Меню
UA
0 800 30 5555 Для дзвінків по Україні
0 800 30 5555 Для дзвінків по Україні
+38 044 495 22 77 Для міжнародних дзвінків
Про банк
i-Bank
Інтернет-банкінг
Інтернет-банкінг
приватним клієнтам
Вхід Реєстрація
корпоративним клієнтам
Вхід Реєстрація
Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Кредит готівкою
до 500 000 грн

Кредит готівкою

Переваги продукту:

До 1 000 000 гривень на будь які потреби

До 100 000 гривень - спрощені умови надання документів

Без застави та поруки

Готівкою або на платіжну картку

Фіксована процентна ставка на весь строк кредиту

Дострокове погашення без штрафних санкцій

Умови надання кредиту для клієнтів CREDIT AGRICOLE *:

Сума кредиту – від 1 000 грн. до 1 000 000 грн.

Строк кредиту – від 3-х місяців до 6 років.

Процентна ставка **:

 • 11% річних – для суми кредиту від 1 000 до 100 000 грн. та від 300 001 до 500 000 грн.
 • 10% річних - для суми кредиту від 100 001 грн. до 300 000 грн.
 • 30% річних - для суми від 500 001 до 1 000 000 грн.

Щомісячна комісія:

 • 2,50% - для суми кредиту від 1 000 грн до 200 000 грн.
 • 1,50% - для суми кредиту від 200 001 грн до 300 000 грн.
 • 1,10% - для суми кредиту від 300 001 грн до 500 000 грн.
 • для суми від 500 001 до 1 000 000 грн –без щомісячної комісії.

Умови надання кредиту для інших клієнтів:

Сума кредиту – від 1 000 грн. до 1 000 000 грн.

Строк кредиту – від 3-х місяців до 6 років.

Процентна ставка **:

 • 15% річних – для суми кредиту від 1 000 до 100 000 грн. та від 300 001 до 500 000 грн.
 • 12% річних - для суми кредиту від 100 001 грн. до 300 000 грн.
 • 32% річних - для суми кредиту від 500 001 грн. до 1 000 000 грн.

Щомісячна комісія:

 • 2,85% - для суми кредиту від 1 000 грн до 50 000 грн.
 • 2,35% - для суми кредиту від 50 001 грн до 100 000 грн.
 • 2,50% - для суми кредиту від 100 001 грн до 200 000 грн.
 • 1,80% - для суми кредиту від 200 001 грн до 300 000 грн.
 • 1,15% - для суми кредиту від 300 001 грн до 500 000 грн.

Ви можете отримати кредит, якщо:

Ви маєте постійне джерело доходу

Стаж за основним місцем роботи — не менше 4 місяців

Ваш вік від 23 до 70 років

Документи для отримання кредиту:

Документи для отримання кредиту

Паспорт громадянина України та податковий номер.

Довідка про доходи за останні 6 місяців (для позичальників, які запитують кредит до 100 000 грн. діють спрощені умови надання).

Витяг з реєстру платників єдиного податку, податкові декларації за останні 2 роки (якщо річні) або за останні 4 квартали (якщо квартальні).

*Відповідно до внутрішніх правил визначення ризиковості клієнтів Банку категорія низькоризикових клієнтів, які:

 • отримують заробітну плату на рахунок в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" або 
 • вже користуються не менше 6 місяців Готівковим кредитом «Свобода» (КРЕДИТ ГОТІВКОЮ), впродовж користування яким не виникали прострочені платежі, або
 • раніше користувалися не менше 6 місяців та повністю погасили Готівковий кредит «Свобода» (КРЕДИТ ГОТІВКОЮ), впродовж користування яким не виникали прострочені платежі; при цьому клієнт не має непогашеного Готівкового кредиту «Свобода» (КРЕДИТ ГОТІВКОЮ) на дату оформлення нової заявки за даним продуктом.

**Реальна річна процентна ставка становить 39,69% (розрахована для кредиту у сумі 500 000 грн. виходячи із строку кредиту – 6 років).Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, розміру процентної ставки, щомісячної комісії тощо), але не більше 100,94% річних.

 • автоматично з поточного чи карткового рахунку, відкритого в Credit Agricole, при підключенні договірного списання
 • за допомогою системи Інтернет банку «i-Bank» (24 години, 7 днів на тиждень)
 • щомісячно в касі відділень Credit Agricole
 • перерахування коштів на погашення кредиту з іншого банку - при цьому, для можливості своєчасного погашення заборгованості при сплаті кредиту через інший банк, рекомендується здійснювати оплату не пізніше ніж за 5 робочих днів до числа погашення кредиту.

Детальніше

 1. Креді Агріколь Банк не співпрацює з будь-якими посередниками при наданні готівкових кредитів. Договори щодо видачі кредитів укладаються тільки безпосередньо в установі Банку. До отримання кредиту не вимагається внесення будь-яких власних коштів (початкових внесків, страхових платежів тощо).
 2. У разі відкриття поточного (не карткового) рахунку для зарахування на нього кредитних коштів вартість відкриття рахунку становить 80 грн.
 3. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного договору відмовитися від кредитного договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від кредитного договору позичальник повинен повідомити банк у письмовій формі та протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення зобов’язаний повернути банку грошові кошти, одержані згідно з кредитним договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою кредитним договором.
 4. Протягом строку дії кредитного договору дострокове розірвання кредитного договору за ініціативою позичальника можливе виключно шляхом повного дострокового погашення кредиту та усіх платежів, передбачених договором. При цьому для здійснення останнього платежу або повного дострокового погашення необхідно звернутися до відділення банку.
 5. У разі невиконання позичальником обов'язків за кредитним договором банк має право у визначених договором випадках вимагати від позичальника дострокового повернення платежів за кредитом (повне дострокового погашення кредиту) та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.
 6. За прострочення сплати платежів за кредитом, процентами, комісійною винагородою на суму простроченого платежу передбачене нарахування пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (але не більше 15% від суми простроченого платежу)
 7. За невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором, а саме:
  • ненадання повного пакету документів та/або неукладення необхідних договорів, які вимагаються для видачі кредиту;
  • недотримання положень укладеного з банком кредитного договору;
  • отримання кредитів в інших фінансових установах, надання поруки, передачу майна в заставу/іпотеку без попереднього письмового погодження з банком;
  • неповідомлення банку про зміну персональних даних, контактної інформації, місця проживання, місця роботи, посади та інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за кредитним договором;
  • ненадання банку інформації про майновий стан та доходи в порядку та строки, що визначені кредитним договором;
  • відмову достроково повернути кредит у випадках, визначених кредитним договором,
  • передбачений штраф 1 % від суми виданого кредиту за кожен випадок порушення.
 8. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку (крім публічної частини договору).
 9. Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
Програма винагород Mastercard
Мобільний додаток СА+
Як додати картку у Apple Pay
Як додати картку у Google Pay
Перекази з картки на картку
Інтернет-банкінг «i-Bank»
Оплата за кредит, комунальні послуги та сервіси
Оцініть задоволеність сайтом
Бонусна Програма MasterCard® Rewards