Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Повідомлення про персональні дані

Повідомлення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на виконання вимог
ЗУ «Про захист персональних даних».

Шановні  Клієнти, потенційні клієнти, Контрагенти, акціонери (учасники) ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Банк), та їх керівники, засновники/учасники/власники, представники та інші фізичні особи, потенційні працівники, з якими Банк має ділові стосунки, на виконання вимог статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Банк цим повідомляє Вас, як суб’єктів персональних даних, про права суб’єкта персональних даних у зв‘язку із включенням Ваших персональних даних до баз персональних даних Банку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані, а саме:

Для Контрагентів:

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі - Банк) повідомляє, що Ваші персональні дані були внесені до Бази персональних даних «Клієнти» (далі - База) з метою здійснення прав та виконання обов’язків при встановленні правовідносин з Банком при наданні банківських послуг відповідно до чинного законодавства України, а також для забезпечення ведення/збереження необхідної статистичної інформації; забезпечення реалізації господарських відносин, адміністративно-правових, податкових, фінансових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» інших законодавчих актів, в тому числі нормативних актів НБУ; дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх правил Банку при укладенні, реєстрації, виконанні та супроводженні договорів про здійснення банківських операцій тощо, для забезпечення інформування про продукти та послуги Банку, опитування щодо якості обслуговування, з’ясування потреб, думок та міркувань, забезпечення діяльності Банку, захисту та реалізації його прав та інтересів та/або вчинення дій, необхідних для забезпечення виконання взятих зобов’язань, у тому числі для передачі іноземним суб'єктам відносин (за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках, встановлених законом або міжнародним договором України).

Згідно із Законом України «Про захист персональних даних», Ви маєте наступні права: 

 • знати про місцезнаходження Бази, її призначення та найменування, місцезнаходження володільця та розпорядників Бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у Базі;
 • на безоплатний доступ до своїх персональних даних, що містяться у Базі;
 • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у Базі, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;
 • пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем та/ або розпорядником Бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних та на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Ваші персональні дані можуть надаватись органам державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам, включаючи іноземних юридичних та фізичних осіб, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та у відповідності до наданої Вами Згоди на обробку персональних даних та у порядку встановленому чинним законодавством щодо збереження банківської таємниці.

Для Клієнтів:

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі - Банк) повідомляє, що Ваші персональні дані були внесені до Бази персональних даних «Клієнти» (далі - База) з метою здійснення прав та виконання обов’язків при встановленні правовідносин з Банком при наданні банківських послуг відповідно до чинного законодавства України, а також для забезпечення веденням/збереженням необхідної статистичної інформації; забезпечення реалізації господарських відносин, адміністративно-правових, податкових, фінансових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» інших законодавчих актів, в тому числі нормативних актів НБУ; дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх правил Банку при укладенні, реєстрації, виконанні та супроводженні договорів про здійснення банківських операцій тощо, для забезпечення інформування про продукти та послуги Банку, опитування щодо якості обслуговування, з’ясування потреб, думок та міркувань, забезпечення діяльності Банку, захисту та реалізації його прав та інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання взятих зобов’язань.

Банк повідомляє Клієнта, що надані ним персональні дані були внесені до Бази з метою, що визначена вище.

Згідно із Законом України «Про захист персональних даних», Ви маєте наступні права: 

 • знати про місцезнаходження Бази, її призначення та найменування, місцезнаходження володільця та розпорядників Бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у Базі;
 • на безоплатний доступ до своїх персональних даних, що містяться у Базі;
 • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у Базі, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;
 • пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем та/ або розпорядником Бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних та на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Ваші персональні дані можуть надаватись органам державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам, включаючи іноземних  юридичних та фізичних осіб, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та відповідно до наданої Вами Згоди на обробку персональних даних та у порядку, встановленому чинним законодавством щодо збереження банківської таємниці.


З повним текстом Закону України «Про захист персональних даних» Ви можете ознайомитися на офіційному сайті Верховної Ради України за адресою: https://rada.gov.ua/.

Детальнішу інформацію щодо сфери дії та застосування Закону України «Про захист персональних даних» Ви може отримати та ознайомитися на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://minjust.gov.ua/ або на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за адресою: http://www.ombudsman.gov.ua/.

Відділення і банкомати
Знайдіть найближче відділення Перейти
Зворотній зв'язок
Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно