Программа вознаграждений Mastercard
Каталог подарков Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Ожидания оператора...
Онлайн консультант

 

Особливості процесу здійснення контролю вхідних платежів на поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів

Шановний Клієнте,

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) висловлює Вам свою повагу та вдячність за вибір Банку як надійного фінансового партнера.

Хочемо проінформувати Вас, як власника поточного / карткового рахунку в Банку, про особливості використання такого рахунку в частині проведення операцій по зарахуванню коштів в національній валюті.

Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5, визначено наступний перелік операцій, які дозволяється здійснювати за поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – нерезидентів: 

1) з оплати праці, державної допомоги та соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та матеріальної допомоги працівникам, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні, виплати авторських гонорарів, премій, призів, одержаних від юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента [уключаючи готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред’явлення авторського договору (договору про передачу права на використання твору)];

2) із отримання доходу (прибутку) від здійснення підприємницької діяльності на території України, переказаного з власного поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законодавством України;

3) із зарахування коштів, відшкодованих/спрямованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), уповноваженої особи Фонду під час здійснення процедури ліквідації банку;

4) із відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;

5) із зарахування коштів у разі продажу ними власного майна на території України, якщо це майно не є об’єктом іноземної інвестиції в Україну, а також за надання цього майна в оренду;

6) з одержання в порядку спадкування;

7) із зарахування/переказу коштів на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

8) із переказу коштів з метою відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам;

9) пов’язані зі сплатою податків і зборів та поверненням надлишково сплачених сум податків і зборів;

10) пов’язані зі сплатою страхових і членських внесків та отримання відшкодування страхових сум;

11) із переказу/зарахування коштів з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків, відкритих для власних потреб [уключаючи отримання у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках];

12) із зарахування коштів, переказаних із власних інвестиційних рахунків/із переказу коштів на власний інвестиційний рахунок;

13) із зарахування коштів, переказаних із поточного рахунку іншої фізичної особи-нерезидента;

14) із переказу на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи;

15) з торгівлі валютними цінностями;

16) з готівковою національною валютою та чеками;

17) із зарахування/переказу коштів, що були раніше помилково (надмірно) переказані/зараховані. Зазначені кошти зараховуються/переказуються в сумі, що не перевищує раніше переказану/зараховану;

18) пов’язані з розміщенням/поверненням коштів у банках України на умовах субординованого боргу та які враховуються до капіталу банку;

19) з переказу благодійного внеску на поточний рахунок благодійної організації;

20) за ощадними (депозитними) сертифікатами банку, у якому відкритий цей рахунок, а також за операціями від погашення успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів і процентів за ними;

21) отримання коштів за договором дарування;

22) переказу з метою здійснення розрахунків за оренду, купівлю товарів, отримання послуг, робіт на території України;

23) отримання коштів у результаті ліквідації юридичних осіб;

24) пов’язані з наданням поворотної фінансової допомоги резидентам та її поверненням;

25) із зарахування коштів, переказаних резидентом у рахунок повернення позики відповідно до договору позики між резидентом-позичальником та нерезидентом (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування позики, установлені договором);

26) з одержання споживчих кредитів на території України та їх повернення (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування споживчого кредиту, установлені договором);

27) з купівлі-продажу цінних паперів іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України;

28) із зарахування залишку коштів відповідно до підпункту 4 пункту 116 розділу Х цього Положення.

Звертаємо особливу увагу на те, що у випадку неможливості встановити відповідність операції режиму рахунку (згідно реквізиту «Призначення платежу») Банк має право вимагати від клієнта, а клієнт зобов’язаний надати документ(и), що підтверджує(-ють) таку відповідність. Тому просимо інформувати осіб, які ініціюють платежі на Ваш рахунок, з приводу дотримання режиму рахунку та необхідності коректного зазначення реквізиту «Призначення платежу». У разі недотримання режиму рахунку та/або ненадання відповідних документів, які підтверджують відповідність операції режиму рахунку протягом 3-х банківських днів, кошти будуть повертатись відправнику.

Для Вашої зручності Банк оновив Правила комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, зафіксувавши в них основні моменти, які здійснюються Банком на виконанням зазначеної Постанови НБУ.

У разі виникнення додаткових запитань, будь-ласка, зверніться до Вашого обслуговуючого менеджера.

Сподіваємось на плідну та довготривалу співпрацю.

З повагою, АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Бесплатно