Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант


Кредитна картка для ваших звершень

Кредитні картки

Можна відкладати свої бажання на невизначений термін, а можна втілювати їх вжиття вже зараз – подорожувати світом, купувати те, що сподобалося, дарувати подарунки близьким й активно поповнювати свій багаж вражень.*Для власників зарплатних карток – до 500 000 грн.


Споживач має право відмовитись від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».

Документи для отримання кредиту:

довідка про доходи за останні 6 місяців (для позичальників, які запитують кредит в сумі до 100 000 грн) діють спрощені умови надання документів

Ідентифікаційний номер платника податків

Паспорт громадянина України;

Ви можете отримати кредитну картку, якщо:

Ви найманий робітник зі стажем роботи від 1 року на останньому місці роботи, для кредитних лімітів від 20 000 грн

Ви найманий працівник зі стажем роботи від 6 місяців на останньому місці роботи, для кредитних лімітів до 20 000 грн

Ваш вік від 25 до 65 років (на дату закінчення строку дії кредитного ліміту)

Сервіси кредитних карток від Credit Agricole:

Перекази с картки на картку  – швидко та безпечно перераховуйте кошти рідним та друзям за допомогою сервісу миттєвих переказів з картки на картку

Зміна лімітів – керуйте лімітами на зняття готівки, безготівкові розрахунки або розрахунки в мережі Інтернет за допомогою Інтернет-банкінгу або у відділенні CREDIT AGRICOLE.

Страхування карткових ризиків – забезпечте відшкодування можливих фінансових збитків, пов'язаних з використанням банківської картки, за програмою «Страхування фінансових ризиків держателів банківських карт» від PZU та Credit Agricole

GSM-банкінг  - отримайте цілодобовий контроль за рухом коштів по Вашому картрахунку (інформування про видаткові операції з використанням картки, нагадування про необхідність чергового платежу, закінчення строку дії картки та інше).

Інтернет-банкінг «i-Bank»  - дистанційний доступ до Ваших продуктів та можливість здійснювати операції з рахунками через Інтернет в будь-який час з будь-якого комп'ютера або портативного пристрою

Порівняльна таблиця:


ЧИП/NFCЩомісячна плата за обслуговуванняВідсоткова ставка за користування кредитом (річних)[2]Комісія за знятя готівки, переказ коштів з карти на картку. Стягується від суми зняттяПрограма MasterCard Rewards
MasterCard world [1]+безкоштовно34%/36%
(в залежності від наявності діючої пропозиції)
4%*+
MasterCard world DriveCard
Видається з кредитом на авто
+безкоштовно30%4%+
MasterCard gorld (Кредитна картка Cash)
Видається з кредитом "Свобода"
+безкоштовно34%0%-

[1] Вартість випуску картки безкоштовно.

[2] Реальна річна процентна ставка: від 34,52%.

Максимальна річна реальна процентна ставка: 43,26%

*комісія 0% за зняття готівки та за перекази з картки на картку у Ibank діє у період 05.12.2020 – 01.02.2021 для клієнтів, що відкриють картку у період з 05 до 31 грудня 2020 року в рамках тарифів Кредитна картка Promo.

Істотні характеристики.

Переваги продукту:

Безкоштовне підключення до послуги GSM-банкінгу

Поповнення рахунку - безкоштовно

Мінімальний щомісячний платіж - всього 5% від фактично використаної суми кредитного ліміту

До 62 днів пільгового періоду користування кредитом під 0,01% річних

Кредитний ліміт до 250 000 грн*

Дострокове розірвання кредитного договору за ініціативою клієнта можливе виключно шляхом повного дострокового погашення кредиту та усіх платежів, передбачених договором.

Споживач має право відмовитись від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування» (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором). 

У разі невиконання клієнтом обов'язків за кредитним договором банк має право у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом (повного дострокового погашення кредиту) та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Як розраховується пільговий період користування коштами?

Пільговий період - це строк до 62 днів, протягом якого на суму всіх готівкових та безготівкових розрахунків карткою нараховуються проценти за символічною ставкою - 0,01% річних. Пільговий період для кожного місяця, починається 1 числа кожного місяця *, при умові погашення заборгованості в повному обсязі за попередній період.

Як відбувається погашення заборгованості?

Для цього достатньо погасити заборгованість до останнього числа місяця, наступного за тим, в якому ви скористувались кредитними коштами.


окрім переводів з карти на карту, пільговий період для них з 2-го числа

Калькулятор

Реальна річна відсоткова ставка та загальні витрати за кредитом обраховані за припущенням, що клієнт одноразово використовує весь ліміт шляхом зняття готівки в банкоматі або касі українського банку або для безготівкових розрахунків та здійснює його погашення в розмірі обов'язкового щомісячного платежу щомісяця до кінця строку дії картки.

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно