Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Фінансові результати Креді Агріколь Банку у першому кварталі 2020 року

06 Травня 2020

У першому кварталі 2020 року Креді Агріколь Банк згенерував 386 млн грн * чистого фінансового результату, незважаючи на глобальну кризу та карантинні обмеження, які призвели до волатильності на ринку та економічного спаду.

«2020 рік розпочався з одного з найбільших викликів, з якими зіштовхувався світ за останні десятиліття: епідемія COVID-19 глибоко вплинула на суспільство та бізнес. За таких обставин Креді Агріколь Банк, завдяки хорошим основним показникам і чудовій команді, показав себе надійним партнером для наших клієнтів, партнерів та суспільства. Звісно, ми переглянули й оновили підходи в умовах змін, пов’язаних із COVID, суттєво вдосконалили діджиталізацію та перейшли на віддалену роботу. Креді Агріколь Банк впровадив ряд рішень для підтримки клієнтів та зменшення тиску на їхні бюджети. Банк продовжує фінансувати корпоративних клієнтів, фокусуючись на  агробізнесі, та роздрібних клієнтів, зокрема надаючи автокредити. Ми реалізуємо благодійні проекти, допомагаючи обладнати лікарні Києва та регіонів для протидії COVID. Ми продовжуємо втілювати в життя свою місію: працюємо щодня для наших клієнтів і суспільства!»  коментує Джорджіо Сопранзі, Член Правління, Фінансовий директор Креді Агріколь Банку.

Креді Агріколь Банк продовжив підтримувати розвиток української економіки. Кредитний портфель (без урахування резервів) збільшився на +6% або +1,4 млрд грн порівняно з першим кварталом 2019 року. Якість кредитного портфеля залишається стабільно високою. Якість активів залишається еталонним орієнтиром Креді Агріколь Банку: коефіцієнт непрацюючих кредитів (NPL) є одним із найнижчих на банківському ринку в Україні (5%), а коефіцієнт покриття ― вкрай зваженим (97%).

Депозитний портфель банку суттєво зріс, на +24% порівняно з кінцем березня 2019 року, і станом на кінець березня 2020 року склав 36,1 млрд грн. Зростанню сприяли усі бізнес-напрями, але найбільше – корпоративний бізнес. Це підтверджує рівень задоволеності та впевненості клієнтів у банку, навіть у такій складній ситуації. Завдяки високій оцінці від наших клієнтів, Креді Агріколь підтверджує свою надійну позицію з ліквідності, як у гривні, так і в іноземній валюті.

Попри значні зміни в структурі активів, зважена стратегія банку дозволила нам зберегти сильну позицію по капіталу. Показник достатності капіталу (Н2) залишається на високому рівні і складає 19,85%, що майже вдвічі перевищує мінімальний рівень (10%).

Незважаючи на погіршення ситуації та зменшення маржі (за останні 12 місяців НБУ знизив облікову ставку з 17,5% до 8,0%), у першому кварталі 2020 року Креді Агріколь Банк знову підтвердив, що є одним із найбільш ефективних і прибуткових банків України.

Чистий банківський дохід (ЧБД) складає 897 млн грн, що майже відповідає аналогічному періоду минулого року. Найбільша частка в структурі ЧБД(68%), як і раніше, припадає на процентні доходи.

Карантинні обмеження вплинули на банківський сектор і призвели до зниження комісійних доходів банку на -15% порівняно з кінцем березня 2019 року, але банку вдалося компенсувати це зниження за рахунок іншого ЧБД, головним чином, завдяки торговому результату на тлі більшої волатильності ринку. Співвідношення витрат до доходів залишається на передовому рівні (49,1%, без урахування витрат, спричинених COVID-19).

Операційні витрати банку збільшилися порівняно з кінцем березня 2019 року на +17%, переважно за рахунок витрат на персонал (ситуація на ринку праці залишається напруженою). Зростання інших витрат на +20 млн грн або +14%, головним чином, спричинене суттєвими інвестиціями у трансформацію та розвиток банку відповідно до Середньострокового плану на 2019-2022  роки, а також зумовлене пов’язаними з COVID потребами.

Ризики, пов’язані з епідемією COVID, також негативно вплинули на додаткові резерви. Утім, вартість ризику у 2020 році залишилася позитивною (+6 млн станом на перший квартал 2020 року проти +14 млн станом на перший квартал 2019 року), завдяки успішному управлінню проблемною заборгованістю та зваженій політиці управління ризиками.

Чистий прибуток за перший квартал 2020 року склав + 386 млн грн для річної RONE на рівні 45,8% (що на -12% або – 54 млн грн нижче порівняно з 2019 роком з огляду на вплив COVID).


Додаток 1
Стислий звіт про фінансовий результат *
(млн грн)

Стаття1кв. 2019р.1кв. 2020р.1кв. 2020р. проти 1кв. 2019р.
Чистий банківський дохід

903

897

-6

-1%

Чистий процентний дохід

605

611

5

1%

Комісії

206

174

-32

-15%

Інший ЧБД

91

112

21

23%

Операційні витрати

-380

-445

-65

17%

Витрати на персонал

-230

-274

-44

19%

Інші витрати

-150

-170

-20

14%

Валовий операційний дохід

523

453

-70

-13%

Вартість ризику

14

6

-8

-59%

Результат до оподаткування

537

458

-79

-15%

Податки

-97

-72

24

-25%

Чистий результат

440

386

-54

-12%

 

Додаток 2
Стислий балансовий звіт *
(млн грн)

СтаттяБерезень 2019р.Березень 2020р.Березень 2020р. проти березня 2019р.
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

6,961

10,343

3,382

49%

Кредити та заборгованість банків

1,094

3,780

2,686

246%

Інвестиції в цінні папери

1,219

1,448

229

19%

Валові кредити та заборгованість клієнтів

27,043

28,239

1,197

4%

Кредити, що надані юридичним особам

23,076

23,281

204

1%

Кредити, що надані фізичним особам

3,966

4,959

992

25%

Резерви

-2,253

-2,000

253

-11%

Кредити без урахування резервів

24,790

26,239

1,449

6%

Інші активи

1,046

1,356

309

30%

Усього активів

35,110

43,166

8,056

23%

Зобов’язання

 

 

 

 

Кошти банків

7

7

1

7%

Кошти клієнтів

29,125

36,074

6,949

24%

Кошти юридичних осіб

22,136

27,539

5,403

24%

Кошти фізичних осіб

6,989

8,535

1,546

22%

Інші зобов’язання

534

802

268

50%

Субординований борг

788

810

22

3%

Усього зобов’язань

30,454

37,694

7,240

24%

Власний капітал

4,656

5,472

816

18%

Усього зобов’язань і власного капіталу

35,110

43,166

8,056

23%

Про Креді Агріколь:

АТ «Креді Агріколь Банк» — сучасний універсальний банк, власником якого є провідна фінансова група в Європі — Credit Agricole Group (Франція). Група є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк в Європі, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Креді Агріколь працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр банківських послуг бізнесу та приватним клієнтам, включаючи преміум-клієнтів. Банк приділяє особливу увагу співробітництву з компаніями агропромислового комплексу. Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь в Україні підтверджують найвищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 280 000 активних приватних клієнтів та 17 000 корпоративних клієнтів, серед яких міжнародні корпорації, великі українські компанії та представники малого та середнього бізнесу. Креді Агріколь Банк — соціально свідомий та відповідальний банк, що підтверджує свій статус безліччю реалізованих проектів в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «We Care!». 

Контакти:

Вікторія Торяник, начальник управління зв’язків з громадськістю та внутрішніх комунікацій Креді Агріколь Банку 

Електронна пошта: Viktoriia.TORIANYK@credit-agricole.ua


* Проміжна Фінансова звітність Креді Агріколь Банку підготовлена згідно з МСФЗ. Крім цього, детальна квартальна фінансова звітність буде опублікована на сайті банку.

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно