Contact Center

0 800 30 5555
безкоштовно по Україні

+380 44 495 22 77
для міжнародних дзвінків

Головний офіс

м. Київ
01004, вул. Пушкінська, 42/4

map Адреси відділень
та банкоматів

Головна / Приватним клієнтам / Депозити / Процентні ставки по депозитах фізичних осіб printдрук

Процентні ставки по депозитах фізичних осіб

Депозитний калькуляторOn-line заявка

 
Вид вкладу Строк вкладу Гривня  Долар США  Євро

 

 

 

до 49 999,99

від 50 000,00

до 49 999,99

від 50 000,00

«Строковий»

без поповнення

сплата процентів наприкінці строку

мінімальна сума вкладу 2000 грн., 400 дол.США, 400 Євро

без капіталізації процентів

1 місяць 7%        
2 місяця 8%        
3 місяця 11% 0.01% 0.10% 0.01% 0.01%
6 місяців 11% 0.01% 0.25% 0.01% 0.01%
12 місяців+1день 11% 0.01% 0.25% 0.01% 0.01%
18 місяців 11%        

«Накопичувальний»

можливість поповнення

сплата процентів наприкінці строку

мінімальна сума вкладу 500 грн., 100 дол.США, 100 Євро

без капіталізації відсотків

6 місяців 10.5% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
12 місяців+1день 10.5% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
15 місяців 10.5% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
18 місяців 10.5%        

«Щомісячний дохід»

без поповнення

сплата процентів щомісячно

мінімальна сума вкладу 1000 грн., 100 дол.США, 100 Євро

без капіталізації відсотків

6 місяців 10% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
12 місяців+1день 10% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
18 місяців 10% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

«Ощадний»

можливість вільного використання коштів поповнення

зняття без втрати відсотків

мінімальна сума вкладу 500 грн. 100 дол.США, 100 Євро

Безстроковий до 250 000  до 50 000 до 50 000
7.5% 0.01% 0.01%
від 250 000,01 від 50 000,01 від 50 000,01
8,0% 0.01% 0.01%

«Дитячий»

можливість поповнення

сплата процентів щороку або капіталізація

мінімальна сума вкладу 500 грн., 100 дол.США, 100 Євро

До повноліття 10%  0,01% 0,01%

Починаючи з 25.07.2016 для депозитів, які продовжили дію шляхом автопролонгації на строк 9 місяців у гривні, доларах США, євро , процентна ставка встановлена у розмірі  0,01% річних. Починаючи з 15 вересня 2016 року Банк припинив продовження (пролонгацію) вказаних депозитів на новий строк.

Умови програми лояльності:

Для пенсіонерів (при наданні пенсійного посвідчення України) за вкладами «Строковий» (строком від 3 місяців), «Щомісячний дохід»«Накопичувальний» встановлюється підвищений розмір відсоткової ставки:

 • на 0,25% річних в національній валюті.

Для пенсіонерів, які отримують пенсію на картковий рахунок в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», за вкладами «Строковий» (строком від 3 місяців), «Щомісячний дохід», «Накопичувальний» встановлюється підвищений розмір відсоткової ставки:

 • на 0,5% річних в національній валюті.

Для клієнтів, які розміщують депозит в день свого народження (або протягом місяця від дня народження) за вкладами «Строковий», «Щомісячний дохід», «Накопичувальний» (строком від 12 місяців) встановлюється підвищений розмір відсоткової ставки:

 • на 0,25% річних в національній валюті.

Для клієнтів, які по закінченню дії договорів банківського вкладу «Строковий», «Щомісячний дохід» або «Накопичувальний» переоформлюють свої вклади шляхом укладання нових договорів банківського вкладу на новий строк (не менше 3 місяців), встановлюється підвищений розмір відсоткової ставки *:

 • на 0,5% річних в національній валюті;
 • на 0,1% в долларах США та євро.

* При цьому сума вкладу, що розміщується на новий строк, повинна бути не менше розміру вкладу, що обліковувався на депозитному рахунку по договору банківського вкладу на момент закінчення його дії. Вклад може бути переоформлений в день повернення вкладу або за умови, що вся сума вкладу після закінчення строку дії договору банківського вкладу обліковується на поточному або картковому рахунку Вкладника в Банку.

Для клієнтів, що розміщують значні суми вкладів «Строковий» (строком від 3 місяців), «Щомісячний дохід», «Накопичувальний» та «Дитячий», встановлюється підвищений розмір відсоткової ставки:

 • в національній валюті: від 50 000,00 — на 0,25% річних, від 250 000,00 — на 0,5% річних; від 500 000,00 - на 0,75% річних, від 1 000 000,00 - на 1,0% річних. 

Для клієнтів – власників зарплатної картки Visa або MasterCard ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», що розміщують вклади  «Строковий» (строком від 3 місяців), «Щомісячний дохід»«Накопичувальний», встановлюється підвищений розмір відсоткової ставки:

 • в національній валюті - на 0,5% річних.

При автоматичній пролонгації депозиту «Строковий», «Щомісячний дохід», «Накопичувальний» встановлюється підвищений розмір відсоткової ставки:

 • в національній валюті - на 0,5% річних;
 • в долларах США та євро - на +0,1%.

Для клієнтів, які заповнять on-line заявку на депозити «Строковий» (при оформленні депозиту строком від 3 місяців), «Щомісячний дохід» та «Накопичувальний», встановлюється підвищений розмір відсоткової ставки:

 • в національній валюті - на 0,5% річних.

Для держателів карток ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», відкритих за тарифним планом «IT-пакет» в рамках карткових продуктів «Корпоративна картка» та «Базова картка», що розміщують вклади «Строковий» (строком 3 місяці і більше у гривні, строком 6 місяців і більше у доларах США/Євро), «Накопичувальний», «Щомісячний дохід» (строком 6 місяців і більше) встановлюється підвищений розмір відсоткової ставки:

 • в національній валюті - 0,5% річних;
 • в доларах США/Євро - 0,1% річних.

Для держателів карток ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», відкритих за продуктом «VIP-пакет», на вклади строком розміщення на 6 місяців і більше «Строковий», «Накопичувальній», «Щомісячний дохід» у гривні:

 • в національній валюті - 0,5% річних.

До одного договору банківського вкладу застосовується тільки один вид підвищення розміру відсоткової ставки.

На наших клієнтів працює досвід всієї Групи.