних осіб

34 150

43 834

9 683

28%

Кошти фізичних осіб

11 928

14 058

2 130

18%

Інші зобов’язання

785

677

-108

-14%

Субординований борг

780

1 056

276

35%

Усього зобов’язань

48 142

60 350

12 208

25%

Власний капітал

6 699

6 062

-636

-9%

Усього зобов’язань і власного капіталу

54 841

66 413

11 572

21%* Проміжний фінансовий звіт Креді Агріколь Банку розроблено згідно з МСФЗ. Детальний квартальний фінансовий звіт буде розміщено на сайті банку додатково.Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно